Landelijke Studentenvakbond

Maak van eerste klas in de trein “studentenklas”

Persberichten - vrijdag 31 maart 2017

Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is gebleken dat eerste klas reizen door studenten positieve effecten heeft. Ten eerste wordt de drukte in de trein beter gespreid, en ten tweede blijken de studieresultaten van studenten die eerste klas reizen aanzienlijk te verbeteren. Door twee groepen studenten een week lang in verschillende klassen te laten reizen en aan het eind een tentamen te laten maken zijn beide effecten geconstateerd. Voorzitter van de LSVb Jarmo Berkhout: “Deze resultaten zijn ontzettend positief: de drukte in de trein vermindert, de studieresultaten worden beter. Daarom stellen wij voor om van de eerste klas de studentenklas te maken.”

Het onderzoek is uitgevoerd met een groep van 254 studenten, van wie 125 eerste klas hebben gereisd, en 129 tweede klas. Er is bij beide groepen gemonitord hoe hun gezondheid beïnvloed werd door de manier van reizen. Daaruit bleek dat de studenten die tweede klas reizen vaker een hogere bloeddruk hadden, en vaker last hadden van vermoeidheid en slapende voeten. Zij presteerden daarbij aanzienlijk slechter op het algemene tentamen dat aan het eind van de week werd afgenomen. Tot slot bleek dat de drukte in de trein beduidend slechter was gespreid in treinen waar studenten twee klas reisden. Berkhout: “Zowel forenzen als studenten zijn de dupe van het huidige beleid, terwijl er een makkelijke oplossing is: de studentenklas.”

Morgen presenteert de LSVb het onderzoek officieel aan het ministerie van OCW en aan de NS. De studenten gaan ervan uit dat het onderzoek positief ontvangen wordt. Iedereen wil tenslotte een oplossing voor het treinprobleem. Een samenvatting van het rapport treft u hier. De belangrijkste aanbevelingen nog eenmaal op een rijtje:

· Studenten moeten voortaan reizen in de eerste klas i.p.v. de tweede klas om zodoende de drukte in de trein evenredig te verdelen over de gehele trein.

· Studenten moeten voortaan reizen in de eerste klas om zodoende betere studieresultaten te behalen.

· Studenten moeten voortaan reizen in de eerste klas om gezondheidsklachten (zoals een hoge bloeddruk en pijn in de rug, billen en voeten) tegen te gaan.