Landelijke Studentenvakbond

Hersteltraject

Nieuwsbericht - maandag 23 juni 2014

Wat is er gebeurd?

Dinsdag 24 juni werd bekend dat 26 van de 212 opleidingen Geesteswetenschappen en CIW/Mediastudies een onvoldoende oordeel hebben gekregen van de NVAO. De NVAO is de kwaliteitswaakhond van het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs die elke 6 jaar alle opleidingen in Nederland checkt. Een onvoldoende oordeel betekent dat een opleiding niet voldoet aan de kwaliteitsstandaard die wij in Nederland hebben afgesproken. Alle 26 opleidingen gaan nu een hersteltraject in wat de kwaliteit moet verbeteren.

Wat is een hersteltraject?

De opleidingen die een onvoldoende kregen, hebben een herstelplan geschreven waarmee ze binnen twee jaar wel aan de eisen verwachten te voldoen. De NVAO heeft deze plannen goedgekeurd en kijkt in 2016 of de doelen zijn gehaald. De opleiding zal in de tussentijd aan het werk moeten om het herstelplan in de praktijk uit te voeren. Als de NVAO in 2016 oordeelt dat de doelen zijn gehaald, dan wordt de opleiding goedgekeurd tot 2020. Oordeelt de NVAO dat de opleiding nog steeds niet voldoet aan de eisen, dan moet de opleiding sluiten en worden studenten ondergebracht bij andere opleidingen.

Wat betekent dit voor studenten?

Wil jij weten of jouw opleiding in een hersteltraject zit, download dan het document onderaan dit bericht. Kijk hier om de besluiten van de NVAO te bekijken. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met de LSVb en dan beantwoorden wij jouw vragen.

Aankomende studenten

Het nieuws betekent niet dat je geen Geesteswetenschappen meer moet gaan studeren. Ruim 85% van de opleidingen binnen de Geesteswetenschappen is als voldoende beoordeeld. Het merendeel van deze opleidingen heeft een goede reputatie in binnen- en buitenland en verzorgt rijk, uitdagend, uniek en wetenschappelijk onderwijs.

De opleidingen met een onvoldoende kregen dit om verschillende redenen. In sommige gevallen waren de afstudeerscripties van onvoldoende kwaliteit, of voldeed de examencommissie niet aan de eisen. Ook kan het zijn dat het programma verbeterd moet worden, bijvoorbeeld omdat een opleiding teveel de nadruk legt op praktijkervaring in plaats van academische vorming.
Omdat deze opleidingen nu met een herstelplan werken, krijgen ze extra aandacht binnen de instelling en van de NVAO. Twijfel je aan je keuze? Ook dan kun je contact opnemen met de LSVb en wij vertellen je wat er precies aan de hand is binnen de opleiding van jouw keuze en wat de consequenties hiervan zijn.

Huidige studenten

Studeer je nu aan een opleiding die een voldoende oordeel heeft gekregen, dan hoef je je geen zorgen te maken. Jouw opleiding voldoet nu sowieso aan de eisen.

Heeft jouw opleiding een onvoldoende oordeel, dan is het belangrijk om een aantal dingen in de gaten te houden.

  • Zorg dat je goed op de hoogte bent van het herstelplan waarmee jouw opleiding werkt. Wat was er mis en wat gaat de opleiding doen om dit te verbeteren? Dit kun je bij je decaan of studieadviseur navragen. Zo krijg je inzicht in de veranderingen die gepland staan binnen jouw opleiding.
  • Als er nieuwe eisen komen voor het afstuderen en de opleiding als geheel, dan moet dit tijdig naar studenten gecommuniceerd worden. De precieze eisen en de manier waarop dit wordt getoetst, vind je terug in het Onderwijs en Examen Reglement (OER) en de studiegids van jouw opleiding.
  • Zorg dat je goed begeleid wordt bij de onderdelen van de opleiding die zijn veranderd. Worden bijvoorbeeld de eisen voor een afstudeerscriptie aangescherpt? Zorg dan dat jij hier goed op bent voorbereid, dus dat jouw afstudeerbegeleider hier goed zicht op heeft en jou daarbij helpt. Als je hier problemen bij ondervindt, geef dit dan aan bij jouw opleiding. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met de LSVb.
  • Om toekomstige problemen te voorkomen is het belangrijk dat je alle afspraken en communicatie tussen de opleiding en jou goed bewaart, dit kan later nog van pas komen.
  • De medezeggenschap en opleidingscommissie van je opleiding wordt als het goed is betrokken is bij de uitvoering van het herstelplan. Hier kun je dus ook terecht met vragen en klachten over jouw opleiding.

Afgestudeerden

Ben je alumnus van een opleiding die nu een onvoldoende oordeel heeft gekregen, dan kun je contact opnemen met deze opleiding en de medezeggenschap over een oplossing op maat. Bij sommige opleidingen is de kwaliteit van jouw diploma wellicht totaal niet onzeker en hoef je je geen zorgen te maken. Bij andere opleidingen kan het terecht zijn dat je een extra traject krijgt aangeboden, wat samen met jouw diploma jouw academische kennis en kunde buiten kijf stelt. Je kunt contact opnemen met de LSVb als je meer advies of hulp op maat wil.

Vragen / klachten

De Studentenlijn van de LSVb geeft studenten gratis advies. Dit kan zowel telefonisch tijdens openingstijden opĀ 030-2313029 als via dit formulier. Heb je vragen over hersteltrajecten van jouw opleiding of wil je meer weten over de regels rondom accreditatie? Dan kun je terecht bij de Studentenlijn. Ook met klachten over je opleiding of andere informatie die voor ons relevant is kun je bij ons terecht.