Landelijke Studentenvakbond

Veelgestelde vragen over besturen bij de LSVb

Wordt jouw vraag op deze pagina niet beantwoord? Mail dan naar besturen@lsvb.nl. Direct naar een onderwerp springen:

Belastbaarheid

Hoeveel uren kost LSVb bestuursfunctie? Hoe belastend is het?

Deze bestuursfunctie is fulltime. Er zullen ook sommige weken zijn waarin je meer werkt dan dat, soms in de avonden en weekenden. Het besturen is dus geen 9 tot 5 baan en niet te combineren met studie of ander werk. Wel neem je een aantal weken vakantie en kan je voor de avonden en weekenden die je werkt tussendoor vrije momenten opnemen.

Is het mogelijk om parttime bestuurslid te zijn?

Nee. Gezien de vele taken wordt er verwacht dat je fulltime beschikbaar bent.

Is het mogelijk om een parttime portefeuille op te nemen?

Aangezien we maar een beperkt aantal bestuurs-beurzen krijgen, is het niet mogelijk om deze te verdelen over verschillende personen.

Praktisch

Wanneer is de inwerkperiode?

Eind april tot en met begin juli.

Zijn de gebouwen waar je als LSVb-bestuurder moet zijn toegankelijk? Zoals het LSVb-kantoor, Tweede Kamer, ministeries, locaties van andere netwerkpartijen?

Het kantoor van de LSVb is momenteel niet volledig rolstoeltoegankelijk. Wel is er een lift in het gebouw en is een deel van het kantoor met een rolstoel te bereiken. Ook kan het soms lastig zijn om gebouwen te zoeken We zijn bezig met het invoeren van verbeteringen.

Niet al onze samenwerkingspartners zijn rolstoeltoegankelijk. Dit hangt vaak samen met de grootte van de organisatie, zo zijn overheidsgebouwen vaak beter toegankelijk dan kleinere organisaties.

Zijn er genderneutrale toiletten?

Alle toiletten op kantoor zijn genderneutraal.

Is er een stilteruimte op kantoor (bidden of stilte)?

Er is een stilteruimte, hier kun je ook terecht voor gebed. Hier is ook een ligbank aanwezig om bij te komen.

Moet je in Utrecht wonen? Kan de LSVb helpen bij het vinden van een nieuwe (toegankelijke) woonruimte als dat nodig is?

In principe hoef je niet in Utrecht te wonen, het wordt alleen wel aangeraden. Verder heeft de LSVb een groot netwerk en deze kunnen we dus ook inzetten om jou tijdig aan een passende woning te helpen. Helaas kunnen we echter niks garanderen op dit punt gezien de aanhoudende woningnood.

In hoeverre is thuiswerken mogelijk?

Dit hangt af van de samenstelling van het bestuur. Je maakt hier dus onderling afspraken over. Wel moet je er rekening mee houden dat je meer op kantoor dan thuis wordt verwacht.

Financieel

Wat is de vergoeding voor het besturen bij de LSVb?

Je ontvangt van september 2023 tot en met augustus 2024 een beurs van meer dan 2000 euro, waarvan 935 euro belastingvrij. Dit bedrag ontvang je maandelijks.

Cultuur

Hoe faciliteer je gesprek over inclusie of juist uitsluiting binnen de eigen organisatie? Bij wie kun je terecht? Bijvoorbeeld als het gaat om sociale veiligheid?

Allereerst hebben we twee vertrouwenspersonen, daarnaast er zijn periodieke medewerkersoverleggen (MWO’s) waarbij het ook mogelijk is om de kantoorsfeer te bespreken. Hierbij kan iedereen zeggen wat hen op het hart ligt. Je hebt als bestuur zowel individuele- als groepscoaching. Ook is er een werkgroep Diversiteit en Inclusie. De werkzaamheden van deze werkgroep hangen af van het thema dat er op dat moment speelt. We willen medewerkers graag stimuleren om nieuwe thema’s aan te dragen, zodat we kunnen werken aan een inclusieve werksfeer.

Hoe ziet de inwerkperiode eruit? En is er aandacht in die periode voor sociale veiligheid?

4 weken parttime, 6 weken fulltime. Wordt verder aangevuld.

Studie

Heb je een BSA nodig?

Dit is geen vereiste. We raden het echter wel met klem aan. Dit vooral vanwege de werklast van de functie.

Moet je studeren om LSVb bestuur te zijn?

Het gaat erom dat je betrokken bent in het studentenleven.  Mensen met een tussenjaar of net- afgestudeerden zijn dus ook welkom.

Maakt het uit wat ik studeer?

Iedere hogeschool- of universiteitsstudent is welkom. MBO-studenten worden vertegenwoordigd door het JOB MBO. Geïnteresseerde MBO-studenten verwijzen we dus graag door naar het JOB MBO.