Landelijke Studentenvakbond

Studeren & Coronavirus

For English, please visit this page.

In Nederland zijn inmiddels grote aantallen patiënten vastgesteld met het Coronavirus. De Nederlandse overheid heeft als reactie hierop verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Logischerwijs hebben studenten veel vragen over deze maatregelen. Helaas gaan de ontwikkelingen heel snel en zijn er nog altijd veel vragen en onduidelijkheden. Op deze pagina proberen we je zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en maatregelen met betrekking tot de Coronacrisis.

Het Ministerie van Onderwijs verzamelt nog altijd veelgestelde vragen die zoveel mogelijk beantwoord worden op deze websitepagina. We raden je aan ook deze website in de gaten te houden voor de meest actuele informatie en antwoorden. Er wordt hard aan gewerkt om deze eveneens actueel te houden en zoveel mogelijk mensen te voorzien van antwoorden. Daarnaast heeft het Ministerie van Onderwijs nu ook een document online geplaatst waarin alles over huidige aanpak en maatregelen te vinden valt. 

Vragen over opleiding, tentamens, vakken

Voor alle vragen die specifiek over je eigen opleiding gaan, raden we je aan contact op te nemen met je instelling en regelmatig hun website in de gaten te houden. 

Vragen over landelijke regelingen en afspraken

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een FAQ op gesteld met daarin antwoorden op veelvoorkomende vragen. Ook is er op 19 maart een brief uitgekomen waarin het ministerie de Tweede Kamer en instellingen informeert over de afspraken. In de brief en het bijgevoegd servicedocument staan de instructies voor instellingen hoe ze komende tijd hun onderwijs moeten inrichten. Ook staat er veel informatie in voor studenten, bijvoorbeeld over de aanmelddata voor nieuwe opleidingen en selectie. Zowel de koepel van de universiteiten (VSNU) en koepel van de hogescholen (VH) hebben hun handtekening onder het document gezet. Merk je dat er op jouw instelling van het servicedocument afgeweken wordt, laat dan het servicedocument aan je docent, decaan of studiebegeleider zien. 

Vragen over je financiële situatie: 

Heb je een nulurencontract en heb je vragen over je inkomen, kijk dan op de website van #Nietmijnschuld, CORONA: HOE ZIT HET MET MIJN (BIJ)BAAN?
Hier vind je informatie over je rechten en een formulier waardoor we je kunnen helpen om bij je werkgever te kijken of je je loon de komende tijd toch uitbetaald kan krijgen.

Ook heeft de minister aangegeven dat DUO de komende tijd coulant zal zijn naar (oud-)studenten die niet rondkomen of niet aan hun afbetalingsverplichting kunnen voldoen. Neem bij twijfel altijd contact op met DUO om te overleggen over de mogelijkheden.

Vragen over je huur & woning:

Niemand mag vanwege de corona-crisis op straat worden gezet. Dit sentiment wordt uitgedrukt door minister van Milieu en Volkshuisvesting van Veldhoven en de organisaties van verhuurders en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang). Ze hebben daarom afgesproken de huisuitzettingen voorlopig te stoppen. Bovendien komt de minister met spoedwetgeving om tijdelijke huurovereenkomsten te verlengen. Dit wordt ondersteund door de Woonbond en de LSVb. Als aanvulling op deze verklaring hebben vacaturebeheerders in een aparte verklaring aangegeven hoe zij zich in deze crisistijd tot hun bewoners zullen verhouden.

Het kabinet heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen op korte termijn financiële problemen krijgen. Voor huurders, die ondanks deze maatregelen de maandelijkse huur niet kunnen betalen, verbinden verhuurders zich tot het leveren van maatwerkoplossingen. Bovendien zullen er tijdens de corona-crisis geen huisuitzettingen plaatsvinden. Tenzij er duidelijke redenen zijn, zoals criminele activiteiten of extreme overlast. Lees hier het volledige artikel.

Corporaties als Duwo of SSH hebben vaak een procedure voor wanneer huurders hun huur niet kunnen betalen. Vaak is het dan mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Het is dan mogelijk om de huur die je die maand niet kan betalen uit te smeren over termijnen die je later betaald. Kom je in de financiële problemen of dreig je je je huur niet te kunnen betalen? Lees daarvoor deze informatiepagina.  

Ben je hier niet tegen gekomen wat je zocht? Heb je nog andere zorgen? Wij zijn in doorlopend overleg met het ministerie en onderwijsinstellingen en gebruiken jullie input graag voor deze overleggen. Leg je vragen of opmerkingen bij ons neer en mail naar corona@lsvb.nl. Gezien de snel veranderende situatie en het groot aantal mailtjes dat we krijgen kan het zijn dat dit niet binnen een werkdag lukt.

Overzicht belangrijke websites:


Gerelateerd