Landelijke Studentenvakbond

Terugbetalen studieschuld

Is de tijd aangebroken dat je je studieschuld moet gaan terugbetalen? En hoe zit het met het rentepercentage en zogenoemde jokerjaren?

Rentepercentage

Het percentage dat bepaalt hoeveel rente over studieschulden moet worden betaald, wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de rente op vijfjarige staatsobligaties, die wettelijk gekoppeld is aan de rente op studieschuld. Wanneer je afstudeert, gaat je eerste ‘rentevaste periode’ in. Dat houdt in dat je voor vijf jaar hetzelfde percentage aan rente betaalt. 

Op 1 januari 2023 zal de rente voor het eerst sinds invoering van het leenstelsel hoger dan nul zijn, deze stijgt dan naar 0,46 procent. Als je nog onder het oude stelsel van voor 2015 valt, is dit percentage 1,78 procent. 

Op 1 januari 2024 zal er ook een flinke verandering zijn, dan stijgt de rente naar 2,56 procent. Val je nog onder het oude stelsel, dan is dit percentage 2,95 procent.

Aanloopfase (algemeen):

Als je klaar bent met je opleiding hoef je je lening niet direct terug te betalen. DUO heeft de student een periode gegeven om een baan te vinden na zijn studie en zich financieel te stabiliseren voordat ze aan de aflossing beginnen. Dit wordt de aanloopfase genoemd. Dit begint op 1 januari nadat de student klaar is met zijn opleiding en duurt twee jaar.
Voorbeeld: ben je klaar op 1 september 2019, dan begint aanloopfase op 1 januari 2020 en eindigt die op 1 januari 2022. In aanloopfase hoef je nog niet af te lossen (maar het mag wel). De aflosfase komt na de aanloopfase.

Ook in de aanloopfase wordt er al rente berekend over je schuld.

Aflosfase voor studenten die onder het oude stelsel vallen

Indien je tussen 1 september 2009 en 1 september 2015 voor het eerst studiefinanciering hebt ontvangen voor een hbo- of wo-opleiding, val je onder de onder de afbetaalregels die gelden vanaf 2012.Als je onder het oude stelsel valt, heb je 15 jaar de tijd om je studieschuld af te betalen. Er wordt in beginsel van je verwacht dat jij je gehele studieschuld aflost. Het minimum aflosbedrag per maand is dus de hoogte van de schuld, gedeeld door 15 jaar, gedeeld door 12 maanden. DUO moet echter rekening houden met je draagkracht.  Dit betekent dat je per maand niet meer hoeft te betalen dan 12% van het extra inkomen boven het minimumloon. Het inkomen van je eventuele partner telt altijd mee bij de berekening van de draagkracht. Je kunt er altijd voor kiezen om sneller af te lossen.

Aflosfase voor studenten die onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering vallen

Als je onder het nieuwe stelsel valt, krijg je meer tijd om af te lossen. De verplichte aflostermijn is 35 jaar. Als je onder het nieuwe stelsel valt hoef je per maand nooit meer dan 4% van je extra inkomen boven het minimumloon terug te betalen. Het inkomen van je eventuele partner telt altijd mee bij de berekening van je draagkracht. Je kunt er altijd voor kiezen om sneller af te lossen.

Kwijtschelding studieschuld

Na afloop van de aflosfase, van zowel 15 jaar als 35 jaar, wordt een eventuele restschuld kwijtgescholden. Dit gaat automatisch, studenten hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. Eventuele achterstallige maandbedragen worden niet kwijtgescholden.

Jokerjaren

Je kan er voor kiezen om zogeheten “jokerjaren” in te zetten. Dit is een mogelijkheid om binnen de aflostermijn, het terugbetalen van je studieschuld tijdelijk stop te zetten. Je kan het terugbetalen van je studieschuld minimaal 3 maanden en maximaal 5 jaar stopzetten. De rente over je schuld blijft lopen. De maximale terugbetalingstermijn van 15 jaar of 35 jaar wordt verlengd met het aantal aflosvrije maanden die je hebt ingezet.

Overgangsregeling

Als je een studieschuld hebt opgebouwd onder de voorwaarden van het oude stelsel en je start met een masteropleiding of andere bacheloropleiding onder de voorwaarden van het nieuwe stelsel, heb je een keuze. Je kan er voor kiezen om de studieschuld die je hebt opgebouwd af te lossen volgens de oude regels of volgens de nieuwe regels.