Landelijke Studentenvakbond

Ding mee naar de LSVb-scriptieprijs

Helaas heeft de uitreiking van de LSVb-scriptieprijs 2020 nog op zich laten wachten vanwege de huidige coronacrisis.
Plannen die gemaakt werden, konden tot onze grote spijt niet doorgaan. We zijn druk bezig met de regelingen voor de uitreiking van de scriptieprijs uit 2020. Deze zal online plaatsvinden.

Vanwege de vertraging die dit proces heeft opgelopen, is het nog onbekend wanneer er duidelijkheid is over de LSVb-scriptieprijs 2021. Wij betreuren dit ten zeerste en hopen iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Elk jaar doen talloze studenten onderzoek naar het hoger onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat deze scripties onder de aandacht komen en hopen daarom de aankomende tijd een helder beeld te scheppen over de LSVb-scripieprijs 2021.