• Nieuws

  LSVb veroordeelt vervolging academici Turkije

  Na de mislukte coup staat de academische vrijheid in Turkije zwaar onder druk: duizenden decanen, wetenschappers en docenten zijn inmiddels ontslagen of op non-actief gesteld. Deze heksenjacht op het onderwijs draagt op geen enkele manier bij aan het herstel van de Turkse democratie en is niet te rechtvaardigen. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) spreekt zijn afschuw uit over de vervolgingen en steunt de vervolgde medewerkers en studenten. Voorzitter van de LSVb Jarmo Berkhout: “Wat er nu gebeurt in Turkije heeft meer weg van een politiek gemotiveerde zuivering dan van een transparante rechtsgang. Het onderwijs moet vrij, kritisch en onafhankelijk zijn.”

  De LSVb ondersteunt het statement van de European Students Union (ESU) en roept de wereldwijde academische gemeenschap op haar steun te betuigen voor haar Turkse collega’s. Docenten en studenten behoren niet de prijs te betalen voor de mislukte coup, en de vrijheid en toegankelijkheid van het onderwijs mogen niet lijden onder de politieke ontwikkelingen. In Europa staan deze al onder druk, onder meer door het vertrek van de Groot-Brittannië uit de Europese Unie, iets wat de wereldwijde uitwisseling van kennis alleen maar ten slechte komt. Berkhout: “Als het onderwijs de dupe wordt, als docenten hun vak niet meer mogen uitoefenen en studenten niet onafhankelijk mogen leren, dan is iedereen uiteindelijk slechter af.”

  De Turkse regering moet snel tot inkeer komen en docenten en studenten met rust laten. De LSVb hoopt dan ook dat de Nederlandse regering en de Europese Unie alles in het werk stellen om de ontwikkelingen te doen ophouden. Berkhout: “Deze afgrijselijke ontwikkeling moet snel tot een eind komen. Internationale organisaties hebben hierin een rol te vervullen: de academische gemeenschap, ook in Nederland, moet zich solidair verklaren met de Turkse studenten en docenten.”

  Overlijdensbericht

  Met verbijstering hebben wij het nieuws ontvangen dat één van onze oud-bestuurders, Marcel Spruit, is komen te overlijden. Marcel was penningmeester in het bestuur 2004-2005. Voor die tijd was hij ook al actief als bestuurder bij de Nijmeegse studentenbond AKKU. Na zijn bestuursjaar is hij tot 2009 zeer actief gebleven bij de LSVb. Zo was hij onder andere actief als lid van de kascommissie, als coach, als trainer en als lid van de sollicitatiecommissie. Marcel heeft zich in die periode vol passie ingezet voor de LSVb. Wij zijn hem ontzettend dankbaar voor zijn jarenlange inzet en zullen hem niet vergeten.

  Marcel is afgelopen weekend plotseling komen te overlijden. Hij laat zijn vriendin, Merel Stolk, en hun twee jonge kinderen achter. Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden, bestuursgenoten en andere nabestaanden. Wij wensen iedereen veel sterkte met het verwerken van dit verlies, namens de hele LSVb.

  Het bestuur van de LSVb 2016-2017

  Jarmo Berkhout, Julia Verheul, Jerom van Geffen, Joey Boon, Desi Gielkens

  Nieuw bestuur LSVb: maak toegankelijkheid onderwijs thema bij verkiezingen 2017

  De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft sinds vanmiddag een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur gaat zich het komende jaar richten op het bestrijden van de negatieve gevolgen van het leenstelsel. Ook gaat het zich bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 sterk maken voor studentenbelangen en het hoger onderwijs in het algemeen. Voorzitter van de LSVb Jarmo Berkhout: “We gaan op korte termijn zien hoe slecht het leenstelsel uitpakt voor de toegankelijkheid van het onderwijs. De verkiezingen van 2017 geven wat ons betreft aanleiding om deze en andere maatregelen grondig te herzien.”

  Het nieuwe bestuur verwacht dat er snel duidelijkheid komt over de uitwerking van het leenstelsel. Voor specifieke groepen pakt het systeem extra slecht uit: studenten met een handicap, mbo’ers die willen doorstromen naar het hbo, en mensen van wie de ouders niet gestudeerd hebben, worden significant meer benadeeld. De LSVb maakt zich hier ernstige zorgen om, en bepleit maatregelen om de toegankelijkheid van het onderwijs te waarborgen. De toegankelijkheid en kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs staan toenemend onder druk, iets wat onder meer blijkt uit onderzoek van de OESO. Door het rendementsdenken en daarop gebaseerde maatregelen als het leenstelsel, de prestatieafspraken, en het bindend studieadvies, groeit de ongelijkheid. Berkhout: “Is studeren alleen iets voor een select groepje, of zien we het als collectief goed? In maart 2017 moet de maatschappij hier een antwoord op geven.”

