Trainingen op Maat (ToM)

Wil je jezelf of als bestuur verder ontwikkelen of willen jullie je een bepaalde vaardigheid eigen maken? Dan is Trainingen op Maat (ToM) het trainingsbureau voor jullie! ToM is het Trainingsbureau van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) met toegankelijke trainingen, die op Maat gemaakt (en betaald) kunnen worden. Hierdoor kan je ieder trainingsonderwerp aanvragen en is deze persoonlijk afgestemd. Het doel van ToM is om de actieve student te ondersteunen, zodat iedereen het beste uit zijn of haar studietijd kan halen.

Vraag een training aan

 

ToM organiseert op dit moment zowel fysieke als online trainingen. Wij hanteren een flexibel tarief voor onze trainingen, waarbij de opdrachtgever bepaalt wat hij voor de training over heeft. Zo kunnen ook studentenorganisaties met een kleine beurs bij ons terecht voor een trainingsaanvraag.

Hieronder volgt een indicatie van de prijzen gebaseerd op wat voorgaande organisaties voor een training betaald hebben. Nogmaals, dit is slechts een indicatie, als opdrachtgever mag je hier zelf een voorstel voor doen.

  • Kleine studieverenigingen betalen vaak tussen de 125 en de 175 euro.
  • Grote verenigingen en medezeggenschapsraden van kleine instellingen betalen meestal tussen de 175 en de 300 euro.
  • Grotere universiteiten en hogescholen vaak rond de 450 euro.

Neem voor een vrijblijvend advies contact op via 030-2304050 beschikbaar op maandag en vrijdag of via trainingen@lsvb.nl

Trainingen

Geen training is hetzelfde. ToM past namelijk haar trainingen zoveel mogelijk aan naar de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever. Dit gebeurt in goed overleg. Ieder type training is daarom bij ToM aan te vragen. Op basis van iedere aanvraag worden passende en beschikbare trainers voor de aanvraag gezocht en gevonden. De trainers van ToM zullen vervolgens aan de slag gaan om er een geslaagde training van te maken. Inspiratie nodig? Hieronder vind je een aantal trainingen die vaker vanuit ToM georganiseerd worden.

Inwerktrainingen

Welke competenties hebben jullie als team of bestuur en waarin kunnen jullie je verder ontwikkelen? In deze training kunnen jullie leren om elkaars zwakke en sterke punten te herkennen en versterken. Krijgen jullie bijvoorbeeld verder inzicht in jullie communicatiestijlen en hoe je die onderling kunt verbeteren. Na de training hebben jullie de handvaten om de effectiviteit van jullie team te vergroten.

Een eindeloze vergadering is voor niemand leuk. Hoe zorg je ervoor dat een vergadering efficiënt en gestructureerd verloopt? Welke rol neemt wie aan? Tijdens deze training worden bijvoorbeeld verschillende theorieën en interactieve opdrachten gebruikt rondom communicatie en groepsdynamiek om uiteindelijk een vergadering beter te laten verlopen.

Hoe kun je je tijd efficiënter indelen? Een training timemanagement geeft je bijvoorbeeld de praktische handvaten om planningen op te stellen waar je je daadwerkelijk aan kan houden. Of de training kan je helpen prioriteiten te stellen en reikt bijvoorbeeld methodes aan om je van je eindeloze to-do lijst af te helpen. Aan het einde van de training weet jij beter met je tijd om te gaan.

Ontwikkelen als team / bestuur

Welke competenties hebben jullie als team of bestuur en waarin kunnen jullie je verder ontwikkelen? In deze training kunnen jullie leren om elkaars zwakke en sterke punten te herkennen en versterken. Krijgen jullie bijvoorbeeld verder inzicht in jullie communicatiestijlen en hoe je die onderling kunt verbeteren. Na de training hebben jullie de handvaten om de effectiviteit van jullie team te vergroten.

Een eindeloze vergadering is voor niemand leuk. Hoe zorg je ervoor dat een vergadering efficiënt en gestructureerd verloopt? Welke rol neemt wie aan? Tijdens deze training worden bijvoorbeeld verschillende theorieën en interactieve opdrachten gebruikt rondom communicatie en groepsdynamiek om uiteindelijk een vergadering beter te laten verlopen.

Spanningen kunnen oplopen en af en toe kan je in een conflictsituatie terecht komen, hoe ga je daarmee om? Deze training geeft jou de tips en handvatten om conflicten te voorkomen en op te lossen. Aan de hand van theorieën en interactieve opdrachten over bijvoorbeeld sociaal gedrag en feedback krijg jij meer inzicht in het herkennen van conflicten en hoe je met jou gedrag deze kunt beïnvloeden.

