Landelijke Studentenvakbond

Prestatieafspraken

Eind 2012 heeft staatssecretaris Zijlstra met alle hogescholen en universiteiten prestatieafspraken gesloten. In deze afspraken hebben de instellingen zelf aangegeven wat ze willen verbeteren op bijvoorbeeld het gebied van onderwijskwaliteit en studiesucces. Ook moesten de instellingen een profiel kiezen, wat betekent dat ze zich bijvoorbeeld meer gaan richten op internationalisering. De termijn voor de gesloten afspraken loopt van 2013 tot 2016. Na 2016 komen er geen nieuwe prestatieafspraken meer.

Van het totale onderwijsbudget is 7% gereserveerd voor de prestatieafspraken. Hoe beter instellingen het doen op de verschillende gebieden, hoe meer geld ze krijgen. De beoordeling gebeurt door de reviewcommissie. Deze commissie heeft de voorstellen van de onderwijsinstellingen beoordeeld en zal jaarlijks de voortgang toetsen. De adviezen voor jouw instelling kun je hier vinden.

Prestatieafspraken medezeggenschap

Voor medezeggenschappers zijn een aantal dingen met name van belang. Het beleid van je bestuurder staat in het teken van de gesloten afspraken. Prestatieafspraken geven jou dus inzicht in het beoogde doel van het voorgestelde beleid. Daarbij is het belangrijk dat jouw instelling de prestatieafspraken haalt om hiermee geld binnen te slepen. Houd dus in de gaten of je instelling nog op schema loopt en de doelstellingen binnen de voorgestelde tijd haalt. Er is tenslotte ook een grotere kans op het beëindigen van opleidingen om aan het profiel te voldoen, hier heeft de medezeggenschap instemmingsrecht op.

Studentenlijn

Heb je een vraag over prestatieafspraken of over je studie? Neem dan contact op met de Studentenlijn van de LSVb.