Landelijke Studentenvakbond voor en door studenten

Kom in contact

Met ons kantoor

Post
Postbus 1335
3500 BH Utrecht

Bezoek
Drieharingstraat 6
3511 BJ Utrecht

Contact
lsvb@lsvb.nl
+31 (030) 231 64 64

Vraag over het leenstelsel, de Ov-studentenkaart, een bindend studieadvies of bijvoorbeeld je huur?
Telefoon: +31 (030) 231 30 29
E-mail: studentenlijn@lsvb.nl

De landelijke studentenvakbond (LSVb) is dé belangenbehartiger van studerend Nederland! De LSVb zet zich actief in voor beter en betaalbaar onderwijs, betere en betaalbare huisvesting, meer inspraak voor studenten en goede voorlichting en begeleiding.

... het bestuur

Jarmo Berkhout
/ Voorzitter

Pers & Media, Onderwijskwaliteit, Communicatie & PR, Acties

    jarmo@lsvb.nl
    +316 34 18 54 00
    
Jerom van Geffen
/ Secretaris

Selectie & studiekeuze, Studiefinanciering, Personeelszaken, Bestuurscoördinatie

    jerom@lsvb.nl
    
Joey Boon
/ Penningmeester

Financiën, Interne organisatie, Medezeggenschap, Internationalisering & Studenten Goed Verzekerd

    joey@lsvb.nl
    
Desi Gielkens
/ Algemeen Bestuurslid

Studentenhuisvesting, Student & Geld, Federatie, Trainingen op Maat, Sollicitatiecommissie

    desi@lsvb.nl
    
Julia Verheul
/ Vicevoorzitter

Onderwijs & Geld, Lobby, Juridische Dienst, Onderzoeksbureau, Verkiezingen

    julia@lsvb.nl
    

... of een onderdeel

Studentenlijn
Telefoon: +31 (030) 231 30 29
E-mail: studentenlijn@lsvb.nl

Medezeggenschapslijn
Telefoon: +31 (030) 230 40 50
E-mail: medezeggenschapslijn@lsvb.nl

Landelijk Overleg Fracties (LOF)
Telefoon: +31 (030) 231 64 64
E-mail: info@lofnet.nl

Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM)
Telefoon: +31 (030) 231 64 64
E-mail: som@lsvb.nl

Training op Maat (TOM)
Telefoon: +31 (030) 231 64 64
E-mail: trainingen@lsvb.nl

 

Voor contactinformatie voor de pers klik hier.