Landelijke Studentenvakbond

Kom in contact

Met ons kantoor

Post
Postbus 1335
3500 BH Utrecht

Bezoek
Drieharingstraat 6
3511 BJ Utrecht

Contact
lsvb@lsvb.nl
(030) 231 64 64
Of neem contact op via WhatsApp: 06 – 39 36 24 59

Vraag over het leenstelsel, de Ov-studentenkaart, een bindend studieadvies of bijvoorbeeld je huur?
Neem contact op met de Studentenlijn

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is dé belangenbehartiger van studerend Nederland! De LSVb zet zich actief in voor beter en betaalbaar onderwijs, betere en betaalbare huisvesting, meer inspraak voor studenten en goede voorlichting en begeleiding.

... het bestuur

Geertje Hulzebos
/ Voorzitter

Pers & Media, Acties & activiteiten & Juridische dienst

    voorzitter@lsvb.nl
    +316 34 18 54 00
    
Annejet Lont
/ Secretaris

Personeelszaken, Bestuurscoördinatie & Onderwijstoegankelijkheid

    secretaris@lsvb.nl
Maarten Heinemann
/ Penningmeester

Financiën, Federatie, Organisatie-evaluatie, Openbaar vervoer & Onderwijsbekostiging

    penningmeester@lsvb.nl
    
John van Harten
/ Algemeen Bestuurslid

Huisvesting, Onderwijskwaliteit, Onderzoeksbureau & Trainingen op Maat

    john@lsvb.nl
Carline van Breugel
/ Vicevoorzitter

Communicatie & PR, Politieke contacten, Zeggenschap & Zorgverzekering

    carline@lsvb.nl
    

... of een onderdeel

Studentenlijn
Telefoon: +31 (030) 231 30 29
E-mail: studentenlijn@lsvb.nl

Landelijk Overleg Fracties (LOF)
Telefoon: +31 (030) 231 64 64
E-mail: lof@lsvb.nl

Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM)
Telefoon: +31 (030) 231 64 64
E-mail: som@lsvb.nl

Training op Maat (ToM)
Telefoon: +31 (030) 230 40 50
E-mail: trainingen@lsvb.nl

 

Klik hier voor het perspakket met logo’s en foto’s.