Landelijke Studentenvakbond

Kom in contact

Met ons kantoor

Post
Postbus 1335
3500 BH Utrecht

Bezoek
Drieharingstraat 6
3511 BJ Utrecht

Contact
lsvb@lsvb.nl
(030) 231 64 64
Of neem contact op via WhatsApp: 06 – 39 36 24 59

Vraag over het leenstelsel, de ov-studentenkaart, bindend studieadvies of bijvoorbeeld je huur?
Neem contact op met de Studentenlijn

Pers en media
Klik hier voor het perspakket met logo’s en foto’s

Studenten journalistiek
kunnen contact opnemen met het LSVb-secretariaat: (030) 231 64 64

... het bestuur

Lyle Muns
/ Voorzitter

Pers en Media, Communicatie, Acties & Evenementen, Onderwijsbekostiging, StuFi, Financiën, Openbaar Vervoer, Coalitie Y.

    voorzitter@lsvb.nl
    (+31) 6 3418 5400
Eline Terpstra
/ Secretaris

Bestuurscoördinatie, Personeelszaken, Studentenwelzijn, Digitalisering, Flexibilisering, Federatie

    secretaris@lsvb.nl
    (030) 231 64 64
Esma Kendir
/ Algemeen bestuurslid

Onderwijstoegankelijkheid, Onderwijskwaliteit, Sollicitatiecommissie, Zorgverzekering en Onderzoeksbureau

    esma@lsvb.nl
    (030) 231 64 64
Sam Buisman
/ Penningmeester

Financiën, Studentenhuisvesting, Internationalisering en Onderwijsbekostiging

    penningmeester@lsvb.nl
    (030) 231 64 64
Freya Chiappino
/ Vice-voorzitter

Politieke contacten, Zeggenschap, Verkiezingen, macrodoelmatigheid en Juridische dienst, #NietMijnSchuld

    freya@lsvb.nl
    (030) 231 64 64

... of een onderdeel

Studentenlijn
Telefoon: (030) 231 30 29
Voor openingstijden en contactformulier, zie:
de Studentenlijn

Landelijk Overleg Fracties (LOF)
Telefoon: (030) 231 64 64
E-mail: lof@lsvb.nl

Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM)
Telefoon: (030) 231 64 64
E-mail: som@lsvb.nl

Training op Maat (ToM)
Telefoon: (030) 230 40 50
E-mail: trainingen@lsvb.nl