Landelijke Studentenvakbond

Landelijk Overleg Fracties

De stichting Landelijk Overleg van Fracties (LOF) is een landelijk netwerk van universiteitsraden, faculteitsraden, opleidingscommissies en assessoren met als doel hen informatie te verschaffen, trainingen te verzorgen en een uitwisseling van kennis en ideeën te faciliteren. Het LOF is gericht op het versterken van de universitaire medezeggenschap en communiceert goede en slechte voorbeelden van medezeggenschap naar Den Haag ter verbetering van de rechten en facilitering van medezeggenschappers. Het LOF is gelieerd aan de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en werkt nauw samen met het SOM (Studenten Overleg Medezeggenschap).

Contactinformatie

Het LOF heeft twee coördinatoren die contact houden met de achterban en bovenstaande taken uitvoeren. Neem contact met hen op voor vragen of verdere informatie.

Stijn van Uffelen –  stijn@lsvb.nl
Daan Bos – daan@lsvb.nl

De Medezeggenschapsacademie

Het afgelopen jaar heeft het LOF de medezeggenschapsacademie geïntroduceerd. Dit is een integraal leertraject, waarin een jaar lang alle handvatten worden geboden om de medezeggenschapsfunctie zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Op de achtergrond van je werkzaamheden in de medezeggenschap krijg je een jaar lang trainingen aangeboden en word je uitgenodigd voor maandelijkse bijeenkomsten en andere evenementen. Je bepaalt zelf bij welke evenementen je aansluit. De medezeggenschapsacademie is voor iedereen in de medezeggenschap: opleidingscommissies, faculteitsraden, centrale raden en assessoren. Sommige onderdelen van de academie zijn voor specifieke doelgroepen, andere evenementen zijn voor alle medezeggenschappers. Je kunt je aanmelden via dit formulier.

Voor studenten in de centrale medezeggenschap organiseert het LOF maandelijks een bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomsten is kennisoverdracht, netwerken en het bespreken van actuele politieke thema’s. Gedurende het jaar worden verschillende sprekers uitgenodigd om over specifieke thema’s als de begroting of de politieke lobby in gesprek te gaan. Ook worden er regelmatig trainingen verzorgd over bijvoorbeeld omgaan met pers en media en het geven van advies. Deze bijeenkomsten vinden plaats op de eerste vrijdag van de maand.

Een deel van de trainingsactiviteiten wordt in samenwerking met het Studenten Overleg Medezeggenschap georganiseerd. Deze evenementen zijn voor alle studenten in de medezeggenschap. Jaarlijks vormt het InWerkWeekend (IWW) de kick-off van het medezeggenschapsjaar. Daarnaast verkennen we de Dag van de Lobby politiek Den Haag en wordt inhoudelijke verdieping gezocht tijdens de Masterclass Medezeggenschap. Ook organiseert het LOF in het najaar een Dag van de Assessor voor alle studentbestuursleden. Zie voor het volledige programma www.studentenpolitiek.nl.

Ondersteuning en training

Het LOF dient als vraagbaak en geeft tips en advies bij kwesties waar studenten in de medezeggenschap mee zitten. Daarnaast kan het LOF trainingen geven in jouw stad, bijvoorbeeld over de rechten en plichten van de medezeggenschap, maar ook over vergadertechnieken en trainingen rondom verkiezingen en opvolging. Als je vragen hebt of een training wilt aanvragen kun je via onderstaande contactgegevens contact opnemen.

De Politieke Zaal: online cursus voor medezeggenschap

Naast de fysieke evenementen heeft het LOF een online cursus opgezet. In de eerste cursus ‘Verdiepingsvaardigheden voor medezeggenschap’ leer je aan de hand van de ervaringen van oud-medezeggenschappers wat je tegen kunt komen in een raadsjaar. De onderwerpen die aan bod komen zijn ‘onderhandelen met de bestuurder’, ‘adviesvaardigheden’, ‘prestatieafspraken’, ‘rechten’, ‘kennis van medezeggenschap’ en ‘samenwerking en organisatie’. Ga voor informatie naar www.depolitiekezaal.nl.

Bezoekadres:
Landelijke Studentenvakbond (LSVb),
Drieharingstraat 6, Utrecht

Postadres:
Postbus 1335, 3500BH Utrecht

Meer informatie over het LOF vind je op www.studentenpolitiek.nl. Je kunt ook direct mailen naar lof@lsvb.nl of bellen naar 030 – 231 6464 (LSVb) voor meer informatie.