Landelijke Studentenvakbond

Bonden eisen sancties tegen huisjesmelkers

Persberichten - maandag 11 december 2017

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) doet samen met FNV Jong, FNV Senioren en de Woonbond een oproep tot sancties tegen huisjesmelkers. Dat is de strekking van de brief die zij vandaag naar minister Kajsa Ollongren van Wonen sturen. Samen signaleren zij dat verhuurders met de huidige wetgeving vrij spel krijgen om misbruik te maken van huurders. LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh: ‘Het is bizar dat huisjesmelkers ongestraft huurders kunnen uitbuiten. Vandaag vragen wij aan de Minister om deze oproep over te nemen en met voorstellen te komen om huisjesmelkers aan te pakken.’

Sancties zijn voor het functioneren van de huurmarkt nodig
Vandaag is het wetgevingsoverleg van Wonen en Rijksdienst waar ook de aanpak van malafide pandjesbazen geagendeerd staat. Middels deze weg willen de vakbonden en de Woonbond duidelijk maken dat meer sancties tegen huisjesmelkers echt nodig zijn om de huurmarkt weer te laten functioneren.Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Verhuurders die misbruik maken van de schaarste op de huurmarkt en de regels aan hun laars lappen moeten echt aangepakt worden. Nu blijven ze weg komen met achterstallig onderhoud en te hoge huurprijzen.’

Een eerlijke start op de arbeidsmarkt
Jongeren hebben met een groeiend tekort aan woningen te maken. Huisjesmelkers gebruiken het tekort om huren te vragen die ruim boven de wettelijke maximale huur ligt. Een maand geleden stuurden ook de wethouders van studentensteden Minister Ollongren een brandbrief. Marjelle Boorsma van FNV Jong: ‘De maat is vol. Het chronische tekort aan huisvesting voor jongeren zorgt voor de meest bizarre huurvoorwaarden: onveilig, onzeker en onbetaalbaar. Willen we jongeren een eerlijke start op de arbeidsmarkt geven, dan is het nu de tijd om huisjesmelkers aan te pakken.’

Seniore huurders zien recht op veilige woning soms verkwanseld 
Ook ouderen hebben last van verhuurders die zich niet altijd aan de huurregels houden. Veel woningcorporaties verrichten bijvoorbeeld nauwelijks onderhoud, waardoor veel ouderen in slecht geïsoleerde woningen wonen. Jan de Jong, voorzitter FNV Senioren: Ton van den Berg, lid sectorbestuur FNV senioren: ‘ook wij pleiten voor een stop op de kartelvorming van huisjesmelkers en a-sociale verhuurders die betaalbaar en veilig huren onmogelijk maken. Verhuurders verschuilen zich vaak achter afspraken die zij onderling gemaakt hebben. Daarmee komen ook de seniore huurders in een waar doolhof terecht waar hun rechten worden verkwanseld.’