Landelijke Studentenvakbond

Yvonne in gesprek met minister van Engelshoven

Verslag - woensdag 11 april 2018

Afgelopen vrijdag sprak Yvonne Rouwhorst, de winnaar van de eerste LSVb scriptieprijs, met de minister van Onderwijs over haar onderzoek naar decentrale selectie. Hieronder lees je een kort verslag van haar bezoek.

“Minister van Engelshoven herkende verschillende signalen uit mijn onderzoek. Bijvoorbeeld over het benadelen van bepaalde groepen studenten, zoals de onderwijsinspectie eerder ook al concludeerde. Ook hebben we uitgebreid gesproken over het ontbreken van een antwoord op de vraag welke studenten de opleidingen eigenlijk wil selecteren. Dat vind ik nog steeds de meest bijzondere uitkomst van mijn onderzoek: waarom doen opleidingen eigenlijk wat ze doen? Het verrassende antwoord: dat weten ze zelf ook niet precies.

Daarnaast spraken we over de grote nadruk op de het leveren van (cognitieve) prestaties bij de selectieprocedure. Deze prestaties hebben niet direct te maken met een goede inhoudelijke match. De minister gaf aan dat selectie een dossier is waar ze kritisch op is en waar ze zeker stappen wil gaan zetten. Dit heeft zij ook eerder aan de Tweede Kamer verteld.

Het was een goed en open gesprek. En, ik heb al al meer uitnodigingen gekregen om over de inhoud van mijn scriptie te vertellen. Dank aan de LSVb voor de aandacht die dit belangrijke thema door de scriptieprijs heeft gekregen!”