Landelijke Studentenvakbond

Studeren & Coronavirus

For English, please visit this page.

In Nederland zijn inmiddels grote aantallen patiënten vastgesteld met het Coronavirus. De Nederlandse overheid heeft als reactie hierop verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Logischerwijs hebben studenten veel vragen over deze maatregelen. Op deze pagina proberen we je zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en maatregelen met betrekking tot de Coronacrisis. Het Ministerie van Onderwijs verzamelt nog altijd veelgestelde vragen die zoveel mogelijk beantwoord worden op deze websitepagina. We raden je aan ook deze website in de gaten te houden voor de meest actuele informatie en antwoorden. Er wordt hard aan gewerkt om deze eveneens actueel te houden en zoveel mogelijk mensen te voorzien van antwoorden.

Onderwijsinstelling & openbaar vervoer

In het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op hogescholen en universiteiten. In het nieuwe studiejaar vindt het onderwijs voor een deel online plaats. Als Landelijke Studentenvakbond zijn we hier kritisch op bijvoorbeeld instellingen die hebben aangekondigd volgend semester alleen online onderwijs te geven. Wij zijn van mening dat fysiek onderwijs hoort bij kwalitatief goed onderwijs, en trekken hierom regelmatig aan de bel. Ook heeft De Landelijke Studentenvakbond aangegeven dat we een prioriteits-regeling willen voor studenten in kwetsbare groepen, eerstejaarsstudenten en studenten die praktijk-onderwijs moeten volgen. Wij willen dat het ministerie en de onderwijsinstellingen dit als harde afspraak naar buiten brengt.

Opleiding, tentamens, vakken & veiligheid
Jouw instelling informeert je over de aangepaste lesroosters en de spreidingsregels, en welke lessen er online worden gegeven. Voor alle vragen die specifiek over je eigen opleiding gaan, raden we je aan contact op te nemen met je instelling en regelmatig hun website in de gaten te houden. Meer informatie vind op de website van de Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over het coronavirus en het hoger onderwijs

Landelijke regelingen en afspraken
Algemene informatie over risicogroepen, wat te doen bij ziekte, vind je op de website van de Rijksoverheid:
Veelgestelde vragen over het coronavirus en het hoger onderwijs
Let op: Merk je dat er op jouw instelling van het afspraken zoals in dit servicedocument afgeweken wordt, laat dan het servicedocument aan je docent, decaan of studiebegeleider zien. Ook staat er veel informatie in voor studenten, bijvoorbeeld over de aanmelddata voor nieuwe opleidingen en selectie.

Openbaar vervoer & tijdslotten
Studenten mogen vanaf 1 september weer in de spits reizen. Door middel van spreidingsroosters & afspraken met lokale vervoerders proberen onderwijsinstellingen een balans te vinden tussen aanbieden van onderwijs en de spits zo min mogelijk te belasten.  Het studentenreisproduct verandert niet en blijft geldig op de gebruikelijke tijdstippen. Het studiejaar start op het reguliere moment, niet eerder of later dan gebruikelijk. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over het coronavirus en het hoger onderwijs

Bijbaan, werk en financiën

De corona-crisis heeft natuurlijk ook veel financiële consequenties gehad. De jeugdwerkloosheid loopt hard op. Talloze jongeren, veelal in onzekere flex-banen, zijn op straat komen te staan. Nog steeds is de situatie van veel studenten onzeker. Om weggevallen inkomsten te compenseren heeft het kabinet de TOFA-regeling opgezet. In het kort vindt de LSVb deze oplossing veel te karig. De TOFA regeling is een nieuwe regeling die bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor flexibele arbeidskrachten over de periode maart, april en mei 2020. Deze regeling is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten meer hebben en geen uitkering kunnen krijgen. Al meerdere keren hebben we opgeroepen deze regeling te verlengen.

Wil je de TOFA-regeling toch aanvragen? De volgende websites helpen je verder.

Let op: je hebt tot en met zondag 26 juli om de tegemoetkoming aan te vragen.

Ken je rechten
Er zijn op landelijk niveau maatregelen afgesproken - toch kennen veel studenten hun rechten niet. Bovendien is het niet vanzelfsprekend dat werkgevers zelf initiatief zullen nemen om de regels ook voor hun 'flexibele schil' (jij dus) te implementeren. Informatie over jouw rechtspositie vind je op op de website van #NietMijnSchuld: CORONA: HOE ZIT HET MET MIJN (BIJ)BAAN?
Hier vind je informatie over je rechten en een formulier waardoor we je kunnen helpen om bij je werkgever te kijken of je je loon de komende tijd toch uitbetaald kan krijgen.

