Landelijke Studentenvakbond

Veelgestelde vragen

Basisbeurs

Vanaf september 2023 hebben studenten weer recht op de basisbeurs. Deze beurs valt samen met de aanvullende beurs en het studenten-OV onder de ‘prestatiebeurs’. De prestatiebeurs is het deel van de studiefinanciering dat je als gift van de DUO ontvangt, mits je je opleiding afrondt binnen tien jaar. Doe je dat niet, moet je ook de prestatiebeurs terugbetalen.

V: Krijg ik straks een basisbeurs?

Of jij een basisbeurs krijgt, hangt ervan af hoe lang je al studeert. Zit je nog in de ‘nominale studieduur, dan heb je recht op een basisbeurs. De nominale studieduur is hoe lang er officieel voor een bachelor- plus masteropleiding staat, in de meeste gevallen is dat 4 jaar. Studeer je langer dan deze officiële studieduur, krijg je geen basisbeurs, ook niet als je die door het leenstelsel misgelopen bent.

V: Hoeveel basisbeurs krijg ik?

Als je uitwonend bent, is de nieuwe basisbeurs vastgesteld op €439,20 per maand. Dit bestaat uit het officiële bedrag voor de basisbeurs (€274,90) en een tijdelijke inflatiecompensatie voor 2023-2024 (€164,30). Voor thuiswonende studenten gaat het om een bedrag van €110,30.

V: Hoe werkt de truc om tóch basisbeurs te ontvangen?

Door een ‘truc’, waarvan DUO heeft bevestigd dat deze werkt, kun je zorgen dat je langer recht hebt op een basisbeurs. Dit is relevant voor iedereen die in collegejaar 2022-2023 studeert, daarna nog niet is afgestudeerd. In je gehele studietijd heb je recht op (als je nominale studieduur 4 jaar is) 4 keer 11 maanden prestatiebeurs. Als je de prestatiebeurs stopzet, kun je de betreffende maanden ‘opsparen’ om weer in te zetten zodra in september de basisbeurs is ingegaan. Om dit voor elkaar te krijgen, moet je voor jouw resterende studietijd in collegejaar 2022-2023 de volledige prestatiebeurs én je lening stopzetten. Naast het ontbreken van een lening heb je dan dus ook tijdelijk geen studenten-OV en, als je deze kreeg, geen aanvullende beurs.

V: Kan er nog iets veranderen aan de plannen voor de nieuwe basisbeurs?

De plannen voor de herinvoering van de basisbeurs zijn nog niet definitief, want de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. Dat gaat gebeuren in juli. Wij verwachten echter niet veel van de Senaat, omdat ook buiten de coalitie brede politieke steun is voor de nieuwe basisbeurs. Daarnaast zou een dwarsliggende Eerste Kamer zorgen dat de herinvoering van de basisbeurs pas na collegejaar 2023-2024 mogelijk wordt.

V: Ik heb langer gestudeerd door een functiebeperking. Heb ik alsnog geen recht op basisbeurs?

Je hebt geen recht op een basisbeurs, maar mogelijk kom je wel in aanmerking voor het profileringsfonds van je onderwijsinstelling. Meer informatie vind je op deze pagina, of Google ‘profileringsfonds’ + jouw onderwijsinstelling om te kijken hoe het op jouw studie is gereregeld.

V: Waar vind ik officiële informatie over de nieuwe basisbeurs?

Op deze pagina van DUO.

Leenstelsel

V: Hoeveel rente moet ik betalen over mijn studieschuld?

Beetje een ingewikkeld verhaal. Drink een slok koffie, hier komt ie.

De rente op studieschuld wordt elk jaar op 1 januari bepaald op basis van de gemiddelde rentes die de Nederlandse overheid heeft betaald op vijfjarige obligaties over de voorafgaande periode oktober – september. Voor hoger onderwijs is de rente op studieschuld per 1 januari 2023 vastgesteld op 0,46%. Stop je in 2022 met lenen? Dan begint op 1 januari 2023 de ‘aanloopfase’ en wordt dit rentepercentage voor een periode van 5 jaar voor jou vastgezet, ongeacht toekomstige rentestijgingen in die 5 jaar. Als je doorleent in 2023 dan krijg je per 1 januari 2024 weer met een nieuw rentepercentage te maken. De recent vastgestelde 0,46% is het eerste positieve rentepercentage sinds 2016. De kans dat die volgend jaar veel hoger is, is echter zeer groot. De huidige rente op de staatsobligatie is namelijk 2.14%. Het percentage van 0,46% is bepaald doordat de maanden oktober 2021 tot maart 2022 nog meetellen. Hierin was de rente negatief. Verder hangt de rente op de staatsobligaties nauw samen met ECB rentes. Deze loopt t/m eind 2023 naar alle verwachting nog flink verder op.

Een studieschuldrente per 1 januari 2024 van tussen de 3 en 4% behoort helaas tot de mogelijkheden, gezien o.a. de intentie van de ECB om rentes verder te verhogen. Stop je dus pas (begin) 2023 met lenen i.p.v. 2022? Dan ben je 5 jaar lang (!) een veel hoger percentage over je gehele studieschuld verschuldigd. Voor een student die maximaal leent en is gestart in 2016, lopen de extra rentelasten soms op tot bijna drieduizend euro per jaar.

Compensatie of tegemoetkoming?

V: Ik behoor tot de pechgeneratie. Kan ik rekenen op compensatie?

Het kabinet wil studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd tegemoetkomen met een bedrag van €1436. Dit noemen ze nadrukkelijk geen compensatie maar een ‘tegemoetkoming’. Dit bedrag wordt van je studieschuld afgetrokken (als je die nog hebt, anders krijg je het uitbetaald op je bankrekening).

Energietoeslag

Klik hier voor al je vragen over energietoeslag.

Internationale studenten

Staat je vraag er niet tussen?