Landelijke Studentenvakbond

Dit betekenen Prinsjesdag en de Miljoenennota voor studenten

dinsdag 20 september 2022

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de Miljoenennota en plannen voor 2023 bekend gemaakt. Twee plannen vallen het meeste op voor studenten: ten eerste de tijdelijke verhoging van de basisbeurs in het studiejaar 2023/2024. Een goed plan, maar de basisbeurs was sowieso te laag (zie Nibud) en hoge prijzen zijn halverwege 2024 niet weg.

Ten tweede valt de energietoeslag voor studenten met een eigen energiecontract op. Hoewel dit een stap in de goede richting is, is het opmerkelijk dat minister Schouten voor Armoedebestrijding hiermee de uitspraak van de rechtbank Arnhem naast zich neerlegt. Studenten die naar de rechter stappen voor energietoeslag, worden naar verwachting nog steeds in het gelijk gezet. Lees hier meer over hoe je naar de rechter kunt stappen.

Basisbeurs & inkomenspositie

  • In het collegejaar 2023 – 2024 wordt de basisbeurs voor uitwonende studenten tijdelijk met 165 euro verhoogd. Bovenop de beurs van 280 euro die er sowieso al zou komen, betekent dat een maandelijks bedrag van 445 euro. Het kabinet wil studenten die op kamers wonen hiermee tegemoetkomen voor de hogere leefkosten als gevolg van de inflatie.  
  • Het minimumloon gaat per 1 januari 2023 met 10 procent omhoog. Dat moet ook studenten – zij het alleen hen die een bijbaantje hebben – gaan compenseren voor de gestegen energie- en leefkosten. 
  • Er wordt 35 miljoen euro uitgetrokken voor energietoeslag voor studenten. Dit is echter alleen bestemd voor studenten met een eigen energiecontract. Woon je op kamers, en betaalt jouw huurbaas het energiecontract? Dan kom je hier helaas niet voor in aanmerking. 
  • De zorgtoeslag wordt voor iedereen die die ontvangt met 34 euro per maand verhoogd. Dit is waarschijnlijk bovenop de jaarlijkse stijging die te maken heeft met de prijzen van de zorgpremies.

Studie & onderwijs

  • Om het lerarentekort aan te pakken wordt meer geld uitgetrokken: verdeeld over vier jaar komt er 33 miljoen euro bij. Dit moet worden verdeeld over basisscholen, middelbare scholen, mbo’s, hogescholen en universiteiten.
  • Er wordt jaarlijks 500 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor hoger onderwijs en onderzoek. Het gros daarvan gaat echter naar onderzoek, terwijl juist grote tekorten zijn aan onderwijs-gerelateerde zaken zoals docenten, onderwijsontwikkeling en onderwijsruimtes. 
  • Tot en met 2033 wordt er 5 miljard euro in een nieuw wetenschapsfonds gestopt.

Studentenhuisvesting

  • Hoewel de huurtoeslag verhoogd wordt, blijft deze niet beschikbaar zijn voor studenten. Studenten die de huurtoeslag wel ontvangen, krijgen dus ook de verhoging.
Meld je aan voor updates