Landelijke Studentenvakbond

Collegegeld

Een student is verplicht collegegeld te betalen voor elk studiejaar dat hij voor een opleiding staat ingeschreven. Er bestaan twee soorten collegegeld.
Het onderstaande geldt zowel voor de bachelor- als masteropleiding, maar voor de leesbaarheid wordt uitgegaan van de bacheloropleiding.

  1. Wettelijk collegegeld

De wettelijke regeling komt er in het kort op neer dat elke aankomende student recht heeft op één bacheloropleiding en één aansluitende masteropleiding tegen betaling van het wettelijk collegegeld. De hoogte van het wettelijk collegegeld verschilt per collegejaar. Voor studiejaar 2023-2024 bedraagt het wettelijk collegegeld € 2.314,-.

  1. Instellingscollegegeld

Als je een bachelorgraad behaald hebt en je wil nog een bacheloropleiding volgen of je voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden, dan betaal je (meestal) het instellingscollegegeld. Het instellingsbestuur stelt het instellingscollegegeld vast en dat kan per opleiding, groep van opleidingen of groep(en) van studenten verschillen. Het instellingscollegegeld is minimaal gelijk aan het wettelijk collegegeld, maar bedraagt in de praktijk vaak een veelvoud daarvan.

Een tweede studie tegen het wettelijk collegegeld

Er zijn een tweetal uitzonderingen waarbij je geen instellingscollegegeld hoeft te betalen voor een tweede bacheloropleiding. In beide gevallen betaal je het wettelijk collegegeld (zie Tweede studie).

Collegegeld voor een private instelling

Private instellingen worden niet gefinancierd door de overheid en het instellingscollegegeld ligt daarom veelal een stuk hoger dan het wettelijk collegegeld. De hoogte van het instellingscollegegeld verschilt per opleiding en wordt door de private instelling zelf vastgesteld (raadpleeg de website van de betreffende onderwijsinstelling). Uiteraard gelden wel dezelfde kwaliteitseisen als bij een door de overheid bekostigde hogeschool of universiteit.

Collegegeld voor een schakeltraject

Wanneer jouw hbo of universitaire (voor)opleiding je geen toegang geeft tot het masterprogramma dat jij wil volgen, dan kun je in sommige gevallen een schakeltraject (pre-master) volgen. Dat is een programma om jouw kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen. Sinds studiejaar 2017-2018 is het collegegeld voor een schakeltraject maximaal het wettelijke collegegeld. Als je een schakeltraject volgt van meer dan 60 ECTS of als je vakken volgt die niet behoren bij het schakeltraject, dan kan wel het instellingscollegetarief in rekening worden gebracht. Als schakeltrajectstudent heb je vanaf het studiejaar 2018-2019 altijd recht op studiefinanciering.