Landelijke Studentenvakbond

Onderzoeksbureau

Federatie-wiki Energietoeslag? Dit kun jij als student doen! Studentenlijn Zorgverzekering Studentenwelzijn Fonds

Het onderzoeksbureau hield zich bezig met onderzoek naar actuele en onderwijsgerelateerde onderwerpen.

Van 2002 tot 2021 had de Landelijke Studentenvakbond een onderzoeksbureau dat zich bezighield met onderzoek naar actuele en onderwijsgerelateerde onderwerpen. Dit onderzoek vond onder andere plaats via het eigen studentenpanel.

Het LSVb-bestuur, afdelingen van de LSVb, externe partijen als SOM en LOF en het onderzoeksbureau agendeerden zelf de onderzoeksthema’s. Doordat het onderzoeksbureau zelf besloot over de opzet en uitvoering van onderzoeken, functioneerde het zelfstandig en objectief binnen de LSVb, al werkte het geregeld samen met andere organisaties. De resultaten zijn gepubliceerd in de vorm van onderzoeksrapporten. Conclusies uit de rapporten ondersteunden de LSVb  in het publieke debat. Het onderzoeksbureau helpt de LSVb bij de signalering van knelpunten en standpuntbepaling en argumentatie over alle zaken die studenten aangaan.

Het onderzoeksbureau doet zelf geen onderzoek meer, maar de LSVb staat nog altijd open voor samenwerkingen voor onderzoek op het gebied van studerend Nederland. Mocht je met ons willen samenwerken voor een onderzoek, neem dan contact op met lsvb@lsvb.nl.

Hieronder vind je de afgeronde onderzoeken: