Landelijke Studentenvakbond

Onder de 18 jaar

Studiefinanciering als je jonger dan 18 bent

In het hoger onderwijs geldt geen minimumleeftijd. Sinds studiejaar 2017/2018 hebben alle studenten vanaf de eerste maand van hun studie recht op studiefinanciering, ook als je jonger bent dan 18 jaar.

Het is mogelijk om gelijktijdig kinderbijslag en studiefinanciering te ontvangen. Dit zal maximaal twee maanden zijn, omdat het recht op kinderbijslag vervalt wanneer je studiefinanciering ontvangt.

Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met de Studentenlijn van de LSVb.