Landelijke Studentenvakbond

“Elke onderwijsinstelling moet meldpunt stagediscriminatie hebben”

Persberichten - woensdag 13 april 2022

Vandaag publiceerde de Onderwijsinspectie de Staat van het Onderwijs. Uit het jaarlijkse rapport blijkt dat studenten die met stagediscriminatie te maken krijgen daar vaak geen melding van maken.[1] De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roept onderwijsinstellingen daarom op om een laagdrempelig meldpunt voor stagediscriminatie op te zetten.

LSVb-voorzitter Ama Boahene: “Stagediscriminatie is een ernstig probleem. Niet alleen in het mbo, maar ook op hogescholen en universiteiten. De eerste stap naar een oplossing is zorgen dat studenten hun ervaringen melden. Dat doen veel studenten nu niet, omdat ze niet weten waar ze terecht kunnen of omdat ze er geen vertrouwen in hebben dat er iets met hun melding gebeurt.”

In het mbo maakt driekwart van de studenten geen melding van stagediscriminatie. Volgens de Onderwijsinspectie blijven daardoor veel incidenten onbekend.[2] Volgens de LSVb moet er daarom een toegankelijk meldpunt komen. Boahene: “Een meldpunt moet niet ergens achteraf op een website staan. Onderwijsinstellingen moeten studenten daar actief over informeren. Bovendien moet het voor studenten duidelijk zijn wat er met hun melding gebeurt. Dat versterkt het vertrouwen van studenten in de meldprocedure en zorgt ervoor dat er minder incidenten onzichtbaar blijven.”

Het opzetten van een meldpunt is een van de aanbevelingen uit het Actieplan Stagediscriminatie dat de LSVb vandaag presenteert. Het Actieplan bevat tips over wat hogescholen en universiteiten kunnen doen voor studenten die met stagediscriminatie te maken krijgen. De LSVb roept onderwijsinstellingen ook op om meer voorlichting te geven over stagediscriminatie en met stagebedrijven in gesprek te gaan. Boahene: “Stagediscriminatie meemaken heeft een enorme impact op studenten. Bij een meldingen zou een onderwijsinstelling met een stagebedrijf moeten gaan praten, zodat een student die last niet alleen hoeft te dragen. Daarnaast zou het helpen als onderwijsinstellingen met stagebedrijven in gesprek gaan over de manier waarop ze studenten werven.”

Het volledige Actieplan is HIER te lezen.

[1] De Staat van het Onderwijs 2022, p. 199.
[2] De Staat van het Onderwijs 2022, p. 161.