Landelijke Studentenvakbond

Zelfontplooiing

Een belangrijke waarde van onderwijs is zelfontplooiing. In de uitvoering moet het onderwijs daar dan ook voldoende ruimte voor bieden. Het spreekt voor zich dat het reguliere curriculum van een opleiding voldoende moet uitdagen tot en ondersteuning moet bieden aan de zelfontplooiing van de student. Daarnaast is de LSVb voor een breder palet aan mogelijkheden tot ontplooiing.

Zo moet er moet een aanbod van extracurriculaire activiteiten zijn en moeten die activiteiten erkend kunnen worden als een integraal onderdeel van het gevolgde onderwijs. Voor extracurriculaire onderwijsactiviteiten gelden dezelfde waarden en voorwaarden als dat die voor het reguliere onderwijs gelden.

Daarnaast moet er een breed aanbod van culturele activiteiten zijn, zowel op de onderwijsinstelling als in de stad waar die instelling gevestigd is. Er moet voldoende aanbod zijn voor studenten om zich ook op een maatschappelijke manier te ontwikkelen, zodat zij op die manier betrokken raken bij de wereld om hem of haar heen.

Studenten spelen zelf ook een actieve rol in de totstandkoming van deze voorwaarde.  Een actief studenten-, bestuurs- en verenigingsleven is daarbij erg belangrijk. Studenten moeten zich binnen studentenorganisaties actief kunnen inzetten en zichzelf ook daar kunnen ontwikkelen en ontplooien.