Landelijke Studentenvakbond

Wat als ik mijn huur niet kan betalen?

Wat als ik mijn huur niet kan betalen?

Door het coronavirus en de vele verschillende maatregelen die door de regering naar buiten worden gebracht, zitten veel studenten met onzekerheden. Hoe zit het met werk? En met school? Kan ik de huur wel betalen? Op die laatste vraag gaan we hier op in. Eerst zetten we voor je uiteen waar je als huurder eigenlijk staat en onderaan de pagina linken we naar (contact)informatie van de grote studentencorporaties. Heb je meer vragen? Neem dan contact op met onze studentenlijn.

Jij en je huur

Als huurder moet je iedere maand huur betalen om in je woning te mogen wonen. Wat gebeurt er als je niet kunt betalen? Bijvoorbeeld omdat je door het coronavirus niet kunt werken. Het is gelukkig niet zo dat je zo maar uit huis geplaatst kan worden. Het huurrecht is namelijk vrij beschermend voor de huurder. Hierdoor is ontbinding van je huurcontract niet zo een, twee, drie geregeld. Daarvoor moet de verhuurder namelijk naar de rechter. In de praktijk moet er dan vaak al 2 à 3 maanden geen huur betaald zijn, voordat zo’n verzoek bij de rechter stand houdt. Dat proces kost veel geld en duurt lang, waardoor verhuurders die stap vaak niet willen nemen. De meeste verhuurders proberen er dan ook uit te komen met hun huurder als een dergelijke situatie optreedt. Heb je dus last met het betalen van je huur? Neem dan allereerst contact hierover op met je huisbaas.

Corporaties als Duwo of SSH hebben vaak een procedure voor wanneer huurders hun huur niet kunnen betalen. Vaak is het dan mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Het is dan mogelijk om de huur die je die maand niet kan betalen uit te smeren over termijnen die je later betaald. Echter is dat wel lastig wanneer het er op lijkt dat je verschillende maanden niet gaat kunnen betalen. Neem dus ook hier altijd contact op met je verhuurder als je problemen aan ziet komen.

Huurachterstand

Loop je om de een of andere reden toch huurachterstand op, dan ziet de procedure er vaak ongeveer zo uit: Eerst krijg je een betalingsherinnering, dan nog een aanmaning en uiteindelijk wordt je dossier over gegeven aan een deurwaarder. Deze probeert eerst het geld te innen, maar als dit niet lukt, begint deze vaak een rechtzaak om al het geld dat je schuldig bent te vorderen en je huurcontract te beëindigen. Voorkom dit door contact op te nemen met je verhuurder. Kom je toch in deze situatie terecht, neem dan altijd juridische bijstand.

NB: de procedure en de tijd tussen procedurestappen kan verschillen per verhuurder

Update: Geen huisuitzettingen en verlenging tijdelijke huurcontracten 

Door de coronacrisis moet niemand op straat belanden. Dat vinden minister van Veldhoven van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang). Ze hebben daarom afgesproken nu geen huisuitzettingen te doen. Daarnaast komt de minister met een spoedwet om tijdelijke huurcontracten te verlengen. De Woonbond en de LSVb ondersteunen dit. In aansluiting op dit statement hebben leegstandbeheerders in een eigen verklaring aangegeven hoe ze omgaan met hun bewoners in deze crisistijd.

Het kabinet heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen op korte termijn in de financiële problemen komen. Voor huurders die ondanks die maatregelen niet de maandelijkse huur kunnen betalen, spannen verhuurders zich in om maatwerk te leveren. Daarnaast worden er gedurende de coronacrisis geen huisuitzettingen gedaan. Tenzij er evidente redenen zijn, zoals criminele activiteiten of extreme overlast.

De woonpartijen vertegenwoordigen ruim 80% van de huurhuizen in Nederland. De minister verwacht dat er met deze afspraken passende stappen zijn gezet om ten tijde van de coronacrisis geen huisuitzettingen te doen. Indien blijkt dat afspraken niet nageleefd worden of verhuurders die niet aangesloten zijn bij een verhuurderorganisatie toch overgaan tot huisuitzettingen is een wettelijke maatregel niet uitgesloten.

Bekijk de gehele verklaring hier online.

Informatie per studentencorporatie