Landelijke Studentenvakbond

Kom in contact

Kom in contact

Post
Postbus 1335
3500 BH Utrecht

Bezoek
Drieharingstraat 6
3511 BJ Utrecht

Contact
lsvb@lsvb.nl
(030) 231 64 64
Of neem contact op via WhatsApp: 06 – 39 36 24 59

Vraag over het leenstelsel, de ov-studentenkaart, bindend studieadvies of bijvoorbeeld je huur?
Neem contact op met de Studentenlijn

Pers en media
Klik hier voor het perspakket met logo’s en foto’s

Studenten journalistiek
kunnen contact opnemen met het LSVb-secretariaat: (030) 231 64 64

Bestuur ’21 – ’22

Ama Boahene
/ Voorzitter

Pers & Media, Studentenwelzijn, Acties & Activiteiten, Corona, Verkiezingen, Communicatie, Juridische dienst, SER, Coalitie Y.

    voorzitter@lsvb.nl
    (+31) 6 3418 5400
Ivy Dirksen
/ Secretaris

Personeelszaken, Diversiteit & Inclusie, Kansengelijkheid, Internationalisering, Bestuurscoördinatie, Onderzoeksbureau, Sollicitatiecommissie.

    secretaris@lsvb.nl
    (030) 231 64 64
Naomi Rajiv
/ Algemeen bestuurslid

Onderwijstoegankelijkheid, Onderwijskwaliteit, BSA, Onderwijsbekostiging, Trainingen op Maat.

    naomi@lsvb.nl
    (030) 231 64 64
Nol van Gerven
/ Penningmeester

Financiën, Studentenhuisvesting, Flexibilisering & Digitalisering, Zorgverzekering, Federatie.

    penningmeester@lsvb.nl
    (030) 231 64 64
Joshua de Roos
/ Vice-voorzitter

Politieke Contacten, Studiefinanciering, Openbaar vervoer, Zeggenschap.

    joshua@lsvb.nl
    (030) 231 64 64

Overige contactinformatie

Studentenlijn
Telefoon: (030) 231 30 29
Voor openingstijden en contactformulier, zie:
de Studentenlijn

Landelijk Overleg Fracties (LOF)
Telefoon: (030) 231 64 64
E-mail: lof@lsvb.nl

Hbo Medezeggenschap
Telefoon: (030) 231 64 64
E-mail: algemeen@hbomedezeggenschap.nl

Training op Maat (ToM)
Telefoon: (030) 230 40 50
E-mail: trainingen@lsvb.nl