Landelijke Studentenvakbond

Wat wij belangrijk vinden

?Sociale code

Binnen de LSVb – en eigenlijk ook buiten ons kantoor – willen we dat je je gelukkig, veilig en vrij voelt. Het is daarom erg belangrijk dat je altijd het gevoel hebt je eigen authentieke zelf te kunnen zijn en dat elke mening gehoord en gerespecteerd wordt. We tolereren daarom geen enkele vorm van discriminatie, pestgedrag of (sexuele) intimidatie en vragen iedereen hier dan ook actief samen op te letten. Zelfs het kleinste (goed bedoelde) grapje kan verkeerd vallen, dus het is goed je hier bewust van te zijn. Mocht het echt niet goed voelen vinden we het belangrijk dat mensen het zowel voor elkaar opnemen als bij elkaar checken of het grapje oke was. Mochten jullie er samen niet uitkomen staat het bestuur of de vertrouwenspersoon ten alle tijden voor je klaar.

?‍⚖️De wet naleven

We vinden het belangrijk te voldoen aan alle wetgeving (specifiek de veiligheid- en milieuwetgeving). We verwachten dan ook dat mensen betrokken bij de LSVb zich ethisch en verantwoordelijk gedragen wanneer we studenten advies geven, in contact staan met onze partners en openbaar actief zijn. Echter, natuurlijk knijpen wij zo nu en dan – in overleg met het bestuur – graag een oogje toe als het gaat om tactische handelingen of het bezetten van een gebouw. Zie hier ook een praktische gids voor een studentprotest! Maar ook dan: veiligheid gaat ten alle tijden voor.

 

????‍?Diversiteit en inclusie?‍♂️?‍♀️??‍♀️

In het Visiedocument 2016-2026, en uitwerking in onze visie op Diversiteit en Inclusie, heeft de LSVb het belang van diversiteit en inclusie onderstreept. Ook hebben we in deze visie uiteengezet welke stippen wij aan de horizon zien. De LSVb spant zich in om met hogescholen en universiteiten samen op te trekken en spreekt instellingen die niet divers en inclusief zijn, aan hun verantwoordelijkheid niet nemen. Daarnaast nemen we zelf onze verantwoordelijkheid om een steeds meer diverse organisatie te worden en het gevoel van inclusie te blijven vergroten. Als studentenbond gaan we niet uit van één standaard modelstudent. We waarderen de diversiteit onder alle studenten. Daarnaast willen we als studentenbond inclusief zijn voor alle studenten die zich willen inzetten voor de waarden in de Visie 2016-2026.

Onze stip op de horizon

Disclaimer: al is er geen vast einddoel.
Meer diversiteit is nodig om een brede afspiegeling te kunnen zijn van de studentenpopulatie en zo een groot draagvlak te hebben. Dit bevordert ook de legitimiteit van de organisatie. 

Wat we constateren

 • De LSVb heeft de neiging om dezelfde soort studenten aan te trekken. Hoewel het fijn is dat er zoveel actieve, idealistische studenten zich willen inzetten voor de LSVb, zijn bepaalde groepen studenten, zoals hbo-studenten, studenten van kleur of techniekstudenten op dit moment in mindere mate vertegenwoordigd binnen de organisatie (met organisatie bedoelen we in dit geval niet de bonden).
 • Op dit moment heerst er slechts in beperkte mate tolerantie voor ‘afwijkende’ denkbeelden binnen de LSVb. Er wordt in sommige gevallen weinig ruimte ervaren om een andere mening te uiten. Ook ervaren sommigen een te sterke ‘ons-kent-ons’ cultuur. 
 • LSVb’ers zijn veelal academisch opgeleid (WO), van Nederlandse afkomst, komen uit de Randstad, hebben een linkse politieke voorkeur, en nemen veel ervaring mee. 

