Landelijke Studentenvakbond

Studentgericht leren

De student en de behoeftes van de student staan centraal in het ontwerp van het onderwijs. Om deze reden is studentgericht leren belangrijk. De student leert op een manier die aansluit bij zijn of haar behoeften. Bovendien sluit ook de wijze waarop beoordeeld wordt aan bij de behoeften van de student. Studenten worden begeleid en geholpen in het vinden van de best passende leermethoden.

Studentgericht leren helpt bij de ontwikkeling van het nemen van eigen verantwoordelijkheid omdat het studenten ertoe aanzet om hun eigen onderwijs in te richten en vorm te geven. Hierdoor leren ze wat eigen verantwoordelijkheid inhoudt en wat de gevolgen daarvan zijn. Dit betekent dat er in het ideale onderwijs geen verplichte studiepaden bestaan, maar dat studenten ook hun eigen onderwijspad kunnen samenstellen.

Studentgericht leren zet studenten aan tot creatief denken, omdat er oneindige mogelijkheden zijn voor de inrichting van het onderwijs dat de student volgt. Het buiten de ingesleten kaders en verwachtingspatronen denken wordt in deze onderwijsvorm gestimuleerd en de student wordt aangemoedigd om niet bij voorbaat te kiezen voor reeds bewandelde paden. Binnen deze flexibiliteit worden kaders slechts als richtlijnen gezien en niet als dogma’s.

Het is evident dat studentgericht leren noodzakelijk is voor maximale zelfontplooiing. Slechts wanneer de student het onderwijs geheel kan inrichten naar zijn of haar eigen behoeftes, kan de optimale ontplooiing plaats vinden. De student weet zelf namelijk het best welke behoeften en interesses hij of zij wil ontwikkelen.

Flexibiliteit

De praktische uitwerking van het studentgericht leren is het uitwerken van flexibele onderwijsprogramma’s die aansluiten bij de behoefte van de individuele student. Onderwijsprogramma’s zijn flexibel, indien er ruimte is om keuzes te maken, eigen richtingen te kiezen, maar ook om op meerdere momenten vakken te volgen of tentamens te maken. Het is belangrijk voor studenten om een flexibel onderwijsrooster te hebben, zodat zij zich ook voldoende op andere manieren kunnen ontwikkelen dan alleen binnen hun eigen studie. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om te studeren naast andere taken, zoals werk of het opvoeden van kinderen.