Landelijke Studentenvakbond

Bindend studieadvies

Wat is het bindend studieadvies?

Het bindend studieadvies (BSA) is het minimum aantal punten dat jij in jouw eerste jaar moeten halen om te blijven studeren. Iedere instelling is verplicht jou aan het einde van jouw eerste jaar een studieadvies te geven. Opleidingen bepalen zelf of dit advies bindend is of niet. De opleiding mag ook zelf bepalen hoeveel punten je minimaal moet halen om aan het studieadvies te voldoen. Hoeveel punten dit precies is staat beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding. De OER van jouw opleiding is vaak gewoon via Google vinden.

Een negatief bindend studieadvies, wat nu?

Wanneer je een negatief BSA ontvangt, nodigt de examencommissie jou uit voor een gesprek. Jij kunt daar aangeven waarom je je BSA niet hebt behaald. Dit is niet verplicht, maar kan in sommige gevallen wel handig zijn. Bij het uitbrengen van een BSA wordt altijd rekening gehouden met jouw persoonlijke omstandigheden. Wat er wel of niet onder deze bijzondere omstandigheden valt, lees je in de OER van jouw opleiding.

Ik ben het niet eens met mijn studieadvies!

Ben je het oneens met een negatief BSA besluit en stelt de examencommissie jou niet in het gelijk? Je kunt in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens van jouw eigen instelling. Ben je het oneens met de uitspraak van  het CBE, dan kun je in hoger beroep bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). Wil je meer weten over deze procedures, dan kan de Studentenlijn jou helpen.

Waar moet je op letten?

  • Als jij je vóór 1 februari uitschrijft van je studie, krijg je geen BSA.
  • Als je een negatief BSA krijgt, mag jij je vaak een aantal jaar niet voor de opleiding inschrijven. De precieze duur wordt door de opleiding vast gesteld. Voor sommige opleidingen geldt dit ook voor andere vergelijkbare studies.
  • Zorg ervoor dat je bijzondere omstandigheden zo snel mogelijk bij jouw instelling meldt. Dit kan bijvoorbeeld bij jouw studieadviseur, mentor of decaan.