Landelijke Studentenvakbond

Leenstelsel

Het leenstelsel

Het leenstelsel is per 1 september 2015 ingegaan voor alle studenten die voor het eerst een bachelor- of masteropleiding gaan volgen binnen het hoger onderwijs. Sinds de invoering van het leenstelsel kunnen studenten een rentedragende lening afsluiten als studiefinanciering. Studenten kunnen geld lenen tegen een relatief lage rente.

De lening kan per maand worden aangevraagd, opgezegd of worden gewijzigd. De rente loopt vanaf de maand dat een student een aangevraagde lening ontvangt. Het rentepercentage varieert per kalenderjaar. Na afronding van een studie, staat de rente steeds vast voor vijf jaar. Voor 2023 is de rentevaste periode vastgesteld op 0,46% rente. In 2024 is deze aangepast naar 2,56% per jaar.

De verplichte aflosfase bedraagt vanaf 1 januari 2016 35 jaar. Meer informatie over de afbetaling van jouw lening vind je hier.

Studenten die voor 1 september 2015 zijn begonnen met hun studie kunnen kiezen of zij hun lening willen aflossen in 15 of 35 jaar. Studenten die te maken hebben met beide regelingen kunnen de hier verschillen bekijken.

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs blijft behouden in het leenstelsel. Studenten die al recht hebben op een aanvullende beurs behouden deze dan ook. De aanvullende beurs is maximaal €457,60.

Schakeltrajecten

Collegegelden voor een schakelprogramma zijn vanaf 1 september 2017 gemaximeerd op eenmaal het wettelijk collegegeld vanaf 60 studiepunten of meer. Voor schakelprogramma’s onder deze grens geldt een proportioneel deel van het wettelijk collegegeld. Voor meer informatie over de financiering van schakeltrajecten, klik hier.

Vouchers

Studenten die voor het eerst zijn gaan studeren aan een hbo-instelling of universiteit gedurende het studiejaar 2015-2016 tot en met studiejaar 2018-2019, ontvangen bij het behalen van hun diploma een voucher voor nascholing of bijscholing. Alleen studenten die hun hbo bachelor of wo-bachelor+master afronden, krijgen een voucher. De voucher ter waarde van ongeveer € 2.000,- kan vanaf 5 jaar tot 10 jaar na het behalen van het diploma worden gebruikt. Het kabinet is van plan om de voucher vanaf studiejaar 2023-2024 aan te passen. Het bedrag van de studievoucher zou dan automatisch in mindering worden gebracht op de studieschuld. In juli 2023 wordt hier meer over bekend gemaakt. 

Studeren met een functiebeperking

Studenten die na 1 september 2015 te maken krijgen met het leenstelsel, studeren met een functiebeperking en hierdoor studievertraging oplopen geldt dat zij eenmalig een bedrag van €1.200 van hun studieschuld kunnen laten kwijtschelden, mits zij binnen 10 jaar hun diploma halen. Het is ook nog steeds mogelijk om een extra jaar studiefinanciering aan te vragen. Dit betreft de OV-studentenkaart en een eventuele aanvullende beurs.

Eenvoudige procedure bij inkomensdaling

DUO kijkt standaard naar het inkomen van 2 jaar terug. Aan de hand daarvan wordt onder andere de aanvullende beurs berekend en het aflossingspercentage van een lening. De voorwaarde waaronder DUO rekening wil houden met een recente inkomensdaling is als het betreffende inkomen met ten minste 15% is gedaald.