• Nieuws

  Nieuwe woningen onbetaalbaar voor studenten in Amsterdam en Utrecht

  Utrecht/Amsterdam - 23 september 2016. De Utrechtse studentenbond VIDIUS, de Amsterdamse studentenbond ASVA en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) spreken hun zorgen uit over een wetswijziging betreffende het woningwaarderingsstelsel. De regering bevestigde deze week In de rijksbegroting dat het puntenstelsel voor zelfstandige woonruimtes in Amsterdam en Utrecht gewijzigd wordt. Hierdoor is het mogelijk om veel meer huur te vragen voor deze woonruimtes, waardoor ze onbetaalbaar worden voor studenten.

  Als resultaat van de wetswijziging, die per 1 oktober 2016 ingaat, kan er meer huur gevraagd worden voor nieuw gebouwde zelfstandige woonruimtes die kleiner zijn dan 40 m². Dit heeft grote gevolgen voor studenten. Henriette Hoogervorst, voorzitter van ASVA: “In Utrecht en Amsterdam wonen duizenden studenten in zelfstandige woonruimtes. Nieuwe zelfstandige woningen kunnen met deze wijziging nu tot wel 150 euro per maand duurder worden, en daarmee onbetaalbaar voor de gemiddelde student.”

  De maatregel maakt het voor investeerders bovendien veel aantrekkelijker om zelfstandige woonruimte aan te bieden, in plaats van de onzelfstandige kamers waar studenten om staan te springen. VIDIUS-voorzitter Thomas van Gemert: “In Utrecht worden de komende jaren een aantal bouwprojecten opgeleverd die oorspronkelijk bedoeld waren voor studenten. De wetswijziging maakt deze woningen onbetaalbaar voor studenten. De druk op de toch al krappe woningmarkt neemt zo alleen maar toe."

  De bonden zien ook negatieve gevolgen voor de doorstroom van studenten naar nieuwe woonruimtes. Studenten die nu onzelfstandig wonen willen na verloop van tijd doorstromen naar een zelfstandige woonruimte. Door de verhoogde huren zullen veel studenten besluiten langer in hun kamer te blijven wonen. Daardoor komt die kamer niet beschikbaar voor een nieuwe student. LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout: "Minister Blok wil met deze maatregel de doorstroom in de woningmarkt bevorderen, maar dat geldt op deze manier alleen voor mensen met een hoog inkomen. Studenten worden zo juist benadeeld." De gemeentes Amsterdam en Utrecht hebben zich al eerder uitgesproken tegen dit plan. De bonden roepen minister Blok op om de wetswijziging onmiddellijk terug te trekken en daarmee woonruimte betaalbaar te houden voor studenten.

  Maatregelen toegankelijkheid hoger onderwijs blijven uit

  Den Haag, 20 september 2016 - Uit de rijksbegroting blijkt dat de regering geen structurele maatregelen neemt om de negatieve effecten van het leenstelsel te compenseren. Jarmo Berkhout, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb): “De koning pleitte in de troonrede voor gelijke kansen in het onderwijs. Wat betreft het hoger onderwijs blijken dit loze woorden. Een paar lapmaatregelen vlak voor de verkiezingen zijn niet genoeg.”

  De regering investeert wel in de top van het hoger onderwijs. Zo komt er extra geld vrij voor onder andere talentprogramma’s. Het geld voor het leenstelsel komt zo volgens de LSVb terecht bij een beperkte groep. Berkhout: “Uitdagend onderwijs lijkt een toverwoord voor de regering. De werkelijke uitdaging ligt voor grote groepen studenten echter op het financiële vlak. Er moet veel meer gebeuren om studenten met minder kansen te compenseren.”

  Het afgelopen jaar is gebleken dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk staat. Studenten die het financieel zwaarder hebben, bijvoorbeeld studenten uit gezinnen met een lagere sociaal-economische status, studeren minder vaak. Bovendien hebben studenten niet meer de financiële mogelijkheden om op kamers te gaan. De rijksbegroting was een kans voor de minister om deze onwenselijke effecten van het leenstelsel te herstellen, maar dat is niet gebeurd. Berkhout: “De tweedeling in het onderwijs wordt zodoende nog groter. Her en der wat reparaties uitvoeren zet niet genoeg zoden aan de dijk.” De LSVb roept de Tweede Kamer op om tijdens de Algemene Beschouwingen de toegankelijkheid alsnog te repareren.

