Landelijke Studentenvakbond

Privacyverklaring avg

Spring hier gelijk naar wat jij wilt weten:

Cookies & Tracking
Studentenlijn
Check Je Kamer/Brandveiligheidscheck
Studentenpanel
Aanmeldformulier Actie/Evenement
Trainingen
Lid worden
Meldpunt Studiekeuzecheck
Studietoeslagen.nl
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Beveiliging

Waar verzamelen wij persoonsgegevens?

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken ingedeeld op locatie:

Onze website & Cookies

Landelijke Studentenvakbond gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Landelijke Studentenvakbond gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Welke gegevens verwerken wij hier?

De LSVb houdt middels deze cookies bij welke pagina’s jij op de website bezoekt, waar jij op onze pagina’s op klikt/wat jij intypt op onze pagina’s, wat jouw ip-adres is, welke internet browser en welk apparaat jij gebruikt (bijvoorbeeld: Android, Safari of Google Chrome).

Wat is het doel van de verwerking?

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Daarnaast geeft het ons belangrijke informatie over hoe wij onze website beter kunnen maken. Wij beroepen ons hier op AVG grondslag a) in het geval van welke pagina’s jij bezoekt, waar je op klikt en wat je hebt ingevuld:

a. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

Daarnaast ook AVG grondslag b) in het geval van welk apparaat je gebruikt en je IP-adres:

b. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

Hoe lang bewaren we de gegevens?

 • Welke pagina’s jij bezoekt wordt maximaal 14 maanden bewaard, maar zal niet terug te herleiden zijn naar jou als persoon. Na 14 maanden worden deze gegevens automatisch verwijderd.
 • Op welke pagina’s je klikt wordt maximaal 14 maanden bewaard, maar zal niet terug te herleiden zijn naar jou als persoon. Na 14 maandenworden deze gegevens automatisch verwijderd.
 • Wat je intypt op onze pagina’s wordt maximaal 14 maanden bewaard, hierna worden deze gegevens automatisch verwijderd.
 • Jouw ip-adres wordt direct verwijderd uit ons systeem nadat je weggaat van de website.
 • Welke internet browser en welk apparaat jij gebruikt wordt maximaal 14 maanden bewaard, hierna worden deze gegevens automatisch verwijderd.

Wil jij niet meer dat wij deze gegevens van jou verzamelen? Of wil je weten welke gegevens wij precies van jou hebben? Klik dan hier.

Cookies door derden

Deze website maakt ook gebruik van cookies van derden. Dit betreft momenteel Twitter, LinkedIn, Facebook en Google. Wij proberen de tracking via deze cookies zo veel mogelijk in te perken zonder dat de functionaliteit van de website hieronder leidt. Daarom zorgen wij ervoor dat jij de keuze hebt welke cookies jij toestaat de eerste keer dat jij onze website bezoekt. Wij beroepen ons hier op AVG grondslag a):

a. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

Wil jij jouw cookieinstellingen aanpassen? Klik dan hier.

Studentenlijn

Welke gegevens verwerken wij hier?

 • Jouw e-mailadres;
 • Aan welke instelling jij studeert;
 • Welke opleiding jij volgt;
 • Eventueel verstrekte gegevens in de mailwisseling.

Wat is het doel van de verwerking?

Jouw e-mail adres hebben wij nodig om jouw vraag te kunnen beantwoorden. Daarnaast willen wij ook weten welke opleiding jij precies volgt, hiervoor hebben wij ook de naam van de instelling nodig. Waar jij studeert, is namelijk nodig om de reglementen van jouw opleiding te kunnen vinden. Wij beroepen ons hier op AVG grondslag b):

b. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Jouw e-mail adres wordt na afhandeling van de casus binnen een maand verwijderd. Vervolgens worden de gegevens die voor ons de casus relevant zijn (dit zijn: instelling, opleiding, vraagtype en uitkomst van het advies) maximaal 14 maanden bewaard voor interne rapportage. De rapportage zal alleen geaggregeerde gegevens bevatten.

Wil jij niet meer dat wij deze gegevens van jou verzamelen? Of wil je weten welke gegevens wij precies van jou hebben? Klik dan hier.

Check-Je-Kamer/Brandveiligheidscheck

Welke gegevens verwerken wij hier?

De Check-Je-Kamer dienst van de LSVb maakt gebruik van een vragenlijst die jouw woonsituatie toetst aan het wettelijk ingestelde puntenstelsel voor huurprijzen. Daarnaast gebruiken wij jouw huidige huurprijs en het puntental van jouw woning voor onderzoek naar huurprijzen van studentenwoningen in Nederland.

Wat is het doel van de verwerking?

