Landelijke Studentenvakbond

Student met #metoo kan slecht terecht bij onderwijsinstelling

Persberichten - vrijdag 24 januari 2020

24 januari 2020 – Vandaag publiceert de Landelijke Studentenvakbond haar inventarisatie van de meldprocedures van onderwijsinstellingen voor ongewenst gedrag, waarbij 54 universiteiten en hogescholen zijn doorgelicht. De belangrijkste conclusies: procedures zijn slecht vindbaar en er is veel onduidelijkheid over de vervolgstappen. Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Alex Tess Rutten: “Het is al erg genoeg om slachtoffer te worden van grensoverschrijdend gedrag, als je dan ook nog eens niet of slecht geholpen wordt door je onderwijsinstelling is dat schandalig.”

De laatste tijd komen steeds meer #metoo gevallen aan het licht, zo ook in het hoger onderwijs. Dit laat de noodzaak van toegankelijke, duidelijke en veilige meldprocedures zien. Twee op de vijf hogescholen (41%) biedt geen openbare informatie voor studenten op hun website, 16% van de universiteiten evenmin. Iets minder dan de helft van de hogescholen (45,4%) heeft slechts één vertrouwenspersoon om een melding bij te maken. Ook wordt de volledige procedure vrijwel nooit uitgelegd op de website van universiteiten en hogescholen. Rutten: “Studenten die een melding maken bevinden zich in een ongelooflijk kwetsbare positie. Meldingen gaan bijvoorbeeld over docenten die hun papers nog moeten beoordelen. Het is van het grootste belang dat die procedures veilig en betrouwbaar zijn.” 

Naast goede procedures is het ook belangrijk dat we inzetten op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Instellingen zouden bijvoorbeeld in de introductieperiodes al aandacht kunnen besteden aan sociale veiligheid. Rutten: “Iedereen op een onderwijsinstelling moet weten wat wel en niet geaccepteerd is en waar ze terecht kunnen als het toch mis gaat.”

Afgelopen woensdag ging de Tweede Kamer met minister van Engelshoven in debat over sociale veiligheid in het hoger onderwijs. Daarbij gaf de minister aan voorlopig geen actie te ondernemen en er ook geen geld aan uit te willen geven. Rutten: “Het is onbegrijpelijk dat de minister voorlopig geen actie onderneemt. Elke dag dat er niks gebeurt blijven onveilige situaties voortbestaan.”