Wat we hier aan doen

 • Aandacht voor diversiteit in de werving en geven soms expliciet aan juist op zoek te gaan naar bepaalde ‘missende’ studenten. We kijken zorgvuldig naar de manier hoe we onze vacatureteksten opstellen en zijn ons bewust van de plekken (bijvoorbeeld via onze social media kanalen krijgen we alleen studenten die al in ons netwerk zitten) waar we deze vacatures verspreiden. We zijn actief op zoek naar andere manieren om studenten te bereiken en alle bestuursleden die zich met werving en selectie bezighouden krijgen trainingen op het gebied van personeelsbeleid. We hebben goede contacten met organisaties als ECHO om onszelf hierin te blijven ontwikkelen (bijvoorbeeld: hoe om te gaan met impliciete biassen). 
 • We beoordelen alle brieven en cv’s op dezelfde manier waarbij we voornamelijk letten op: affiniteit met de LSVb en ontwikkelingspotentieel. Ook besluiten we voor we gesprekken voeren op welke punten we sollicitanten beoordelen en doen dit voor alle sollicitanten op dezelfde manier.
 • We werken actief aan een inclusieve omgeving voor bonders, bestuurders, medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Zo worden er door het jaar heen activiteiten georganiseerd zodat LSVb’ers elkaar ontmoeten.
 • Daarnaast is er ook oog voor groepen studenten die minder bij de LSVb vertegenwoordigd zijn. De LSVb experimenteert met manieren om die groepen studenten dichter bij de studentenbond te krijgen. Het erom dat alle activo’s zich prettig voelen in de organisatie en daarom is de LSVb inclusief voor iedereen die wil bijdragen aan het verwezenlijken van de LSVb visie. Dit betekent dus juist niet dat mensen met een andere mening niet welkom zijn, maar wel dat mensen die mee willen helpen aan het verwezenlijken van onze doelen bij onze vereniging horen. 

Huiswerk

 1. https://www.youtube.com/watch?v=79JHMjA6tAA
 2. https://www.youtube.com/watch?v=QijH4UAqGD8
 3. https://www.youtube.com/watch?v=_J5bDhMP9lQ
 4. https://www.youtube.com/watch?v=LhjsRjC6B8U
 5. https://www.youtube.com/watch?v=HJqtUUDhaxA
[/expand]

Persoonlijke ontwikkeling

Omdat wij een organisatie voor en door studenten zijn en de hele toko met ontzettend ambitieuze jonge mensen runnen, staat persoonlijke ontwikkeling voor ons centraal. We zijn daarom altijd op zoek naar studenten of mensen die op een andere manier in de buurt van het studentenleven staan. Dit betekend automatisch dat je geen professional of een cv met jarenlange ervaring hoeft te hebben om bij ons actief te worden of te komen werken. We hebben veel kennis in huis doordat we een groot hart voor onderwijs hebben en kritische vragen durven te stellen. Ruwe diamanten zijn dus altijd welkom en als jij je hard voor onze visie op onderwijs wil maken ben je meer dan welkom. Vragen zijn nooit dom; want wat zijn al die afkortingen zoals de VSNU, wat is een casus-dag en hoe schrijf je een motie. We hebben liever dat je net iets te veel vraagt dan aan het einde van de dag blijkt dat je vooral veel lucht praat (hier praten we al voldoende mee in Den Haag 😀 ).

Wil je meer weten hoe we die persoonlijke ontwikkeling vormgeven? Lees dan hier verder.

https://www.youtube.com/watch?v=w-HYZv6HzAs

?Let’s talk about stress baby

Studeren, een bijbaantje bij de LSVb, vrijwilligerswerk, een commissie doen, avondjes met vrienden, in het weekend naar je ouders, je hoofd op hol laten slaan door de liefde, sporten, slapen (wat is dat?) en dan ook alles nog goed, nee wat zeg ik, perfect willen doen. Geen steekjes willen laten vallen, een cv opbouwen, een telefoon die altijd aanstaat en waarmee je 24/7 bereikbaar bent en een goed sociaal leven hebben zoals iedereen op Instagram tegenwoordig lijkt te hebben. Een dagje niet lekker wakker worden moet je maar negeren want je agenda is de hele dag volgepland en ‘niet lekker in je vel zitten’ staat niet in je agenda. Stress. Een van de grote struikelblokken van onze generatie en wellicht wel van onze maatschappij op dit moment. De vraag: ‘hoe gaat het met je?’ beantwoorden we tegenwoordig niet meer met goed of slecht maar met: ‘druk’. En sinds wanneer is druk een staat geworden om te beschrijven hoe het met iemand gaat? 