  Jongerencongres Onderwijs: Wij bepalen onze toekomst!

  Een unieke combinatie van tientallen organisaties die jongeren, studenten en scholieren vertegenwoordigen komt op woensdag 5 oktober samen in de Balie. Met zicht op de verkiezingen in 2017 presenteert jong Nederland één gezamenlijke visie over de toekomst van het onderwijs.

  Centraal staan de vragen: hoe maken we onderwijs toegankelijker? Hoe verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs? Is het hoger onderwijs nog de sociale emancipatiemotor die het ooit was en hoe kunnen we opnieuw vorm geven aan dit ideaal?

  Benieuwd hoe de toekomst van onderwijs eruit ziet? Kom dan 5 oktober naar de Balie!

  Voorlopig Dagprogramma

  15.00 – 15.30 Inloop

  15.30 – 15.45 Opening congres

  15.45 – 17.00 Paneldiscussies en lezingen met o.a. Lisa Westerveld en Aminata Cairo

  17.00 – 18.00 Presentatie ‘De Toekomst van het Hoger Onderwijs’ en afsluiting

  18.00 – 19.30 Borrel

  Tijd en Datum: 15:00-18:00 5 Oktober 2016 Locatie: Café de Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam

  Klik hier om je aan te melden, er is een beperkt aantal plekken dus weer er snel bij!

  Steeds minder studenten op kamers vanwege leenstelsel

  Het aantal eerstejaars studenten dat op kamers gaat is gehalveerd ten opzichte van afgelopen jaar. De daling is een gevolg van het leenstelsel. Dit blijkt uit de voorpublicatie van de Kences monitor, die vandaag online kwam. De LSVb vindt de daling van het aantal uitwonende studenten een zeer kwalijke ontwikkeling. LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout: “De mogelijkheid om op kamers te gaan is essentieel voor een weloverwogen studiekeuze, goede studieresultaten en een maximale zelfontplooiing.”

  Het aantal eerstejaars studenten dat op kamers gaat is gedaald van 28% naar 13%. De helft van de studenten die thuis blijft wonen, geeft als reden hiervoor het leenstelsel. Er is waarschijnlijk sprake van een blijvend effect. Thuis blijven wonen zorgt voor een grotere reisafstand voor studenten. Dat zorgt dat aankomende studenten minder snel de studie van hun eerste keuze kiezen als die ver weg is. Bovendien zorgt een grotere reisafstand dat studenten sneller de beslissing maken om te stoppen met hun studie, als ze hierover twijfelen.

  “Zo leidt thuis blijven wonen tot meer uitval, minder motivatie en slechtere studieresultaten”, aldus Berkhout. De verwachting is dat vooral studenten uit armere gezinnen thuis blijven wonen. Jarmo Berkhout: “Het leenstelsel beïnvloedt dus juist de studieprestaties van deze groep. Dit vergroot de tweedeling in het hoger onderwijs.”

  Het feit dat minder studenten op kamers gaan, zorgt niet voor een verbetering op de huizenmarkt. Het tekort aan goede en betaalbare studentenwoningen is in veel steden zo groot, dat de kamernood nauwelijks daalt. Daarom blijft het volgens de LSVb belangrijk dat er veel studentenwoningen bijkomen en dat huisjesmelkers die misbruik maken van de situatie hard worden aangepakt.

  Student Hotels schenden huurrecht studenten

  Utrecht, 14 september 2016 – Steeds meer steden staan toe dat Student Hotels studentenkamers aanbieden zonder zich aan het huurrecht te houden. Zo zijn er al Student Hotels in Amsterdam, Groningen, Den Haag en Rotterdam. In totaal zijn dit meer dan 2400 kamers. Ook zijn er plannen voor Student Hotels in Maastricht, Enschede & Eindhoven. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt deze ontwikkeling kwalijk. Voorzitter Jarmo Berkhout van de LSVb: “Studenten die wonen in een Student Hotel betalen enorme bedragen per maand, zonder enige huurbescherming te genieten.” De LSVb roept gemeenten daarom op om Student Hotels te dwingen zich aan het huurrecht te houden.

