Landelijke Studentenvakbond

Federatiewiki – Raad van Advies

Een raad van advies (RvA) bestaat meestal uit 3 tot 5 raadsleden die zich voornamelijk bezighouden met het monitoren van voortgangen van het bestuur en de integriteit van de vereniging waarborgen door adviezen te schrijven voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). De RvA en het bestuur zitten ook regelmatig bij elkaar voor overleggen en adviezen, het is aan de RvA om het bestuur bij te sturen als ze onuitvoerbare plannen maken of te weinig ambitie laten zien in hun bestuursplan.

Taken

De taken van een RvA zijn altijd tweevoudig, ten eerste adviserend, wat betekent dat er kritisch naar beleidspunten en voorstellen van het bestuur wordt gekeken en advies voor wordt uitgebracht en onderhoudend, dat gaat met name over de verenigingscultuur en continuïteit. Een goede RvA zorgt er dus voor dat het bestuur heldere en goed beredeneerde adviezen krijgt over haar beleid, uitvoering en functioneren. Daarnaast zetten ze zich in voor de leden door tijdens de ALV hun adviezen te openbaren en redenaties uit te leggen aan de leden. Dit maakt documenten begrijpelijk, laat zien dat er actief wordt nagedacht en dat het bestuur geen ondoordachte keuzes maakt.

Zou je vereniging een meerjarenplan of langere termijn visie hebben is het vaak ook aan de raad van advies om de originele ideeën en visie te waarborgen en te garanderen dat deze worden uitgevoerd door de opvolgende besturen.

Opzetten

Het opzetten van een goede RvA is niet lastig met wat goede contacten, omdat het meestal bestaat uit oud-bestuursleden van de vereniging en 1 à 2 externe partijen om een frisse en kritische blik te werpen op het bestuur. Mocht je een bond willen opzetten en meteen een RvA willen hebben zorg er dan voor dat je het relatief beperkt houdt en je duidelijk maakt hoeveel tijd het zal kosten, het liefst zoek je naar mensen in die al eerdere bestuurservaring hebben en zich willen inzetten voor de grote lijnen van jouw bond zonder direct een nieuwe bestuurstaak op zich te nemen, of die al bezig zijn in een commissie van de vereniging.

De RvA hoort aangesteld te worden door de ALV, dit kan zo simpel zijn als het aandragen van een naam, een kort gesprek en stemming over de aanstelling. Sommige verenigingen hebben een complexere structuur en vereisten, denk hierover na in je huishoudelijk reglement of statuten.