Oke dit gaat cliché klinken, maar toch is het waar: we zijn jong en met studeren is onze wereld in een klap een stuk groter geworden. We gaan uit huis, moeten voor onszelf zorgen – zowel financieel als in de vorm van eten koken – en worden kneiter verliefd. Studeren is voor veel van ons de grootste daginvulling, maar naast onze fulltime studieweek – namelijk wettelijk 40 uur – moeten we sinds de invoering van het leenstelsel ook nog flink wat uren werken, terwijl onze ouders met 40 uur werken gewoon ‘s avonds thuiskomen en op de bank ploffen, of genoegen nemen met een giga schuld na onze studietijd. Ons leven voelt maakbaar, maar is dat het ook echt? Is geluk te maken en staat een goed gevulde cv gelijk aan geluk? Goed.. omdat we bij de LSVb dagelijks bezig zijn met de mentale druk onder studenten zouden we hier nog zeker een heel essay onder kunnen schrijven, maar we verwijzen je graag naar dit stukje leeswerk wat het keurig uiteen zet.

Wat is Stress?

Als LSVb vinden we veel van stress bij studenten. We proberen het al jaren te agenderen en doen er al lang onderzoek naar. https://www.youtube.com/watch?v=v-t1Z5-oPtU

Lees hier de RIVM verkenning uit 2018: Mentale druk op jongeren lijkt toe te nemen.

‘Veel jongeren en jongvolwassenen ervaren druk om te presteren en dit lijkt toe te nemen. Prestatiedruk en -drang onder jongeren is geen nieuw fenomeen. Zo gaf in 2014 ongeveer 78 procent van deze groep aan de prestatiedruk als hoog te ervaren (7). Maar door recente ontwikkelingen lijkt de ervaren druk alleen maar groter te zijn geworden. Zo geven studentpsychologen aan dat ze steeds meer studenten in hun spreekkamer zien met steeds ernstiger en complexere klachten, waardoor meer jongeren moeten worden doorverwezen naar de huisarts of geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (8). Eén van de factoren die hierbij vaak wordt aangehaald is de versobering van de studiefinanciering van de laatste jaren, waardoor meer jongeren een bijbaantje nodig hebben om de kosten te kunnen dekken. Het aantal scholieren en studenten tussen 16 en de 27 jaar dat hun opleiding combineert met betaald werk is tussen 2004 en 2014 gestegen van 39 naar bijna 60 procent (9). Tegelijkertijd kan dit bijbaantje niet ten koste gaan van de studieprestaties, want door de uitbreiding van de rendementsmaatregelen zoals het Bindend Studieadvies heeft studie-uitloop soms serieuze (financiële) consequenties (8). De druk die het werken aan een stabiel inkomen, goede resultaten op school, een goed CV en een levendig sociaal leven oplevert, lijkt zich bovendien ook op steeds jongere leeftijd voor te doen. Ook onder middelbare scholieren wordt hoge prestatiedruk en stress ervaren (7, 10). Dit heeft consequenties voor de psychische gezondheid van jongeren en jongvolwassenen en kan leiden tot meer burnout of burnoutachtige klachten. Dit is echter op dit moment nog moeilijk met cijfers inzichtelijk te maken.’

Wat kun jij & wij doen?

Studeren, tentamens, scripties, sociale verplichtingen, sporten een baantje. Het is soms best veel. Wij vinden het erg belangrijk dat je voldoende ruimte voelt om met je aansturend bestuurslid in gesprek te gaan om samen te kijken naar mogelijkheden wanneer je voor je gevoel ‘in de knoop gaat komen’. 

 • Geef het bij ons aan als je tegen een werkdag opkijkt, extreem vermoeid naar werk komt en een gevoel van paniek krijgt wanneer je je uren voor volgende week in de agenda probeert te zetten. Gelukkig werken wij met flexibele werktijden en is er in overleg veel mogelijk (bijvoorbeeld een weekje wat minder uren maken wanneer alles met studie even te veel samenkomt).
 • Maar neem vooral ook echt vrij: minimaal 4 vakantieweken. Lees hier verder hoe dat geregeld is bij ons.
 • Maak keuzes: je kán en hoéft niet alles te doen.  

Huiswerk

https://www.youtube.com/watch?v=Npm_7wd_aZ8