Landelijke Studentenvakbond

Over ons

Wij komen op voor de belangen van heel studerend Nederland! We zetten ons in voor beter en betaalbaar onderwijs, betere en betaalbare huisvesting, meer inspraak voor studenten en goede studievoorlichting en begeleiding.

Geschiedenis

De LSVb werd in 1983 in Delft opgericht, maar de geschiedenis van het studentenvakbondswezen gaat verder terug. In 1963 wordt in Nederland de Studentenvakbeweging, afgekort de SVB, opgericht. Dit naar voorbeeld van de Franse Union Nationale des Étudiants Français. De SVB maakt zich in deze jaren hard voor studiekostenvergoeding en andere materiële belangenbehartiging van de student. Naarmate de jaren 60 vorderen, verpolitiseert de SVB en wordt steeds linkser. In 1968 vinden er in Frankrijk grote studentenrellen plaats. Het blijft in Nederland in eerste instantie rustig, maar een jaar later vindt de fameuze bezetting van het Maagdenhuis plaats. De SVB gaat niet lang hierna ten onder aan verdere radicalisering.

In 1971 wordt het Landelijk Overleg Grondraden opgericht; het LOG. In het LOG zijn deels dezelfde clubs vertegenwoordigd als binnen de SVB en kan dan ook als een soort van doorstart worden gezien.

“Eerst jatten ze mijn fiets, nu mijn OV” studentenprotest georganiseerd door de LSVb in de jaren 90

Onze lidbonden

Bestuur 2022-2023

Joram van Velzen
hij / hem

Voorzitter

Pers, Communicatie, Studentenwelzijn, Zeggenschap, Trainingen op Maat, Coaches, Corona, SER & Coalitie Y, Onderwijskwaliteit, BSA, Studievoorlichting, Macrodoelmatigheid, Verkiezingen.

    joram@lsvb.nl
    (+31) 6 3418 5400

Ugoeze Anyanwu Podler
zij / haar

Secretaris

Bestuurscoördinatie, HRM, Toegankelijkheid, Doorstroom & selectie, Schakeltrajecten, Stages, Internationalisering, Diversiteit & Inclusie, Kansenongelijkheid.

    ugoeze@lsvb.nl
    (030) 231 64 64

Midas Bosman
hij / hem

Algemeen bestuurslid

Politieke Contacten, Huisvesting, Onderwijsbekostiging, Inkomenspositie, Flexibilisering & Digitalisering, Juridische Dienst, Onderzoeksbureau, Sollicitatiecommissie.

    midas@lsvb.nl
    (030) 231 64 64

Shivan Meijs
hij / hem

Penningmeester

Financiën, Federatie, Zorgverzekering, Bestuurswerving en -inwerking, Duurzaamheid, Sociale veiligheid, Bewegingsopbouw. 

    shivan@lsvb.nl
    (030) 231 64 64