Studiefinanciering, DUO en compensatie.

Compensatiemaatregelen
De huidige situatie is dat alleen hbo-bachelors studenten in laatste jaar en wo-master studenten in het laatste jaar compensatie kunnen aanvragen. Dit geldt dan voor de aanvullende beurs en het collegegeld.
De Landelijke Studentenvakbond vindt dit veel te weinig - wij pleiten ten eerste voor verbreding van de maatregelen naar alle studenten, het is onrechtvaardig alleen laatstejaars te compenseren en dat andere studenten hun achterstand later nog wel inhalen. Daarnaast doen niet alle wo studenten automatisch een masteropleiding, ook die studenten vallen nu buiten de boot. Ten tweede pleiten wij voor een coronakorting op de studiefinanciering - door het verlies van inkomen hebben veel studenten meer moeten bijlenen en daar worden ze niet voor gecompenseerd. Als laatste willen we een landelijke monitor studievertraging, zodat we precies kunnen zien wat de effecten zijn geweest.

Spelregels voor compensatie
De precieze voorwaardes en hoe je deze compensatie kunt aanvragen kun je lezen op de website van DUO.

Aflossen studieschuld
Als je een betalingsregeling hebt en financieel zwaar weer zit kun je contact opnemen met DUO zelf.
Een andere optie is als oud-studenten hun aflossingsvrije periode inzetten. Ook daarover kun je lezen op de website van DUO.

PS: De LSVb is onderdeel van de #NietMijnSchuld campagne, die ervoor pleit het leenstelsel te vervangen door een basisbeurs. 
Ben je het hiermee eens? Teken hier de petitie.  

Huur, woning, studentenhuizen en 1,5-meter

De Landelijke Studentenvakbond vindt dat niemand vanwege de corona-crisis op straat kan worden gezet. Dit sentiment wordt uitgedrukt door minister van Milieu en Volkshuisvesting van Veldhoven en de organisaties van verhuurders en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang). Ze hebben daarom afgesproken de huisuitzettingen voorlopig te stoppen. Bovendien komt de minister met spoedwetgeving om tijdelijke huurovereenkomsten te verlengen. Dit wordt ondersteund door de Woonbond en de LSVb. Als aanvulling op deze verklaring hebben vacaturebeheerders in een aparte verklaring aangegeven hoe zij zich in deze crisistijd tot hun bewoners zullen verhouden.

Huurbetalingen
Voor huurders, die ondanks deze maatregelen de maandelijkse huur niet kunnen betalen, verbinden verhuurders zich tot het leveren van maatwerkoplossingen. Zoals gezegd zullen er tijdens de corona-crisis geen huisuitzettingen plaatsvinden. Tenzij er duidelijke redenen zijn, zoals criminele activiteiten of extreme overlast. Lees hier het volledige artikel.

Betalingsregelingen
Corporaties als Duwo of SSH hebben vaak een procedure voor wanneer huurders hun huur niet kunnen betalen. Vaak is het dan mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Het is dan mogelijk om de huur die je die maand niet kan betalen uit te smeren over termijnen die je later betaald. Kom je in de financiële problemen of dreig je je je huur niet te kunnen betalen? Lees daarvoor deze informatiepagina.  

Ben je hier niet tegen gekomen wat je zocht? Heb je nog andere zorgen? Wij zijn in doorlopend overleg met het ministerie en onderwijsinstellingen en gebruiken jullie input graag voor deze overleggen. Leg je vragen of opmerkingen bij ons neer en mail naar corona@lsvb.nl. Gezien de snel veranderende situatie en het groot aantal mailtjes dat we krijgen kan het zijn dat dit niet binnen een werkdag lukt.

Noodverordening, studentenhuizen en 1,5 meter afstand houden
Studentenhuizen worden in de Covid-19 noodverordening niet aangemerkt als huishouden, wat betekent dat studenten in principe ook binnenshuis of op hun balkon beboet kunnen worden voor het niet houden van voldoende afstand van elkaar. Dit onderwerp is ook uitgebreid in het nieuws geweest en er hebben meerdere studenten boetes gekregen, en sommigen hebben er zelfs een strafblad aan overgehouden.
Om duidelijkheid te scheppen heeft LSVb een brief gestuurd naar Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, het overkoepelend orgaan van alle 23 veiligheidsregio's van Nederland (dit zijn de organen die oa. over de noodverordening gaan), om hem om opheldering te vragen. In zijn reactie geeft Bruls aan dat het verbod op groepsvorming in de noodverordening bedoeld is voor de publieke ruimte, dus niet binnenshuis. Lees de volledige brief hier: Reactie Veilgheidsberaad Covid-19 noodverordening en studentenhuizen