Samenwerking is cruciaal om het beste uit je bestuur of team te halen. Het werken met een externe coach kan het functioneren van een team, maar ook van de individuen zelf op een hoger plan trekken.

Het is ook mogelijk om functie specifieke trainingen te volgen, zoals een voorzitterstraining, secretaristraining of penningsmeestertraining. Deze worden verzorgd door studenten met eigen ervaring in dit onderwerp en de training wordt daarbij volledig afgestemd op de behoefte vanuit de opdrachtgever.

Persoonlijke ontwikkeling

Hoe breng je jouw verhaal overtuigend? In deze training presenteren leer je bijvoorbeeld meer over een juiste lichaamshouding en gebruik van je stem. Aan het eind van de training heb je praktische tips gekregen om jouw verhaal beter over te brengen.

Door middel van feedback kan je jezelf en anderen blijven ontwikkelen. Wat zijn de beste methodes om feedback te geven? En hoe ga je met feedback om die je van anderen krijgt? Je leert tijdens deze training constructief feedback geven en ontvangen aan de hand van theorieën en interactieve opdrachten.

Hoe kun je je tijd efficiënter indelen? Een training timemanagement geeft je bijvoorbeeld de praktische handvaten om planningen op te stellen waar je je daadwerkelijk aan kan houden. Of de training kan je helpen prioriteiten te stellen en reikt bijvoorbeeld methodes aan om je van je eindeloze to-do lijst af te helpen. Aan het einde van de training weet jij beter met je tijd om te gaan.

De juiste contacten zijn vaak cruciaal om doelen te bereiken. Hoe vergroot je je netwerk en hoe zet je deze in én beïnvloed je deze om een optimaal resultaat te bereiken? Je leert tijdens deze training bijvoorbeeld praktische tips over hoe je je netwerk vergroot en hoe je mensen kan overtuigen van jouw standpunt.

Hoe herken jij stress, hoe ga je ermee om en kan je het voorkomen? Deze training richt zich bijvoorbeeld op je werk-privé balans. Aan het einde van de training heb je de handvaten gekregen om signalen van stress te herkennen en weet je welke stappen je vervolgens kan zetten.

Onverwachte situaties doen continue hun intrede, helemaal in deze tijden van Corona. Dit vraagt om out of the box oplossingen. In deze training leer je om een situatie vanuit meerdere invalshoeken te benaderen en patronen te doorbreken, dit helpt jouw op uiteindelijk bij een creatieve en passende oplossing te komen.

Vaardigheden

Hoe brengen jullie je achterban in kaart en hoe communiceren je met hen? In een training contact met de achterban kunnen je bijvoorbeeld leren om communicatiedoelen op te stellen en een plan op te zetten om deze te behalen. Of de focus kan bijvoorbeeld liggen op hoe je communicatiemiddelen doeltreffend kan inzetten.

Hoe positioneer je je vereniging of instelling als geloofwaardige en betrouwbare partner voor bedrijven en organisatie? In een training acquisitie en fondsenwerving leer je bijvoorbeeld hoe je potentiële partners formeel benaderd en de belangrijkste do’s en don’t bij het onderhandelen.

Hoe krijg je een aantrekkelijke social media? Kijk in deze training bijvoorbeeld hoe je aantrekkelijk teksten schrijft en foto’s post. Wat doe jij met je hastags? Krijg verder inzicht waarvoor jij je social media kan inzetten. Er kan ingezoomd worden op verschillende platformen, zoals Instagram, Facebook en LinkedIn.

Contact met leden en de buitenwereld is cruciaal, hoe zet je communicatiemiddelen hiervoor goed in? In deze training kan praktisch gekeken worden hoe je dit realiseert en hoe digitale communicatie werkt. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden hoe je mensen activeert en actief houdt. Tijdens de training krijg je de do’s en don’ts aangereikt waarop jij kan letten om je communicatie en PR te verbeteren.

Hoe bereid je je goed voor om een sollicitatie af te nemen? In deze training kan gekeken worden welke vragen je kan stellen en hoe je door het verhaal van iemand door kan prikken. Hoe stel je iemand op z’n gemak en zorg je dat je beide het optimale uit het gesprek haalt? In de sollicitatie training kan bijvoorbeeld ingezoomd worden op de verschillende theorieën rondom gesprekstechnieken.

