Landelijke Studentenvakbond

Federatie

De lidbonden van de LSVb

De Landelijke Studentenvakbond is een federatie; een vereniging van lokale studentenorganisaties in studentensteden. De lidbonden bepalen gezamenlijk de visie van de LSVb en selecteren en controleren de werkzaamheden van het LSVb-bestuur. Naast de connectie met talloze studie- en studentenverenigingen die de LSVb sowieso heeft, houdt ze via de lidbonden scherp in de gaten wat in de studentensteden speelt, zowel bij de instellingen als de verenigingen in die stad. Hieronder vind je een overzicht van de lidbonden. 

Studentenvakbond AKKU

Studentenvakbond AKKU behartigt de belangen van studenten in Nijmegen en is in die functie actief aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. AKKU is een levendige vereniging met meer dan vijftig vrijwilligers en meer dan 200 leden. Iedere dag komen zij op voor onze belangen op het gebied van onderwijs, medezeggenschap, duurzaamheid, rechtshulp, trainingen, huisvesting en meer.

Het AKKU trainingsbureau verzorgt in Nijmegen trainingen aan studenten en aan organisaties. Dat doen we met een team van enthousiaste en ervaren studenten.

AKKU is een vakbond. De kracht van AKKU ligt in het collectief. In je eentje kun je als student niet op tegen de bureaucratie van je opleiding, de bezuinigingsdrift van de overheid of de grillen van de huizenmarkt. Door samen te werken staan we sterk en kunnen we een vuist maken voor onze collectieve belangen.

Nijmegen: AKKU www.studentenvakbondakku.nl 

ASVA Studentenunie

ASVA Studentenunie behartigt de belangen van studenten in Amsterdam. Bij ASVA zijn studenten wekelijks in touw om op het gebied van huisvesting en onderwijs die veranderingen te krijgen waar studenten recht op hebben, door bijvoorbeeld het gesprek aangaan met wethouders, gemeenteraadsleden of het College van Bestuur, onderzoek te doen of actie te voeren samen met de duizenden studenten die Amsterdam rijk is. Bij ASVA staat het belang van de student centraal. We vragen continue aandacht voor goed onderwijs, onder andere door in gesprek te gaan met politici en de media. Maar het belangrijkste vinden we het gesprek met jou. Wat vinden studenten eigenlijk van het hoger onderwijs, en wat moet er verbeterd worden?

Bij de studentenbalie in CREA kun je terecht met al je vragen over studeren in Amsterdam. ASVA heeft bovendien verschillende diensten die jouw studententijd gemakkelijker maken. Om de week worden op dinsdag goedkope fietsen (volkomen legaal!) verkocht. Ook staat ASVA je gratis bij als je juridisch hulp nodig hebt, bijvoorbeeld bij problemen met je huisbaas of je studiefinanciering.

Amsterdam (UvA/HvA): ASVA www.asva.nl

Groninger Studentenbond (GSb)

De Groninger Studentenbond is een vereniging die zich inzet voor de belangen van studenten in Groningen. Door in gesprek te gaan met de gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool komen ze op voor studentenhuisvesting, goed onderwijs en een sterke rechtspositie van studenten. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van het Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen: De GSb heeft zich ruim een jaar ingezet om de problematiek met hoge bemiddelingskosten en slechte makelaars aan te pakken en hiervoor aandacht te vragen. In september 2014 is uiteindelijk samen met de gemeente Groningen en twee andere studentenorganisaties een nieuwe organisatie opgezet.

De GSb biedt gratis rechtshulp aan aan studenten: het Juridisch Steunpunt en Huurteam geven advies en kunnen eventueel bemiddelen. Het Huurteam voert tevens gratis huurchecks uit om te bepalen of je teveel huur betaalt. Verder organiseert de GSb bijvoorbeeld demonstraties tegen het leenstelsel, stellen ze een kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen of de medezeggenschapsverkiezingen en verstrekken ze relevante informatie voor studenten, bijvoorbeeld in de vorm van het Kamerboek.  

Groningen, GSB:www.groningerstudentenbond.nl

Haagse Studentenbond

Sinds 28 augustus 2008 is Den Haag een studentenorganisatie rijker. De Haagse Studentenvakbond is opgericht met als doel een studentvriendelijker Den Haag studentenstad te creëren. Om dit te bereiken werkt de Haagse Studentenvakbond samen met de gemeente, hogescholen, kamerverhuurders, studentenverenigingen en met vele andere organisaties naar haar doel. Daar waar samenwerken te lang duurt, of er geen samenwerking mogelijk is, schroomt de Haagse Studentenvakbond er niet voor om hard op te treden! De Haagse Studentenvakbond richt zich daarbij onder meer op huisvesting, onderwijskwaliteit, faciliteiten en de internationale student.

