Landelijke Studentenvakbond

Rechten & Plichten

Er zijn een aantal belangrijke documenten waar instellingen en studenten zich aan moeten houden. Dit zijn de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), het Studentenstatuut en het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Op deze pagina geven we een korte toelichting over deze documenten.

Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

De rechtspositie voor studenten in het hoger onderwijs (hbo & wo) is geregeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Nadat je als student bent ingeschreven voor een opleiding heb je een aantal rechten. Een belangrijk deel van deze rechten is geregeld in artikel 7.34 van de WHW

 • Je mag deelnemen aan al het onderwijs, maar je hebt niet vanzelfsprekend het recht om deel te nemen aan alle tentamens. Hier kunnen voorwaarden aan verbonden zijn;
 • Je mag gebruikmaken van de gebouwen en faciliteiten van de onderwijsinstelling;
 • Je hebt daarnaast recht op studiebegeleiding; en
 • De onderwijsinstelling mag een opleiding niet tussentijds beëindigen, studenten die al zijn begonnen met de opleiding mogen deze opleiding afmaken. Het BSA kan hier een uitzondering op zijn.

Studentenstatuut 
Het studentenstatuut is een bundeling van rechten en plichten van de student. Bij de inschrijving voor een opleiding wordt verwezen naar waar het Studentenstatuut van de instelling te vinden is. Deze is opgebouwd met een deel voor de gehele onderwijsinstelling en een opleidingsspecifiek deel. Wat staat er in het Studentenstatuut?

Hierin staat onder andere het volgende:

 • Een beschrijving van de rechten en plichten van studenten;
 • Een beschrijving van de studieopbouw en de ondersteunende faciliteiten;
 • Informatie over de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs;
 • De studentenvoorzieningen;
 • De faciliteiten betreffende studiebegeleiding;
 • Het onderwijs- en examenreglement;
 • Aanvullende procedures ten aanzien van de bescherming van rechten van studenten.

Het Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Wanneer je aan een opleiding begint hoor je altijd het onderwijs- en examenreglement (OER) te ontvangen. Elke opleiding heeft een eigen OER en hierin staan regels en praktische informatie over je opleiding. Het is handig om het OER goed door te nemen zodat je later niet voor verrassingen komt te staan. De regels in het OER mogen geen inbreuk maken op de hiervoor genoemde rechten van studenten in de WHW en het Studentenstatuut.

In het OER staat onder andere informatie over:

 • De regels met betrekking tot fraude en onregelmatigheden;
 • De inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens;
 • De vorm van de tentamens;
 • De termijnen waarbinnen cijfers bekend worden gemaakt;
 • Regels met betrekking tot studiebegeleiding;
 • Bindend studieadvies, voor meer informatie klik hier;
 • Het verjaren van studiepunten;
 • Verlenen van vrijstellingen; en
 • Bezwaar- en beroepsprocedures.

Als je vragen hebt over je opleiding kun je het beste eerst een kijkje nemen in de onderwijs- en examenregeling (OER). Iedere opleiding is verplicht een OER te hebben en deze kun je vaak terug vinden op het intranet of de website van jouw opleiding. Mocht je het antwoord op jouw vraag niet kunnen vinden, neem dan contact op met de Studentenlijn: 030 – 231 3029 of vul hier het formulier in.