Landelijke Studentenvakbond

Studentenwelzijn Fonds

Energietoeslag? Dit kun jij als student doen! Meldpunt Energiearmoede Studentenlijn Studentenwelzijn Fonds Medezeggenschap

Het Studentenwelzijn Fonds is onderdeel van de zorgverzekering Studenten Goed Verzekerd, opgericht door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Het doel van het fonds is om het fysiek en mentaal welzijn van studenten te verbeteren. Het Studentenwelzijn Fonds financiert projecten die hieraan bijdragen.

Het fonds werkt met vijf kernthema’s:

  • Awareness creëren voor studentenwelzijn
  • Binding en een veilig studieklimaat
  • Preventie en Vroegsignalering
  • Professionalisering van docenten en studentbegeleiders
  • Hulpaanbod en Psychosociale interventies

Meer weten of een aanvraag doen? Check de website van het Studentenwelzijn Fonds!