Landelijke Studentenvakbond

Protest, toelatingstoetsen en de nachtmerrie genaamd renteverhoging – dit gebeurde er in 2018.

Actie - woensdag 27 maart 2019

LSVb jaaroverzicht 2018

Het jaar 2018 is al een tijdje ten einde maar wat is er nu eigenlijk allemaal gebeurd? Hieronder de belangrijkste en opvallendste hoogtepunten van afgelopen jaar. 

Januari - Deze maand kwam er groot nieuws van de Algemene Rekenkamer dat het hele jaar relevant is gebleven: Slechts een derde (!) van het geld van de voorinvesteringen is goed besteed. De LSVb waarschuwde al in 2015 dat dit kon gebeuren werd dit helaas werkelijkheid.

Februari - De LSVb organiseerde het VVD-LSVb Onderwijscafe. We spraken in de eerste kamer over verengelsing en de prestatiedruk. Yvonne Rouwhorst won de LSVb-scriptieprijs met haar onderzoek naar selectie in het HO.

Maart - In maart verhuisde de LSVb naar een nieuw kantoor! Onze nieuwe plek is op loopafstand van ons oude kantoor, namelijk 1 verdieping lager, en het is er lekker koel in de zomer (en het heeft een heuze ecologische moswand!).

April - In april hebben we onze handtekening onder twee belangrijke akkoorden gezet. Allereerst de kwaliteits-afspraken, wat ervoor zorgt dat de medezeggenschap meer facilitering en waardering krijgt en er meer wordt geïnvesteerd in onderwijskwaliteit. Ten tweede hebben we de Gezamelijke Ambitie Studentenwelzijn getekend. Deze ambitie richt zich op zowel studenten met psychische problemen, studenten met een functiebeperking en op studenten die te maken hebben met bijzondere omstandigheden zoals mantelzorg.

Mei – Op het ESU congres voor alle Europese studentenbonden spreken alle bonden zich unaniem uit tegen de kwalijke praktijken van The Student Hotel.

Juni - In juni volgde de visie brief op internationalisering. Deze kwam mede tot stand dankzij onze media-aandacht en input. Internationale studenten staan soms in de kou en onderwijsinstellingen en de overheid hebben amper beleid. Met de brief is een eerste stap gezet, hoewel we het niet op elk thema eens waren met de minister.

 

Juli -  Hard werken wordt beloond; mede door onze inspanning mogen instellingen geen geld meer vragen voor toelatingstoetsen. Dit scheelt studenten al snel honderden euro’s!

Augustus – In augustus stemde de ledenvergadering onze visie op Diversiteit in. Ongelooflijk dat we dat nog niet officieel hadden. Komend jaar gaan we ons nog meer bezighouden met de vraag wat diversiteit voor het onderwijs en onze eigen organisatie betekent.

September -  In het verleden hebben we al vaak gezegd dat de afschaffing van de basisbeurs een desastreus idee is. De coalitie in september ook nog eens besloten dat de rente omhoog moet voor de studielening. Als LSVb hebben we ons in woord en daad tegen dit idee verzet.

Oktober - In oktober hebben we na zorgvuldige afweging het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting getekend. Het is verre van perfect, maar er staan voldoende aanknopings-punten in. Een tweede hoogtepunt van deze maand was de organisatie van Inside Out, waar we individuele studenten helpen met leren keuzes maken en meer regie nemen in het leven. Daarnaast was er reden voor een feestje - want de LSVb bestaat 35-jaar, dat we gevierd hebben met toffe activiteiten voor iedereen die de LSVb een warm hart toedraagt.

November - ONZE SCHULD, JULLIE SCHULD -  november was de maand van actie en we stonden dan ook met veel studenten in Den Haag om te protesteren tegen het schuldenstelsel en te pleiten voor goed en toegankelijk onderwijs voor iedereen.

December - In december zijn we opnieuw op gegaan met WOinActie. Daarnaast voerden we campagne omdat studenten met een functiebeperking niet in alle gemeenten de hulp kregen waar ze recht op hebben.