Landelijke Studentenvakbond

Vrijheid

Vrijheid is nodig zodat studenten hun eigen verantwoordelijkheid kunnen ontwikkelen. Pas wanneer studenten de vrijheid ervaren om verantwoordelijkheid te nemen, zullen ze dit ook leren waarderen.

Wil onderwijs tot emancipatie leiden, dan moeten studenten de vrijheid hebben om het onderwijs te volgen dat zij nodig vinden. Daarnaast moeten studenten vrij zijn in de keuze waar ze willen studeren en hiervoor moet in hun studiestad geschikte huisvesting beschikbaar zijn. Verder moeten studenten vrij zijn om, los van vooroordelen, deel te zijn van de onderwijsgemeenschap en ook om zichzelf te blijven zonder de verplichting dat zij zich hebben aan te passen aan die onderwijsgemeenschap.

Kritisch denken gedijt slechts in een omgeving van vrijheid, om je te kunnen uiten zonder vooroordelen, zonder angst voor repercussies en zonder vervolging. Onderwijs leidt slechts dan tot pluriformiteit als de vrijheid er is om meerdere perspectieven naar voren te laten komen. En zoals al eerder gezegd, stelt vrijheid studenten bovendien in staat om zichzelf kunnen zijn, ook dit is een voorwaarde voor pluriformiteit.

Het is belangrijk dat studenten vrij zijn in het kiezen van hun eigen studie, maar ook gedurende hun studie de ruimte hebben in het kiezen van vakken en het vormen van een eigen curriculum. Hierbij is het noodzakelijk dat studenten goed en volledig geïnformeerd worden over de leerdoelen en leeruitkomsten van de opleiding en de vakken.

Alleen wanneer studenten de vrijheid hebben om datgene te kiezen dat aansluit bij de behoefte van de student, kan er sprake zijn van daadwerkelijke zelfontplooiing. Het is daarom van belang dat alle vakgebieden, groot en klein, in alle fasen van het hoger onderwijs een onderwerp van studie kunnen blijven.

Bovendien is het belangrijk dat studenten de vrijheid hebben om kritisch te zijn op de instelling zelf en aan kunnen geven waar zij verbeteringen zien.

Studeren zonder belemmeringen

De LSVb op staat voor studeren zonder belemmeringen. Dat betekent dat studenten op geen enkele manier gedwongen worden om snel(ler) af te studeren. Studenten moeten de ruimte krijgen om fouten te maken, om nieuwe interesses te ontwikkelen en een kans te geven en om gewoonweg een verkeerde keuze te kunnen maken. Keuzes door onderwijsinstellingen en de overheid mogen niet vanuit financiële overwegingen gemaakt worden. Studenten die sneller willen studeren, moeten daar echter evengoed ruimte toe krijgen. De keuze hiervoor ligt uiteindelijk bij de student zelf.