Landelijke Studentenvakbond

Hbo Medezeggenschap

Hbo Medezeggenschap

Het Hbo Medezeggenschap ondersteunt studenten in de medezeggenschap op het hbo. Medezeggenschapsstudenten zijn gesprekspartner van het College van Bestuur (CvB) en praten over het voorgenomen beleid, de financiën en (de kwaliteit van) het onderwijs. Bij het Hbo Medezeggenschap kunnen deze studenten terecht voor advies, tips of directe ondersteuning.

Het Hbo Medezeggenschap is uniek in Nederland. Er is geen organisatie die zich zo direct bezighoudt met de ondersteuning en versterking van de hbo-medezeggenschap. Het Hbo Medezeggenschap speelt in op de behoeften en geeft informatie en trainingen.

Activiteiten Hbo Medezeggenschap

Bijeenkomsten
Het Hbo Medezeggenschap organiseert maandelijks bijeenkomsten. Hier komen studentmedezeggenschappers uit het hele land samen om over de praktijk van de medezeggenschap te praten en om inhoudelijk over onderwerpen rondom onderwijs te praten.

Landelijke activiteiten
Samen met het Landelijk Overleg Fracties (LOF) organiseert het Hbo Medezeggenschap enkele keren per jaar landelijke trainingsactiviteiten voor medezeggenschappers.

Ondersteuning en training
Het Hbo Medezeggenschap dient als vraagbaak en geeft tips en advies bij kwesties waar studenten in de medezeggenschap mee zitten. Daarnaast kan het Hbo Medezeggenschap trainingen geven, bijvoorbeeld over de rechten en plichten van de medezeggenschap, maar ook over vergadertechnieken en trainingen rondom verkiezingen en opvolging.

Contact

Wil je in contact komen met Hbo Medezeggenschap of meer over ze weten? Ga dan naar: hbomedezeggenschap.nl of neem contact op via:

E-mail: algemeen@hbomedezeggenschap.nl
Telefoon: 030-231 64 64
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn

Bezoekadres:
Landelijke Studentenvakbond (LSVb),
Drieharingstraat 6, Utrecht

Postadres:
Postbus 1335, 3500BH Utrecht