  Student Hotels bieden studenten maximaal een jaar woonruimte in grote steden. Kwalijk hieraan is dat Student Hotels zich niet aan het huurrecht hoeven te houden. Hoewel zij duidelijk wooneenheden verhuren, werken zij met een hotelvergunning. Dit heeft grote nadelen voor de ‘huurders’, want het ontbreekt hen aan voor andere huurders vanzelfsprekende rechten. Zo genieten zij geen huurbescherming. In Student Hotels kunnen studenten bijvoorbeeld veel sneller op straat gezet worden dan bij reguliere verhuur. Ook behoudt het Student Hotel zich het recht voor toegang tot de gehuurde kamer te verschaffen. Bij een ‘gewoon’ huurcontract zou dit onder huisvredebreuk vallen. Berkhout: “Je mag ook niet een jaar in een Center Parcs huisje zitten: je rechten zijn dan niet goed beschermd. Dat dit niet geldt voor studenten is een aanfluiting.”

  Ook zijn de hotels erg prijzig. Studenten betalen voor een kamer van negentien vierkante meter bedragen tot wel 1100 euro per maand, zoals blijkt uit een inventarisatie van de LSVb. Dat is twee à drie keer zoveel als de wettelijke maximale huur voor een vergelijkbare kamer, volgens het woningwaarderingsstelsel. Het is echter niet de behoefte aan een luxe kamer, maar het ontbreken van normale studentenhuisvesting, die zorgt voor het succes van de Student Hotels. “Studenten worden gedwongen deze huren te betalen, omdat er niet genoeg normaal geprijsde kamers beschikbaar zijn, iets wat je ook ziet aan het fenomeen van de dakloze buitenlandse studenten”, aldus Berkhout. In Nederland bestaat een tekort van duizenden studentenkamers. Student Hotels maken misbruik van de situatie en vragen onredelijke huur. De LSVb roept dan ook op om maatregelen te nemen om huurbescherming voor huurders bij de Student Hotels op orde te krijgen.

  Studentenbonden en inspectie lanceren nieuw kennisplatform opleidingscommissies

  Utrecht, 13 September 2016 – Vandaag lanceert de Inspectie van het Onderwijs in samenwerking met Studentenbonden de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de nieuwe website opleidingscommissies.nl. Dit platform heeft tot doel om het functioneren van de opleidingscommissies, bestaande uit studenten en docenten, te versterken. De Wet Versterking Bestuurskracht die op 1 september 2017 in werking treedt, vergroot de noodzaak om opleidingscommissies goed te laten functioneren. De inspectie van het Onderwijs doet momenteel onderzoek naar opleidingscommissies. Ze ziet dat veel commissies voor dezelfde problemen oplossingen zoeken. Een kennisplatform biedt hierbij een uitgelezen mogelijkheid om opgedane kennis te delen.

  Beide studentenbonden hebben zich afgelopen voorjaar hard gemaakt voor versterking van de rechten van opleidingscommissies. De opleidingscommissies gelden nu als volwaardige medezeggenschap, en hebben onder meer instemmingsrecht op delen van het onderwijsprogramma. Jarmo Berkhout, voorzitter van de LSVb: “Het onderwijs wordt op de werkvloer gevormd, door docenten en studenten. Daarom is het zo belangrijk dat de opleidingscommissies meer te zeggen krijgen over de kwaliteit en de inhoud van hun opleidingen, en daarin ook ondersteund worden”.

  Opleidingscommissies worden gestimuleerd middels de nieuwe website kennis en praktijkvoorbeelden met elkaar te delen. Jan Sinnige, voorzitter van het ISO:_ “Zo bieden we opleidingscommissies de handvatten om zich te professionaliseren. Nu ze extra tanden hebben gekregen, moeten we eraan werken die tanden verder te verscherpen.”_

  Diensten

  Studentenlijn

  Onderzoeksbureau

  Trainingen op Maat

  Landelijke Studentenvakbond

  Post
  Postbus 1335
  3500 BH Utrecht

  Bezoek
  Drieharingstraat 6
  3511 BJ Utrecht

  lsvb@lsvb.nl
  +31 (030) 231 64 64

  LET OP: Deze website is geoptimaliseerd voor Chrome of Internet Explorer 9 en later