Kom in contact

Met ons kantoor

Post
Postbus 1335
3500 BH Utrecht

Bezoek
Drieharingstraat 6
3511 BJ Utrecht

Contact
lsvb@lsvb.nl
(030) 231 64 64
Of neem direct contact op via WhatsApp: 06 – 27 38 20 88

Vraag over het leenstelsel, de Ov-studentenkaart, een bindend studieadvies of bijvoorbeeld je huur?
Telefoon: +31 (030) 231 30 29
E-mail: studentenlijn@lsvb.nl

De landelijke studentenvakbond (LSVb) is dé belangenbehartiger van studerend Nederland! De LSVb zet zich actief in voor beter en betaalbaar onderwijs, betere en betaalbare huisvesting, meer inspraak voor studenten en goede voorlichting en begeleiding.

... het bestuur

Tariq Sewbaransingh
/ Voorzitter

Pers & Media, Onderwijskwaliteit, Juridische Dienst, Openbaar Vervoer, Onderzoeksbureau, SER, Archief

    tariq@lsvb.nl
    +316 34 18 54 00
    
Joyce van der Wegen
/ Secretaris

Personeelszaken, Studiefinaniering, Bestuurscoördinatie, Organisatie-evaluatie, Onderwijs Toegankelijkheid.

    joyce@lsvb.nl
    
Stan van de Sanden
/ Penningmeester

Financiën, Trainingsbureau, Pand, ICT, (mede)Zeggenschap, Internationalisering & Student Goed Verzekerd, SoCo.

    stan@lsvb.nl
    
Lisa Busink
/ Algemeen Bestuurslid

Acties, Federatie, Secretariaat & Huisvesting

    lisa@lsvb.nl
    
Pieter ten Broeke
/ Vicevoorzitter

Communicatie & PR, Onderwijsbekostiging, Bestuurswerving, Politieke contacten

    pieter@lsvb.nl
    

... of een onderdeel

Studentenlijn
Telefoon: +31 (030) 231 30 29
E-mail: studentenlijn@lsvb.nl

Landelijk Overleg Fracties (LOF)
Telefoon: +31 (030) 231 64 64
E-mail: info@lofnet.nl

Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM)
Telefoon: +31 (030) 231 64 64
E-mail: som@lsvb.nl

Training op Maat (TOM)
Telefoon: +31 (030) 230 40 50
E-mail: trainingen@lsvb.nl

 

Voor contactinformatie voor de pers klik hier.