Landelijke Studentenvakbond

Bindend studieadvies (bsa)

Wat is het bindend studieadvies?

Het bindend studieadvies (bsa) is het minimum aantal punten dat jij in jouw eerste jaar moet halen om jouw studie te mogen blijven doen aan je instelling. Iedere instelling is verplicht jou aan het einde van jouw eerste jaar een positief of negatief bindend studieadvies te geven. Opleidingen bepalen zelf of dit advies bindend is of niet. De opleiding mag ook zelf bepalen hoeveel punten je minimaal moet halen om een positief advies te krijgen. Hoeveel studiepunten dit precies zijn staat beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding. De OER wordt meestal naar je toegestuurd en is vaak online vinden.

Een negatief bindend studieadvies, wat nu?

Een negatief bsa kan betekenen dat je moet stoppen met je opleiding. Het is belangrijk dat je bespreekt met de examencommissie of je in aanmerking komt voor een uitzondering. Instellingen moeten bijvoorbeeld zorgen dat je voldoende begeleiding hebt gehad om het bsa te halen. Ook moet er rekening worden gehouden met bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wat er wel of niet onder deze bijzondere omstandigheden valt, lees je in de OER van jouw opleiding. Hierbij kan gedacht worden aan langdurige ziekte, het doen van mantelzorg en moeilijkheden door een functiebeperking. Je hebt het recht om je verhaal te doen bij de examencommissie.

Ik ben het niet eens met mijn studieadvies!

Ben je het oneens met een negatief bsa besluit en geeft de examencommissie jou geen gelijk? Je kunt in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) van jouw eigen instelling. Ben je het oneens met de uitspraak van het CBE, dan kun je in hoger beroep bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). Wil je meer weten over deze procedures, dan kan de Studentenlijn jou helpen.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een bsa moet voldoen om geldig te zijn:

  1. Het negatief bsa kan alleen worden afgegeven als het propedeutisch examen niet met goed gevolg is afgelegd.
  2. Er moet een waarschuwing worden afgegeven als de student het BSA misschien niet gaat halen, zodat de student binnen een redelijke termijn zijn resultaten kan verbeteren.
  3. De regels over het bsa moeten zijn vastgelegd in de OER.
  4. De student moet gehoord worden als hij dat wil.
  5. Persoonlijke omstandigheden moeten worden meegewogen.
  6. Een bsa mag slechts 1 keer worden gegeven.

Als er aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, kan de student binnen 6 weken administratief beroep instellen bij het College van de Beroep voor de Examens. Dit is laagdrempelig en gratis.

Waar moet je op letten?

Bij de meeste studies krijg je geen BSA als jij je vóór 1 februari uitschrijft van je studie. Check de OER van jouw instelling voor hun voorwaarden.

Als je een negatief bsa krijgt, mag jij je vaak een aantal jaar niet voor de opleiding inschrijven. De precieze duur wordt door de opleiding vastgesteld. Voor sommige opleidingen geldt dit ook voor andere vergelijkbare studies.

Zorg ervoor dat je bijzondere omstandigheden zo snel mogelijk bij jouw instelling meldt. Dit kan bijvoorbeeld bij jouw studieadviseur, mentor of decaan.

Studentenlijn

Heb je juridische vragen over je Bindend Studieadvies of kom je er niet uit met je onderwijsinstelling ?
Neem contact op met de Studentenlijn!