Landelijke Studentenvakbond

Landelijke Studentenvakbond: “Pijnlijk om te zien hoeveel studenten slachtoffer worden van seksueel misbruik”

Persberichten - woensdag 09 juni 2021

Deze ochtend maakte Amnesty International haar onderzoek bekend waaruit blijkt dat ruim één op de tien vrouwelijke studenten te maken heeft met seksueel misbruik tijdens hun studententijd. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) spreekt van een ‘hardnekkig’ en ‘wijdverspreid’ probleem waar te veel studenten het slachtoffer van worden. LSVb-voorzitter Lyle Muns: “Het is pijnlijk om te zien hoe grootschalig het seksueel misbruik plaatsvindt. Dit is onacceptabel en vergt meer aandacht en actie van zowel onderwijsinstellingen als de studentengemeenschap.”

Volgens de LSVb laten de cijfers zien dat er een noodzaak is tot een cultuuromslag binnen onderwijsinstellingen en het studentenleven. De focus moet daarbij liggen op preventie en duidelijk optreden als misbruik plaatsvindt. De vakbond vindt dat er nog veel ruimte is in het bevorderen van voorlichting en het onderling gesprek over ieders verantwoordelijkheid bij het tegengaan van dit probleem. Muns: “Binnen het studentenleven kan soms nog lichtzinnig gedaan worden over seksueel grensoverschrijdend gedrag. We moeten er daarom voor zorgen dat er meer ruimte komt om het gesprek hierover te voeren en dat er consequenties zijn als iemand de grens over gaat.”

Ruim een jaar geleden bracht de LSVb haar inventarisatie naar buiten over de meldprocedures van ongewenst gedrag op hogescholen en universiteiten. Toen bleek dat procedures slecht vindbaar waren en er veel onduidelijkheid was over de vervolgstappen. Uit het onderzoek van Amnesty International blijkt nu dat slechts 3% van de studenten die slachtoffer zijn van seksueel misbruik dat ook meldt bij de onderwijsinstelling. Muns: “De lage bereidheid om te melden laat zien dat studenten instellingen nog onvoldoende weten te vinden of vertrouwen als ze slachtoffer worden van seksueel misbruik.”

Volgens de LSVb zijn er genoeg maatregelen die hogescholen en universiteiten kunnen nemen. Ten eerste moeten de meldprocedures duidelijk zichtbaar zijn op de websites van de hogescholen en universiteiten. Ten tweede moeten instellingen duidelijker maken wat de vervolgstappen zijn als er een melding wordt gemaakt. Ten derde moeten de meldprocedures duidelijk aan bod komen tijdens de introductieperiode zodat alle studenten vanaf het eerste jaar weten waar ze terecht kunnen.