  De verkiezingen van 2017 zijn dé gelegenheid om het hoger onderwijs op de politieke agenda te krijgen. De LSVb hoopt dat alle politieke partijen er de aandacht aan besteden die het verdient. Er moet onder meer geïnvesteerd worden in kleinschalig onderwijs, toegankelijkheid, kansengelijkheid en docentkwaliteit. Ook is het van het grootste belang dat de onlangs ingevoerde Wet Versterking bestuurskracht, die de medezeggenschap sterker maakt, zorgvuldig wordt uitgevoerd. De LSVb gaat zich inspannen om deze onderwerpen voor het voetlicht te brengen in de aanloop naar de verkiezingen.

  Het nieuwe LSVb-bestuur bestaat uit voorzitter Jarmo Berkhout (23), vicevoorzitter Julia Verheul (20), secretaris Jerom van Geffen (25), penningmeester Joey Boon (24), en algemeen bestuurslid Desi Gielkens (21).

  LSVb voert actie tegen gevolgen van het leenstelsel!

  Aanstaande woensdag debatteert de Tweede Kamer over de gevolgen van het leenstelsel. Dit kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan! Daarom gaan de LSVb, LAKS, DWARS, CDJA, ROOD, FNV Jong, JOB, ISO, SOM, LOF, NJR, Perspectief, Nederlandse Dove Jongeren, P!nk en andere jongeren- en studentenorganisaties actie voeren in Den Haag en we nodigen jullie uit om mee te doen!

  Wij gaan voorafgaand aan het debat de Tweede Kamer en de rest van het land laten zien dat door het leenstelsel de kansenongelijkheid in Nederland groeit. Het leenstelsel is een privilegestelsel en moet worden gestopt!

  Wij waarschuwen al jaren voor de teloorgang van de toegankelijkheid van het onderwijs. De minister negeerde onze waarschuwingen. Inmiddels bewijzen de onlangs verschenen "Staat van het Onderwijs" en de "Monitor Beleidsmaatregelen" ons gelijk. Jongeren zijn de toekomst, maar wat voor toekomst wil Nederland eigenlijk? Wij willen een diverse studentenpopulatie en dat kan alleen als het hoger onderwijs toegankelijk is. Toegankelijk voor iedereen en niet alleen voor studenten uit bepaalde milieus!

  Sluit je aan bij de actie! Kom naar Den Haag! Laat van je horen! Samen verzetten wij ons tegen kansenongelijkheid in het onderwijs! Meld je aan op het Facebookevent Leenstelsel privilegestelsel - Studenten tegen Kansenongelijkheid.

  Tijden (onder voorbehoud)

  Start actie: 12:00 Aanvang debat: 13:30

  Wat gaat we doen?

  De actie woensdag heeft een serieuze toon, maar een ludiek karakter. We willen graag aandacht voor de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs en we gaan dit als volgt laten zien: We hebben twee poorten die allebei toegang geven tot het hoger onderwijs, maar achter één poort ligt een pad met een rode loper en achter de andere ligt een hindernisbaan.

  Het pad met de rode loper is alleen voor studenten met hoogopgeleide rijke ouders. Alle overige studenten komen op hun studiepad namelijk steeds meer en steeds hogere drempels tegen.

  Locatie

  De precieze locatie is helaas nog steeds niet definitief. Het zal niet op het Plein zijn, omdat daar andere activiteiten plaatsvinden die dag. We proberen daarom een andere locatie zo dicht mogelijk bij de Tweede Kamer te regelen. Waarschijnlijk bij een andere ingang. Morgen (dinsdag) wordt de locatie definitief.

  Lees hier de brandbrief die de LSVb en andere jongeren- en studentenorganisaties onlangs naar de minister stuurde

  Hbo-studenten financieel achtergesteld

  Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat studenten op hogescholen fors minder financiële ondersteuning ontvangen dan studenten op een universiteit. Deze financiële ondersteuning is er voor studenten die vertraging oplopen in hun studie. Voorbeelden hiervan zijn zwangerschap, een functiebeperking of omdat studenten zich inzetten bij een studievereniging of studentenraad. Per student keren hogescholen gemiddeld € 10,42 uit terwijl dit bij universiteiten € 52,93 per student is. LSVb-voorzitter Stefan Wirken: “Het is belachelijk dat financiële vergoedingen voor studenten tussen hogescholen en universiteiten zo erg verschillen."