Trainingen voor een Besturendag

Onverwachte situaties doen continue hun intrede, helemaal in deze tijden van Corona. Dit vraagt om out of the box oplossingen. In deze training leer je om een situatie vanuit meerdere invalshoeken te benaderen en patronen te doorbreken, dit helpt jouw op uiteindelijk bij een creatieve en passende oplossing te komen.

Welke competenties hebben jullie als team of bestuur en waarin kunnen jullie je verder ontwikkelen? In deze training kunnen jullie leren om elkaars zwakke en sterke punten te herkennen en versterken. Krijgen jullie bijvoorbeeld verder inzicht in jullie communicatiestijlen en hoe je die onderling kunt verbeteren. Na de training hebben jullie de handvaten om de effectiviteit van jullie team te vergroten.

Een eindeloze vergadering is voor niemand leuk. Hoe zorg je ervoor dat een vergadering efficiënt en gestructureerd verloopt? Welke rol neemt wie aan? Tijdens deze training worden bijvoorbeeld verschillende theorieën en interactieve opdrachten gebruikt rondom communicatie en groepsdynamiek om uiteindelijk een vergadering beter te laten verlopen.

Hoe kun je je tijd efficiënter indelen? Een training timemanagement geeft je bijvoorbeeld de praktische handvaten om planningen op te stellen waar je je daadwerkelijk aan kan houden. Of de training kan je helpen prioriteiten te stellen en reikt bijvoorbeeld methodes aan om je van je eindeloze to-do lijst af te helpen. Aan het einde van de training weet jij beter met je tijd om te gaan.

Hoe krijg je een aantrekkelijke social media? Kijk in deze training bijvoorbeeld hoe je aantrekkelijk teksten schrijft en foto’s post. Wat doe jij met je hastags? Krijg verder inzicht waarvoor jij je social media kan inzetten. Er kan ingezoomd worden op verschillende platformen, zoals Instagram, Facebook en LinkedIn.

Hoe herken jij stress, hoe ga je ermee om en kan je het voorkomen? Deze training richt zich bijvoorbeeld op je werk-privé balans. Aan het einde van de training heb je de handvaten gekregen om signalen van stress te herkennen en weet je welke stappen je vervolgens kan zetten.

Door middel van feedback kan je jezelf en anderen blijven ontwikkelen. Wat zijn de beste methodes om feedback te geven? En hoe ga je met feedback om die je van anderen krijgt? Je leert tijdens deze training constructief feedback geven en ontvangen aan de hand van theorieën en interactieve opdrachten.

Medezeggenschapsvaardigheden

Alles kost geld en het is belangrijk dit goed in te zetten, daarvoor is een financiële basis nodig. In een training financiële cyclus en begroting ga je aan de slag met het lezen van je begroting. Je krijgt bijvoorbeeld concrete tips over wat je ermee kan en wanneer je hem behandelt. Met die kennis kun je dan aan de slag om een financiële basis te leggen voor goed onderwijs op jouw instelling of organisatie.

Iedere opleiding moet een Onderwijs en Examen Regeling (OER) hebben dat de inhoud van de opleiding vastlegt en de eindtermen en studielast beschrijft. Maar wat is de OER nou precies en wat kun je er als opleidingscommissie of raad mee? Je leert in een training OER hoe je een OER moet lezen en wat de implicaties zijn van wat er geschreven staat. Hierdoor kan jij gegrond je goedkeuring verlenen, of niet.

Hoe brengen jullie je achterban in kaart en hoe communiceren je met hen? In een training contact met de achterban kunnen je bijvoorbeeld leren om communicatiedoelen op te stellen en een plan op te zetten om deze te behalen. Of de focus kan bijvoorbeeld liggen op hoe je communicatiemiddelen doeltreffend kan inzetten.

Hoe weerleg je weerstand bij je bestuurder? Hoe kan je goed beargumenteren? Welke debat strategieën kan je toepassen? Welke onderhandelingstechnieken werken wel of niet?

De campagnes komen er weer aan, hoe bereid je je als kandidaat voor? De training kan zowel strategisch ingestoken worden als praktisch. Strategisch: hoe stel je een in individueel verkiezingsprogramma op? Hoe betrek je mensen bij de campagne? Hoe activeer je mensen om in actie te komen? Of praktisch: hoe kunnen kandidaten zichzelf het beste kunnen presenteren? Hoe schrijf je social media post?

Onze trainers