Den Haag: HSVb www.haagsestudentenvakbond.nl

Maastrichtse studentenraad / Maatstricht Student Union

De Maastrichtse Studentenraad tracht studenten in Maastricht een stem te geven door hun belangen te behartigen bij de politieke en onderwijsinstellingen. 

Maastricht: MSU www.maastrichtstudentunion.com

Student Alliance Wageningen (SAW)

Student Alliance Wageningen (S.A.W.) is de studentenunie van Wageningen. S.A.W. komt op voor de belangen van studenten en blijft vasthouden aan haar idealen onafhankelijk van nationale en lokale trends. S.A.W. vertegenwoordigt all studenten die aan een hogere onderwijsinstelling studeren in (en rondom) Wageningen. Het doel is om het leven en studeren te optimaliseren voor studenten in Wageningen. S.A.W. heeft zes hoofdportefeuilles: Huisvesting, Onderwijs, Internationalisering, Mobiliteit, Duurzaamheid en Sociaal-welzijn. Naast deze portefeuilles houdt S.A.W. zich actief bezig met de #NietMijnSchuld campagne  tegen het leenstelsel op lokaal niveau.

Wageningen: SAW www.sawageningen.nl

Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ)

SOOZ is de belangenbehartigingsorganisatie voor studenten in Zwolle. SOOZ zet zich in voor meer studentenhuizen, beter onderwijs en houden ons bezig met alles dat zich afspeelt in en om Studentenstad Zwolle. Dit doen ze door in gesprek te gaan met de Zwolse 8, de verzameling van mbo’s en hbo’s, de gemeente en politiek, en andere belangrijke stakeholders. SOOZ is een federatie, wat inhoud dat ons ledenbestand vooral wordt gevuld door verenigingen. Zij bepalen, samen met individuele leden, waar de organisatie zich voor inzet. Zo blijft SOOZ altijd voor en door studenten. 

SOOZ Zwolle: www.sooz.nl

SRVU Studentenbond

De SRVU Studentenbond (SRVU) is sinds 1947 de studentenbond van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Als belangenbehartiger van de studenten aan de VU is de SRVU er voor alle studenten door op te komen voor hun belangen. De SRVU staat daarom voor meer dan studeren alleen.  De SRVU biedt verschillende diensten aan, zoals de Fietsendienst, Rechtshulp, het Kamerbureau, StudentenD0k.  De SRVU Studentenbond streeft naar de ontwikkeling van de universiteit, maar ook naar de persoonlijke ontwikkeling van de student. De student kan zich ontwikkelen door actief lid te worden van de SRVU door bijvoorbeeld plaats te nemen in een van de commissies.

Amsterdam (VU): SRVU www.srvu.org

VIDIUS

VIDIUS is dé centrale belangenbehartiger voor iedereen die in Utrecht studeert. Ze komt op voor de belangen van studenten in alle facetten van het leven als student. Bijvoorbeeld op het gebied van studentenhuisvesting, openbaar vervoer of onderwijs.

VIDIUS is in juni 2011 ontstaan uit een fusie tussen drie organisaties, Overkoepelend Orgaan Faculteitsverenigingen Utrecht (OOFU), LinQ en USF Studentenbelangen. Vidius ondersteunt studenten op juridisch vlak, helpt studenten met het terugvragen van servicekosten, doet zelfstandig onderzoek naar bijvoorbeeld hospiteercultuur en lobbyt op een tal van onderwerpen, zoals betere studentenhuisvesting. Ook organiseert ze sinds een aantal jaar de Utrecht College Tour.

VIDIUS: Utrecht www.vidius.nl

VSSD

De VSSD is de lokale studentenvakbond in Delft, en tevens de grootste lokale vakbond. Met bijna drieduizend leden staat de VSSD sterk in haar schoenen.
De VSSD heeft verschillende commissies, die zich bezig houden met zaken als huisvesting, onderwijskwaliteit, fietspaden, en studieplekken. De VSSD zet zich in voor studentenbelangen in de politiek, maar biedt ook verschillende diensten aan zoals het studentensteunpunt, uitgeverij Delft Academic Press, en de winkel op de Leeghwaterstraat waar studieboeken en -materialen voor lage prijzen worden verkocht.  Om haar beleid ook landelijk uit te dragen is de VSSD aangesloten bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Student Overleg (ISO).

VSSD Delft: www.vssd.nl