Landelijke Studentenvakbond

Studentenpact tegen grensoverschrijdend gedrag: doe mee!

Het Studentenpact is opgesteld als actie tegen grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. In samenwerking met meerdere (studenten)organisaties zijn er 30 concrete actiepunten onder elkaar gezet om het studentenleven veiliger te maken.

2 van de 3 studenten krijgt te maken met grensoverschrijdend gedrag. Vaak weten studentenorganisaties en instellingen niet goed hoe ze daar mee om moeten gaan. Met het Studentenpact worden deze organisaties ondersteund in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, het verduidelijken van de nodige stappen na een incident, de nazorg voor de geraakte student(en) en cultuurverandering.

Om een zo veilig mogelijk studentenleven te organiseren, is het belangrijk dat zoveel mogelijk studentenorganisaties en of verenigingen de Studentenpact ondertekenen en de concrete actiepunten uitvoeren.

Roep jouw organisatie daarvoor op! Dat kan via mail, whatsapp, of door het gesprek aan te gaan. Hier kan je een voorbeeld vinden van een tekst die je kan sturen.


Het studentenpact is opgesteld door Stichting ‘Lieve Mark’, Stichting GELIJKSPEL, Vertrouwenscontactpersonen Virgiel, Landelijke Kamer van Verenigingen, Interstedelijk Studentenoverleg, Nationale Jeugdraad en de Landelijke Studentenvakbond, op initiatief van Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld MariĆ«tte Hamer.