Landelijke Studentenvakbond

Kom in contact

Met ons kantoor

Post
Postbus 1335
3500 BH Utrecht

Bezoek
Drieharingstraat 6
3511 BJ Utrecht

Contact
lsvb@lsvb.nl
(030) 231 64 64
Of neem contact op via WhatsApp: 06 – 39 36 24 59

Vraag over het leenstelsel, de ov-studentenkaart, bindend studieadvies of bijvoorbeeld je huur?
Neem contact op met de Studentenlijn

Pers en media
Klik hier voor het perspakket met logo’s en foto’s

Studenten journalistiek
kunnen contact opnemen met het LSVb-secretariaat: (030) 231 64 64

... het bestuur

Carline van Breugel
/ Voorzitter

Communicatie, Internationalisering, Pers & Media, Politieke contacten, Zeggenschap & Zorgverzekering

    carline@lsvb.nl
    (+31) 6 3418 5400
    
Annejet Lont
/ Secretaris

Personeelszaken, Bestuurscoördinatie & Onderwijstoegankelijkheid

    secretaris@lsvb.nl
John van Harten
/ Vicevoorzitter

Huisvesting, Juridische Dienst, Onderwijskwaliteit, Onderzoeksbureau & Trainingen op Maat

    john@lsvb.nl
Maarten Heinemann
/ Penningmeester

Financiën, Acties & Evenementen, Federatie, Organisatie-evaluatie, Openbaar vervoer & Onderwijsbekostiging

    penningmeester@lsvb.nl
    

... of een onderdeel

Studentenlijn
Telefoon: (030) 231 30 29
Neem contact op met de Studentenlijn

Landelijk Overleg Fracties (LOF)
Telefoon: (030) 231 64 64
E-mail: lof@lsvb.nl

Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM)
Telefoon: (030) 231 64 64
E-mail: som@lsvb.nl

Training op Maat (ToM)
Telefoon: (030) 230 40 50
E-mail: trainingen@lsvb.nl