Het doel van de Check-Je-Kamer dienst is jou als gebruiker de mogelijkheid om jouw huurprijs aan het wettelijke puntenstelsel te toetsen. Indien er geen toestemming is verleend voor het gebruik van de gegevens voor onderzoeksdoeleinden zal dit het enige doel van de verwerking zijn en worden jouw gegevens niet opgeslagen. Wij beroepen ons hier op AVG grondslag a).

a. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

Indien jij toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw gegevens voor onderzoeksdoeleinden is er een tweede doel betrokken, namelijk het in kaart brengen van een mogelijke problematiek rondom de huurprijzen voor studenten. Deze gegevens worden tweemalig gepubliceerd in geaggregeerde vorm om bewustzijn voor eventuele problemen te kunnen aankaarten en onze huisvestingsstaf beter te kunnen richten op probleemgebieden. Wij beroepen ons hier op AVG grondslag

a. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

Hoe lang bewaren we de gegevens?

De gegevens die wij via de Check-Je-Kamer vragenlijst verzamelen met toestemming voor verwerking voor onderzoeksdoeleinden worden enkel en alleen bewaard voor een jaarlijks onderzoek naar huurprijzen van studentenwoningen in Nederland. Een half jaar na afloop van dit jaarlijkse onderzoek worden jouw gegevens verwijderd, maar blijven de analyses en resultaten van het onderzoek bewaard in de publicatie. Dit halve jaar is bedoeld om jouw gegevens nogmaals te kunnen analyseren mochten er fouten zijn gemaakt in het onderzoek. Na dit halve jaar zijn jouw gegevens alleen nog beschikbaar in de publicatie en zijn jouw gegevens niet meer herleidbaar tot een specifieke woonsituatie. Dit komt omdat alle gegevens nu zijn geaggregeerd tot het maximale niveau. De geaggregeerde gegevens zullen na drie jaar in ons afgesloten archief worden opgenomen tot het moment dat deze worden vernietigd.

Wil jij niet meer dat wij deze gegevens van jou verzamelen? Of wil je weten welke gegevens wij precies van jou hebben? Klik dan hier.

Studentenpanel

Welke gegevens verwerken wij hier?

Alleen jouw e-mailadres voor de aanmelding. Na aanmelding kunnen wij in onderzoeken ook naar andere persoonsgegevens vragen. Voor ieder onderzoek zullen wij aparte privacyverklaring opstellen.

Wat is het doel van de verwerking?

Het studentenpanel heeft als doel om onderzoeksgegevens te verzamelen in het kader van verbetering van het onderwijs, studentenhuisvesting en/of studentwelzijn. Deze gegevens worden gepubliceerd in geaggregeerde vorm, zodat jouw ingevulde gegevens niet herleidbaar zijn tot één persoon. Om de enquête naar jou te kunnen versturen hebben wij jouw e-mailadres nodig. Wij beroepen ons hier op AVG grondslag a).

a. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Jouw e-mailadres bewaren wij tot het moment dat jij je uitschrijft. Daarna wordt jouw adres direct verwijderd. De gegevens die worden bevraagd in de enquêtes van het studentenpanel worden maximaal 24 uur na afronding van het onderzoek verwijderd.

Wil jij niet meer dat wij deze gegevens van jou verzamelen? Of wil je weten welke gegevens wij precies van jou hebben? Klik dan hier.

Aanmeldformulier actie/evenement

Welke gegevens verwerken wij hier?

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Wat is het doel van de verwerking?

Om ervoor te zorgen dat alleen mensen die zich aanmelden bij onze evenementen aanwezig zijn, kan het zijn dat wij vragen naar jouw naam. Deze zullen we puur en alleen gebruiken ter controle van de aanmelding. Het e-mailadres of telefoonnummer is bedoeld om contact met jou op te kunnen nemen over eventuele wijzigingen in het evenement. Wij beroepen ons hier op AVG grondslag a):

a. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Zodra het evenement is afgelopen worden alle aanmeldgegevens binnen 24 uur verwijderd.

Wil jij niet meer dat wij deze gegevens van jou verzamelen? Of wil je weten welke gegevens wij precies van jou hebben? Klik dan hier.

Training aanvragen bij Trainingen op Maat (ToM)

Welke gegevens verwerken wij hier?

 • Naam contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon

Wat is het doel van de verwerking?

De gegevens die wij middels het aanvraagformulier verzamelen zijn puur en alleen voor het tot stand brengen van de training. De gegevens van de contactpersoon worden gebruikt om contact op te kunnen nemen voor eventuele wijzigingen en updates voor de training. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om een factuur te kunnen verzenden. Wij beroepen ons hier op AVG grondslag a):

a. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Na afhandeling van de betaling worden alle persoonsgegevens van de contactpersoon verwijderd.

Factuur Trainingen bij Trainingen op Maat (ToM)

Welke gegevens verwerken wij hier?

 • Naam contactpersoon factuur
 • Telefoonnummer contactpersoon factuur
 • E-mailadres contactpersoon factuur

Wat is het doel van de verwerking?

