Landelijke Studentenvakbond

Onder de 18 jaar

In het hoger onderwijs geldt geen minimumleeftijd. Sinds studiejaar 2017/2018 hebben alle studenten vanaf de eerste maand van hun studie recht op studiefinanciering, ook als je jonger bent dan 18 jaar.

Voorheen hadden minderjarige studenten pas recht op studiefinanciering na het eerste kwartaal van hun opleiding, dit werd de ‘kwartaalinstroom’ genoemd. De reden hiervoor was dat ouders van (aankomende) studenten kinderbijslag ontvangen. De kinderbijslag wordt ieder kwartaal uitbetaald. Het recht op kinderbijslag wijzigt niet. Het is dus mogelijk dat zowel studiefinanciering als kinderbijslag wordt uitbetaald. Dit zal maximaal twee maanden zijn, omdat het recht op kinderbijslag vervalt wanneer je studiefinanciering ontvangt.

Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met de Studentenlijn van de LSVb.