Landelijke Studentenvakbond

Privacy- en cookiebeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Landelijke Studentenvakbond verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Landelijke Studentenvakbond verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • lidmaatschap van de Studentenvakbond
 • persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Lidmaatschap van de studentenvakbond

Op bepaalde onderdelen van deze website verwerken wij mogelijk of je lid bent van de LSVb of een lidbond van de LSVb. Dit betreft dus lidmaatschap van Studentenvakbond AKKU, ASVA Studentenunie, VSSD, Student Alliance Wageningen (SAW), VIDIUS, Leidse Studentenbelangenorganisatie (LSBo), Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ), Haagse Studenten Vakbond (HSVb), SRVU & Groninger Studentenbond (GSb).

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@lsvb.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Landelijke Studentenvakbond verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Landelijke Studentenvakbond analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Het uitvoeren van onderzoek naar studenten of onderwijsgerelateerde onderwerpen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Landelijke Studentenvakbond zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

Maximaal één jaar voor:

 • Persoonsgegevens van het personen in het studentenpanel (na afmelding).
 • Persoonsgegevens van onderzoeksparticipanten (na afronding van het onderzoek).
 • Persoonsgegevens opgegeven via survey.lsvb.nl (na afronding van het onderzoek).

Één tot twee maanden voor:

 • Persoonsgegevens verkregen via meldpunten (na opheffing van het meldpunt).
 • Telefonisch verkregen persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens van personen die zich aanmelden voor een nieuwsbrief (na afmelding)

Persoonsgegevens die via het onderzoeksbureau zijn verkregen met betrekking tot een bepaald onderzoek van de LSVb worden na afloop van het onderzoek (na de bovenaan genoemde termijn) nog wel drie jaar bewaard in een versleuteld intern archief. Dit geld zowel voor informatie over het studentenpanel, survey.lsvb.nl als overige persoonsgegevens gerelateerd aan het onderzoek. Na drie jaar worden deze gegevens dus definitief verwijdert.

Delen met anderen

Landelijke Studentenvakbond verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Landelijke Studentenvakbond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Landelijke Studentenvakbond gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Landelijke Studentenvakbond gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@lsvb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Landelijke Studentenvakbond zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Landelijke Studentenvakbond neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretariaat@lsvb.nl. Landelijke Studentenvakbond heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. – DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. -DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (http://lsvb.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.