Landelijke Studentenvakbond

Kwaliteitsafspraken

Kwaliteitsafspraken

Een argument voor het invoeren van het leenstelsel was dat het vrijgekomen geld zouden worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Middels de kwaliteitsafspraken zijn er afspraken gemaakt tussen het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen, de Vereniging Universiteiten en het ISO en de LSVb over de vormgeving van deze investeringen. Deze aanpak wijkt sterk af van de prestatieafspraken (2012-2016), waarin er voorgeschreven prestatie-indicatoren golden. Middels de kwaliteitsafspraken krijgen studenten, docenten een essentiële rol in de plannen over hoe dit geld te besteden. Iedere instelling laat in een plan zien wat zij met de studievoorschotmiddelen tot en met 2024 wil bereiken en welke maatregelen zij daarvoor neemt.

Manieren waarop de universiteiten en hogescholen het geld zouden kunnen besteden zijn bijvoorbeeld: meer tutoren voor studenten, verbetering van de digitale vaardigheden van docenten en aanpassingen aan gebouwen voor een betere onderwijskwaliteit.

Hogescholen en universiteiten zullen de medezeggenschap extra moeten ondersteunen bij het maken van de plannen.

Zit je in de medezeggenschap en wil je hier meer over weten of heb je een vraag? Neem dan contact op met het Landelijk overleg Fracties (LOF) of het Studenten overleg medezeggenschap (SOM)