Landelijke Studentenvakbond

Landelijke Studentenvakbond wil met studenten rechtszaak starten over energiecompensatie

Actie - dinsdag 21 juni 2022

Huishoudens met een laag inkomen krijgen een eenmalige energietoeslag van 800 euro. Studenten worden op advies van de landelijke overheid door veel gemeenten voor die regeling uitgesloten. Vorige week meldde Nieuwsuur dat het uitsluiten van studenten volgens juristen onrechtmatig is. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil daarom dat studenten juridische stappen ondernemen. LSVb-voorzitter Ama Boahene: “We roepen studenten die een zaak willen aanspannen tegen hun gemeente op om zich bij ons te melden. Eén zaak kan al genoeg zijn: als de rechter korte metten maakt met het beleid van de overheid, is de kans groot dat het beleid wordt aangepast en alle studenten de energietoeslag uiteindelijk krijgen.”

Gemeenten volgen de richtlijnen van het ministerie van SZW en de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG), die voorschrijven dat studenten geen energiecompensatie moeten krijgen. Volgens de LSVb moeten die richtlijnen aangepast worden en moet er budget komen voor de energietoeslag voor studenten. Boahene: “Juridische experts zeggen dat het onrechtmatig is om studenten van de energietoeslag uit te sluiten. Maar omdat de landelijke overheid adviseert om geen energietoeslag uit te keren aan studenten, doen vrijwel alle gemeenten dat. Veel gemeenten willen studenten wel compenseren, maar kunnen dat niet doen omdat ze er geen budget voor hebben. Er moet dus meer geld komen.”

Uit het meldpunt energiearmoede van de LSVb bleek al dat studenten in financiële problemen komen door de stijgende energieprijzen. Boahene: “De financiële positie van studenten is enorm kwetsbaar. Ze moeten al veel geld lenen om hun levensonderhoud, studiekosten en huur te betalen. Daar komt nu voor veel studenten een stijging van de energierekening van 50 tot 80 euro per maand bij. Het is niet uit te leggen dat zij geen energietoeslag krijgen.” 

Op de website van de LSVb kunnen studenten een voorbeeldbrief aan hun gemeente vinden en zich melden voor juridisch advies.