Landelijke Studentenvakbond

Minister breekt belofte Bindend Studie Advies

Nieuwsbericht - donderdag 25 oktober 2018

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is boos over de Kamerbrief van minister Van Engelshoven over Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs. In deze brief komt de minister haar belofte om het Bindend Studie Advies (BSA) aan banden te leggen niet na. Tijdens de opening van het academisch jaar aan Tilburg University, gaf de minister in haar toespraak aan dat het BSA voortaan nog maximaal 40 studiepunten mocht bedragen. Dit zorgde voor veel positieve reacties onder de studenten. In de Kamerbrief is hier echter niets van over gebleven en geeft ze slechts aan ‘het gesprek’ over mogelijkheden tot verlaging van het BSA te willen voeren.

“De minister heeft studenten blij gemaakt met een dooie mus. Waar ze stelt toegankelijkheid belangrijk te vinden durft ze geen daadwerkelijke maatregelen te treffen en komt ze zelfs terug op gedane beloftes.”
Carline van Breugel, voorzitter van de LSVb

Wanneer studenten een negatief BSA krijgen zorgt dit ervoor dat ze moeten stoppen met hun studie en de behaalde studiepunten komen te vervallen. Ook krijgen deze studenten geen tweede kans op hun eigen instelling aangezien ze zich niet opnieuw mogen inschrijven voor dezelfde studie. Daardoor moeten ze uitwijken naar een andere hogeschool of universiteit wat er vaak voor zorgt dat ze naar een andere stad moeten verhuizen.

Het BSA is ingesteld als instrument om in een vroeg stadium vast te kunnen stellen of een student geschikt is voor een opleiding. Op deze manier zou het snel duidelijk moeten worden welke studenten niet op hun plek zitten, wat hen de kans geeft om op tijd van studie te wisselen. Toch wordt het BSA tegenwoordig steeds vaker ingezet als selectiemiddel. Zo zijn er instellingen die een BSA instellen van 60 punten waardoor studenten in hun eerste jaar al hun vakken moeten halen om door te mogen met de studie.

Je kunt ons niet wijsmaken dat instellingen die een BSA van 60 punten instellen dit doen om studenten te helpen in hun studiekeuze. Het is een middel geworden om de krenten uit de pap te halen en de rest door te sluizen naar andere instellingen.

Uit een working paper van Chris van Klaveren en Ilja Cornelisz van de Vrije Universiteit blijkt dat ruim 90% van de studenten met een negatief advies dezelfde of een zeer vergelijkbare opleiding aan een andere instelling gaat volgen.

Het BSA werkt dus duidelijk niet als hulp in studiekeuze. Integendeel, een negatief BSA zorgt ervoor dat studenten automatisch een jaar vertragen, ze al hun behaalde studiepunten kwijt zijn, grote psychologische druk ervaren en een jaar onnodig hebben moeten lenen. De minister moet haar belofte waar maken en het BSA aan banden leggen.