Standpunten

Op deze pagina vind je de visie van de LSVb op het hoger onderwijs in Nederland. Dit document is bedoeld voor een ieder die kennis wil nemen van de visie van de LSVb en van de waarden en uitgangspunten die de LSVb hanteert om tot een standpunt te komen. De voorwaarden die de LSVb nodig acht om de onderwijswaarden te bereiken, zijn voor jou samengevat in zes standpunten. Wil je het hele visiedocument lezen? Ook dat kan, download dan het gehele document hier:

Download het visiedocument

 

Benieuwd naar de visie van de LSVb op andere onderwerpen? Lees ze hier.
Visie zeggenschap
Visie internationaal
Visie op de bekostiging van het hoger onderwijs
Visie op studentenhuisvesting
Visie op digitalisering
Visie iedereen op zijn plaats
Visie op decentrale toelating