Landelijke Studentenvakbond

Geldigheidsduur tentamencijfers

Het verlopen van de geldigheid van tentamencijfers

Kunnen mijn tentamencijfers verlopen?
Tentamenuitslagen zijn in beginsel onbeperkt geldig. Het instellingsbestuur van jouw universiteit of hogeschool kan de geldigheidsduur echter in bepaalde omstandigheden beperken. Jouw tentamencijfers mogen alleen vervallen wanneer de getentamineerde kennis, inzichten of vaardigheden aantoonbaar verouderd zijn. Een andere grond om cijfers te laten vervallen is wettelijk niet toegestaan.
Je kunt de Examencommissie altijd verzoeken om de geldigheidsduur van je studieresultaten te verlengen (als deze binnenkort komen te vervallen).

In de OER (Onderwijs- en Examenregeling) van jouw opleiding moeten regels worden opgenomen over de geldigheid van studieresultaten. Heb je toch nog een vraag over de geldigheid van jouw studieresultaten, of kom je er met je instelling niet uit, neem dan contact op met onze Studentenlijn.