Landelijke Studentenvakbond

Kwaliteitsafspraken

Kwaliteitsafspraken

Een argument voor het invoeren van het leenstelsel was dat het vrijgekomen geld zouden worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging Universiteiten (VSNU) en het ISO en de LSVb hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de vormgeving van deze investeringen. De medezeggenschap speelt daarin een belangrijke rol.

De LSVb heeft in samenwerking met het ISO, de VH en de VSNU het landelijk loket kwaliteitsafspraken opgezet. Daar kan iedereen terecht voor extra informatie over de kwaliteitsafspraken en om vragen te stellen. Dit loket is te vinden op kwaliteitsafspraken.nl.

Zit je in de medezeggenschap en wil je hier meer over weten of heb je een vraag? Neem dan contact op met het Landelijk overleg Fracties (LOF) of het HBO Medezeggenschap.