Landelijke Studentenvakbond

Landelijke Studentenvakbond benoemt Nijmegen tot ‘Beste Studentenkamerstad 2022’

donderdag 22 juni 2023

Nijmegen was in 2022 relatief de beste studentenkamerstad van Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) doet naar de omstandigheden voor studentenhuisvesting in de verschillende studentensteden. Voorzitter Joram van Velzen: “Het is raar om in deze tijden een ‘beste’ studentenkamerstad aan te wijzen, het gaat namelijk erg slecht met studentenhuisvesting in Nederland.”

De voornaamste reden dat Nijmegen dit jaar uit de bus komt als Beste Studentenkamerstad, is dat het aanbod van studentenkamers in vergelijking met andere steden redelijk is; de prijzen zijn niet buitensporig hoog, terwijl er in Nijmegen wel relatief veel studenten wonen. In de stad wonen 21 duizend studenten, waarmee het de vijfde grootste studentenstad van het land is. Ook is de gemiddelde huurprijs in Nijmegen €413,- per maand: onder het landelijk gemiddelde van €520,-. Aan de andere kant is het voor nieuwkomers wel erg moeilijk om een studentenkamer te vinden, en ook de doorstroom van een studentenkamer naar een starterswoning is in de stad erg laag.

Wethouder Visser van wonen in Nijmegen reageert positief op de uitreiking van de prijs, maar ziet ook nog steeds uitdagingen voor Nijmegen: “Als wethouder Wonen en Onderwijs ben ik bijzonder trots op deze erkenning als ‘Beste Studentenhuisvestingsstad van Nederland 2022’. Onze stad heeft zich bewezen als een plek die zowel betaalbaar als gastvrij is voor onze studenten, die al 100 jaar een vitaal deel van onze stad uitmaken. Maar we zijn ons terdege bewust dat er nog steeds uitdagingen zijn. Ook in onze stad is het vinden van een kamer lastig. Daarom gaan we voor 2030 nog 2000 plekken realiseren. Voor 1000 van die plekken is al ruimte gereserveerd. Maar om de hoogste nood te lenigen hopen we ook dat we de bestaande woonvoorraad beter kunnen benutten, denk hierbij aan de inzet van HospiHousing. In lijn met de aanbevelingen van de LSVb, zijn we vastbesloten om ervoor te zorgen dat Nijmegen een stad blijft waar studenten zich thuis voelen, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden.”

Landelijk gaat het erg slecht met de studentenhuisvesting. Doordat particuliere huisbazen hun kamers verkopen neemt het kamertekort steeds verder toe, terwijl het aantal studenten alleen maar toeneemt. Ook wordt de wettelijke huurprijs van kamers verhoogd, terwijl studenten al een veel te groot deel van hun inkomen aan wonen kwijt zijn. “Op kamers wonen wordt steeds meer een luxe. De overheid moet snel met inkomensondersteunende maatregelen voor kamerbewoners komen om ervoor te zorgen dat studentenkamers niet alleen iets voor de lucky few worden,” aldus LSVb-voorzitter Van Velzen.