Landelijke Studentenvakbond

Nieuw LSVb-bestuur: Meer geld naar onderwijs noodzakelijk, óók voor gelijke kansen

Nieuwsbericht - zaterdag 23 juni 2018

Vanmiddag is het nieuwe bestuur van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) aangetreden. Het speerpunt van dit jaar is toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Met efficiëntie als toverwoord, is er geen ruimte meer voor laatbloeiers en langstudeerders. LSVb-voorzitter Geertje Hulzebos: “Naast de kwaliteit, gaat ook de onderwijstoegankelijkheid ten onder aan bezuinigingen. De minister moet haar verantwoordelijkheid nemen door eindelijk eens te investeren in onderwijs en gelijke kansen”.

Onderwijs is geen product

Het onderwijs moet goed zijn, maar de middelen per student nemen alleen maar af. Onderwijsinstellingen moeten concurreren om geld te krijgen, hierdoor worden studenten die meer begeleiding nodig hebben of langer over hun studie doen als een last ervaren. Hulzebos: “Het marktgerichte beleid maakt dat alles dat niet direct in cijfers uitgedrukt kan worden, oninteressant is. Onderwijs moet weer emancipatoir worden in plaats van een product”.

Trend van verdergaande kansenongelijkheid moet stoppen

Met ‘De Staat van het Onderwijs’ werd al pijnlijk duidelijk dat de ongelijkheid in het onderwijs alleen maar groter wordt. Doorstuderen wordt steeds moeilijker en daarmee ook de mogelijkheid te klimmen op de maatschappelijke ladder. Universiteiten en hogescholen worden hierdoor steeds meer voor de elite. “Deze trend moet doorbroken worden. Iedereen die wil studeren, moet toegang hebben tot goed onderwijs. Deze verheffingsfunctie staat steeds meer onder druk en dus zijn investeringen hard nodig!”.

Samenstelling nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur bestaat uit Geertje Hulzebos als voorzitter, Carline van Breugel als vicevoorzitter, Annejet Lont is de secretaris, Maarten Heinemann neemt het penningmeesterschap op zich en John van Harten gaat zich inzetten voor de functie van algemeen bestuurslid.