Landelijke Studentenvakbond

Bindend studieadvies (BSA)

Wat is het bindend studieadvies?

Het bindend studieadvies (BSA) is het minimum aantal punten dat jij in jouw eerste jaar moet halen om te blijven studeren. Iedere instelling is verplicht jou aan het einde van jouw eerste jaar een studieadvies te geven, of dat nu een positief of een negatief bindend studieadvies is. Opleidingen bepalen zelf of dit advies bindend is of niet. De opleiding mag ook zelf bepalen hoeveel punten je minimaal moet halen om aan het studieadvies te voldoen. Hoeveel punten dit precies is staat beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding. De OER van jouw opleiding moet aan jou zijn toegestuurd of is anders vaak online vinden.

Een negatief bindend studieadvies, wat nu?

Wanneer je een negatief BSA ontvangt, nodigt de examencommissie jou uit voor een gesprek. Jij kunt daar aangeven waarom je je BSA niet hebt behaald. Dit is niet verplicht, maar kan in sommige gevallen wel handig zijn. Bij het uitbrengen van een BSA moet altijd rekening worden gehouden met jouw persoonlijke omstandigheden. Wat er wel of niet onder deze bijzondere omstandigheden valt, lees je in de OER van jouw opleiding.

Ik ben het niet eens met mijn studieadvies!

Ben je het oneens met een negatief BSA besluit en geeft de examencommissie jou geen gelijk? Je kunt in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) van jouw eigen instelling. Ben je het oneens met de uitspraak van het CBE, dan kun je in hoger beroep bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). Wil je meer weten over deze procedures, dan kan de Studentenlijn jou helpen.

Waar moet je op letten?

  • Als jij je vóór 1 februari uitschrijft van je studie, krijg je geen BSA.
  • Als je een negatief BSA krijgt, mag jij je vaak een aantal jaar niet voor de opleiding inschrijven. De precieze duur wordt door de opleiding vastgesteld. Voor sommige opleidingen geldt dit ook voor andere vergelijkbare studies.
  • Zorg ervoor dat je bijzondere omstandigheden zo snel mogelijk bij jouw instelling meldt. Dit kan bijvoorbeeld bij jouw studieadviseur, mentor of decaan.

Heb je een vraag over het bindend studieadvies, neem dan contact op met onze Studentenlijn.