  Elke hogeschool of universiteit moet financiële ondersteuning bieden aan studenten met een functiebeperking, maar ook aan studenten die in de medezeggenschap zitten of studenten die een bestuursjaar doen. In de wet staan echter geen voorgeschreven hoogtes voor de bedragen. Sinds de invoering van het leenstelsel is er onduidelijkheid ontstaan over de hoogte van financiële ondersteuning. Voor het leenstelsel werd de financiële ondersteuning vaak gebaseerd op de hoogte van de basisbeurs. Sinds de afschaffing van de basisbeurs lopen de nieuwe bedragen uiteen van €100,- tot €450,- per maand. Wirken: “Er moet een duidelijke richtlijn komen voor de hoogte van de financiële ondersteuning van studenten, dit mag niet meer per hogeschool of universiteit fors verschillen".

  Uit eerder onderzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bleek dat sinds de invoering van het leenstelsel minder studenten met een functiebeperking zijn ingestroomd in het hoger onderwijs. De verminderde instroom houdt niet alleen verband met de afschaffing van de basisbeurs, maar ook met de afschaffing van de Wajong-uitkering. Deze uitkering werd vervangen door een toeslag die per gemeente verschilt van €42,- tot €340,- per maand Uit het onderzoek van de LSVb blijkt nu dat ook tussen hogescholen en universiteiten grote verschillen bestaan in de financiële ondersteuning van studenten met een functiebeperking. Wirken: “Alle studenten met een functiebeperking hebben recht op dezelfde financiële ondersteuning, dit mag niet verschillen per gemeente of onderwijsinstelling”.

  De LSVb zal nader in gesprek gaan met het ministerie om landelijke richtlijnen te realiseren. Zo mogelijk wordt anders de politiek opgeroepen om in te grijpen. De LSVb benadrukt het belang van het profileringsfonds. Wirken: “De financiële ondersteuning van hogescholen en universiteiten maakt het mogelijk dat studenten een bestuursjaar gaan doen of in de medezeggenschap actief bijdragen aan de universiteit of hogeschool”.

  Driekwart studenten betaalt te veel huur

  Driekwart van de uitwonende studenten betaalt een hogere huur dan volgens het wettelijk puntensysteem voor huurprijzen is toegestaan. Dit blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Gemiddeld betalen studenten €58,33 per maand te veel. LSVb-voorzitter Stefan Wirken: "Studenten moeten vaak veel geld lenen om hun huur te betalen. Zeker nu studenten ook nog eens hun basisbeurs kwijt zijn, is het belangrijk dat studenten niet te veel betalen en huisjesmelkers dus hard worden aangepakt."

  In Amsterdam is de situatie het ergst. Hier zijn studenten maandelijks maar liefst €138,12 te veel kwijt aan huur. Na Amsterdam is Utrecht de stad met de grootste huuroverschreidingen. Hier betalen studenten gemiddeld €102,15 per maand te veel. De huisjesmelkerij beperkt zich echter niet tot de steden met de grootste kamernood. In alle studentensteden, behalve Enschede en Wageningen, zijn de huren gemiddeld hoger dan op basis van het puntensysteem zou mogen. Wirken: "Wettelijke huurbescherming voor studenten is slechts een papieren werkelijkheid. In de praktijk betaalt vrijwel iedere student te veel."

  De LSVb roept studenten op te controleren of zij ook een te hoge huurprijs betalen op Checkjekamer.nl. Wirken:"Het is belangrijk om actie te ondernemen als je te veel huur betaalt. Het kan je veel geld schelen en je helpt hiermee de strijd tegen huisjesmelkerij." Studenten die te veel betalen kunnen in veel studentensteden terecht bij huurteams. Zij helpen studenten met de stap naar de huurcommissie om de huur te verlagen.

  Het onderzoek van de LSVb is gebaseerd op gegevens van de eigen website Checkjekamer.nl. Op deze site kunnen studenten controleren of hun huurprijs binnen de wettelijke normen valt. In 2015 vulden 2679 studenten een huurcheck voor hun kamer in. Deze studenten wonen verspreid over de grote en kleinere studentensteden in heel Nederland.

  Diensten

  Studentenlijn

  Onderzoeksbureau

  Trainingen op Maat

  Landelijke Studentenvakbond

  Post
  Postbus 1335
  3500 BH Utrecht

  Bezoek
  Drieharingstraat 6
  3511 BJ Utrecht

  lsvb@lsvb.nl
  +31 (030) 231 64 64

  LET OP: Deze website is geoptimaliseerd voor Chrome of Internet Explorer 9 en later