Landelijke Studentenvakbond

Het oude stelsel

Voor 1 september 2015 begonnen met je studie?

Een student die voor 1 september 2015 is begonnen met een hbo- of wo-opleiding heeft recht op een basisbeurs. Een hbo student heeft recht op een basisbeurs voor de nominale studieduur van de betreffende opleiding. Normaliter is dat voor een hbo-opleiding vier jaar. Een wo- bachelor student die voor 1 september 2015 is gaan studeren heeft nog recht op een basisbeurs gedurende zijn bachelor. In zijn master heeft deze student geen recht meer op studiefinanciering.

Voor uitwonende studenten is het belangrijk dat ze zich op tijd inschrijven bij de gemeente. Een student die zich te laat heeft ingeschreven, zal zijn beurs zien worden omgezet naar een thuiswonend beurs in plaats van een uitwonend beurs. Dit komt doordat DUO de adresgegevens vergelijkt die bij haar en de gemeente bekend zijn. Wanneer DUO controleert en ziet dat deze adressen niet overeen komen, krijgt de student vier weken de tijd om zijn ‘fout’ te herstellen. Doet hij dit niet binnen vier weken dan wordt zijn studiefinanciering teruggezet tot een thuiswonende beurs, omdat de student wordt geacht thuiswonend te zijn geweest. Pas wanneer de student de juiste adreswijziging heeft doorgegeven wordt de beurs weer omgezet naar uitwonende beurs. Voor de periode waar hij zijn ‘fout’ niet heeft hersteld krijgt hij geen, en kan hij geen, uitwonende beurs krijgen.
DUO is bezig met thuisbezoeken, ze zijn actief aan het controleren of studenten wel wonen op het adres waar zij zijn ingeschreven. Wonen ze niet op het adres waarop ze staan ingeschreven dan kunnen ze een boete verwachten.

Wat is DUO?

Met DUO wordt de Dienst Uitvoering Onderwijs bedoeld. Vroeger heette deze dienst de Informatie Beheer Groep (IB-groep). DUO regelt een heleboel zaken rond studenten en studeren. Hierbij kun je denken aan het administreren (en vooral uitbetalen) van je studiefinanciering, het regelen van je OV-studentenkaart en het beheren van de lotingsprocedures voor sommige opleidingen. Daarnaast regelt DUO nog heel veel zaken die niet met studenten of studeren te maken hebben, maar voor bijvoorbeeld mbo’ers en scholieren. Als je precies wilt weten wat DUO voor jou doet, kijk dan op www.duo.nl.

Wat is studiefinanciering?

Dit is een bijdrage die de overheid doet in je studiekosten en kosten voor levensonderhoud tijdens je studie. De studiefinanciering bestaat uit een aantal delen:

* De basisbeurs
* De aanvullende beurs
* De rentedragende lening
* Het studentenreisproduct (OV-studentenkaart)
* Het collegegeldkrediet.

Per 1 september 2015 gingen er een aantal belangrijke dingen veranderen binnen de studiefinanciering door de intrede van het leenstelsel. Kijk op deze pagina voor meer informatie omtrent de veranderingen.

Hieronder staat een korte beschrijving van elk van de onderdelen. Wil je uitgebreide informatie over wat studiefinanciering voor jou inhoudt, kijk dan op de site van DUO.

Basisbeurs

Als jij je voor 1 september 2015 hebt ingeschreven voor een bachelor- of master opleiding kun je voor deze opleiding een basisbeurs ontvangen. Wanneer je overstapt van een bachelor opleiding naar een master opleiding, heb je geen recht meer op een basisbeurs. De basisbeurs kreeg je voor de nominale duur van je opleiding, dit is de tijd die het kost waarbinnen je de opleiding normaal gesproken af kunt maken. Voor een hbo-bachelor is dat bijvoorbeeld 4 jaar. De hoogte van de basisbeurs was afhankelijk van of je uitwonend of thuiswonend was. Voor een uitwonende student is de basisbeurs in 2015 €286,15, en voor een thuiswonende student €102,77. Belangrijk om te weten is dat de basisbeurs een lening is zolang je studeert, en alleen omgezet wordt in een gift indien je je diploma haalt binnen tien jaar.

Aanvullende beurs

De overheid gaat er vanuit dat je ouders meebetalen aan je studie. Ze houdt er daarbij wel rekening mee dat niet elke ouder dat kan. Daarom is er de aanvullende beurs. Afhankelijk van het inkomen van je ouders, het aantal studerende kinderen, en een aantal andere factoren kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de aanvullende beurs. Als je in aanmerking kwam dan was het bedrag voor uitwonenden maximaal €266,71 en voor thuiswonenden €245,30. Net als de basisbeurs is de aanvullende beurs ook een lening die na het behalen van je diploma wordt omgezet in een gift en heb je er recht op gedurende de nominale duur van je studie. De aanvullende beurs bestaat ook nog in het huidige systeem. De hoogte hiervan kun je berekenen op de site van DUO.

Rentedragende lening

Mocht je niet uitkomen met de basisbeurs, eigen inkomsten en/of een bijdrage van je ouders dan kon je een rentedragende lening aangaan bij DUO. Dit kan ook als je nog studeert maar geen recht meer hebt op een basisbeurs of aanvullende beurs. Je kon lenen gedurende de nominale duur van je studie, plus nog drie jaar daarna. Let wel op, deze lening is permanent en moet je terugbetalen in een periode van 15 jaar, met rente. Hoeveel je kunt lenen naast je basisbeurs hangt af van of je wel of niet een aanvullende beurs hebt. Na het vervallen van je recht op basisbeurs is het maximaal te lenen bedrag voor zowel uit- als thuiswonenden €916,96.

Studentenreisproduct

Voor alle informatie over het studentenreisproduct, ook wel OV-studentenkaart genoemd, kun je hier terecht.

Collegegeldkrediet

Bij DUO kun je maandelijks een extra lening afsluiten om je collegegeld van te betalen, dit heet het collegegeldkrediet. Hoeveel collegegeldkrediet je kunt lenen hangt af van de hoogte van het collegegeld. Wanneer je instellingscollegegeld betaalt kun je bijvoorbeeld tot vijf maal het wettelijk collegegeld lenen. Je kunt niet meer lenen dan dat je aan collegegeld betaalt. Let op: na afloop van je studie moet je het collegegeldkrediet terug betalen met rente!

Vragen?

Heb je vragen met betrekking tot je studiefinanciering? Dan kan je kijken op www.DUO.nl. Op de site vind je onder andere informatie over het aanvragen, stopzetten van je studiefinanciering. Je kan natuurlijk ook bellen met de DUO infolijn (050) 599 77 55.

Indien je vraag niet volledig is beantwoord kan je altijd contact opnemen met de studentenlijn via: 030 – 231 3029.