De gegevens die middels dit formulier worden verzameld zijn uitsluitend bedoeld om in de betaling te kunnen faciliteren en voor afhandeling van belastingsprocedures. Wij beroepen ons hier op AVG grondslag a):

a. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

Hoe lang bewaren we de gegevens?

De factuurgegevens worden na afhandeling van de betaling opgenomen in het afgesloten archief van ToM. Maximaal 3 jaar na opname in het archief worden de gegevens vernietigd.  Dit wordt jaarlijks gecontroleerd.

Lid worden

Welke gegevens verwerken wij hier?

De gegevens die wij van jou nodig hebben om lid te kunnen worden zijn jouw naam en e-mailadres. Jouw naam hebben wij nodig om te kunnen weten wie zich inschrijft als lid. Daarnaast is jouw e-mailadres nodig voor het versturen van SEPA formulieren, uitnodigingen en indien gewenst nieuws en persberichten van de LSVb.

Wat is het doel van de verwerking?

Het doel van de verwerking is het kunnen faciliteren van de diensten omtrent leden. Dit houdt in dat wij jou kunnen uitnodigen voor borrels en jouw de mogelijkheid kunnen bieden om een financiele bijdrage te leveren aan de LSVb.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Jouw gegevens bewaren wij zolang als dat jij lid blijft van de vakbond. Dit betekent dat wanneer jij je uitschrijft wij jouw gegevens binnen een week zullen verwijderen.

Wil jij niet meer dat wij deze gegevens van jou verzamelen? Of wil je weten welke gegevens wij precies van jou hebben? Klik dan hier.

Meldpunt Studiekeuzecheck

Het meldpunt studiekeuzecheck is een losse website van de LSVb die onder dezelfde privacy en beveiligingsreglementen valt. Het betreffende webadres is: http://meldpuntstudiekeuzecheck.nl/

Welke gegevens verwerken wij hier?

Wij verwerken hier jouw e-mailadres om ervoor te zorgen dat we niet meermaals van dezelfde persoon dezelfde klacht binnen krijgen. Daarnaast vragen wij ook naar jouw instelling en opleiding om te kunnen weten over welke studiekeuzecheck jouw klacht gaat.

Wat is het doel van de verwerking?

Wij verwerken hier jouw e-mailadres om ervoor te zorgen dat we niet meermaals van dezelfde persoon dezelfde melding binnen krijgen en een bevestiging van de aankomst van de klacht te faciliteren. De overige gegevens die bevraagd worden in het meldpunt zijn bedoeld om jouw melding beter te kunnen begrijpen. Hierdoor kunnen wij gemakkelijker meer doen om jouw probleem op te kunnen lossen. Wij beroepen ons hier op AVG grondslag a):

a. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Jouw gegevens zullen we zolang het meldpunt actief is.

Wil jij niet meer dat wij deze gegevens van jou verzamelen? Of wil je weten welke gegevens wij precies van jou hebben? Klik dan hier.

Studietoeslagen.nl

Studietoeslagen.nl is een losse website van de LSVb die onder dezelfde privacy en beveiligingsreglementen valt. Het betreffende webadres is: https://studietoeslagen.nl/

Welke gegevens verwerken wij hier?

Wij verwerken hier alleen jouw ip-adres. Dit hebben wij nodig om de website te kunnen laden.

Wat is het doel van de verwerking?

Omdat we de webpagina niet kunnen laden zonder jouw ip-adres beroepen we ons hier op AVG grondslag b):

b. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

Hoe lang bewaren we de gegevens?

De gegevens worden niet bewaard en automatisch verwijderd.

Wil jij niet meer dat wij deze gegevens van jou verzamelen? Of wil je weten welke gegevens wij precies van jou hebben? Klik dan hier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • lidmaatschap van de LSVb
 • persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Lidmaatschap van de studentenvakbond

Op bepaalde onderdelen van deze website verwerken wij mogelijk of je lid bent van de LSVb of een lidbond van de LSVb. Dit betreft dus lidmaatschap van Studentenvakbond AKKU, ASVA Studentenunie, VSSD, Student Alliance Wageningen (SAW), VIDIUS, Leidse Studentenbelangenorganisatie (LSBo), Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ), Haagse Studenten Vakbond (HSVb), SRVU & Groninger Studentenbond (GSb).

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@lsvb.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@lsvb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. De Landelijke Studentenvakbond zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Delen met anderen

Landelijke Studentenvakbond verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Landelijke Studentenvakbond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Landelijke Studentenvakbond neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretariaat@lsvb.nl. Landelijke Studentenvakbond heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. – DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. -DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (http://lsvb.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Je kunt ons ook bereiken via:

Naam: Landelijke Studentenvakbond (LSVb)
Bezoekadres: Drieharingstraat 6, 3511 BJ, Utrecht
Postadres: Postbus 1335, 3500 BH, Utrecht
Telefoon: 030 – 231 64 64
Websitewww.lsvb.nl
E-mailadreslsvb@lsvb.nl