Landelijke Studentenvakbond

Landelijk Overleg Fracties

De stichting Landelijk Overleg van Fracties (LOF) is een landelijk netwerk van universiteitsraden, faculteitsraden, opleidingscommissies en assessoren met als doel hen informatie te verschaffen, trainingen te verzorgen en een uitwisseling van kennis en ideeën te faciliteren. Het LOF is gericht op het versterken van de universitaire medezeggenschap en communiceert goede en slechte voorbeelden van medezeggenschap naar Den Haag ter verbetering van de rechten en facilitering van medezeggenschappers. Het LOF is gelieerd aan de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en werkt nauw samen met HBO Medezeggenschap.

Ondersteuning en training

Het LOF dient als vraagbaak en geeft tips en advies bij kwesties waar studenten in de medezeggenschap mee zitten. Daarnaast kan het LOF trainingen geven in jouw stad, bijvoorbeeld over de rechten en plichten van de medezeggenschap, maar ook over vergadertechnieken en trainingen rondom verkiezingen en opvolging. Als je vragen hebt of een training wilt aanvragen kun je via onderstaande contactgegevens contact opnemen.

Contactinformatie

Het LOF heeft een coördinator die contact houdt met de achterban en bovenstaande taken uitvoert.
Neem contact met de coördinator op voor vragen of verdere informatie via  info@landelijkoverlegfracties.nl.

Bezoekadres:
Landelijke Studentenvakbond (LSVb),
Drieharingstraat 6, Utrecht

Postadres:
Postbus 1335, 3500BH Utrecht

Meer informatie over gratis trainingen en evenementen over de medezeggenschap vind je op www.landelijkoverlegfracties.nl