Landelijke Studentenvakbond

Onze bouwstenen & cultuur (10 jarenplan?) (#DNA en cultuur)

Onze bouwstenen & cultuur (10 jarenplan?) (#DNA en cultuur)

Het omvatten van normen en waarden die voor ons belangrijk zijn, zijn niet altijd even makkelijk in slechts enkele woorden te vatten. In de periode 2016-2018 hebben wij onze gehele organisatie doorgelicht, om te achterhalen wat we doen, wat we willen doen, en bovenal hoe wij dat dan doen. Dit intensieve en uitgebreide proces hebben wij proberen te vatten in 11 stellingen die voor inzichtelijk maken wie wij (willen) zijn

De LSVb is een vereniging die solidair is naar elkaar en samen een beweging op gang brengt om de wereld te verbeteren.

De LSVb is niet een los verband van bonden, maar bestaat uit leden die betrokken zijn bij elkaar en elkaar ondersteunen. De leden zijn solidair naar elkaar ondanks eventuele verschillen op lokaal niveau. De LSVb zit niet stil, maar haar leden werken samen om zo een drijvende kracht te zijn die verbetering tot stand kan brengen.

De LSVb is een sterke federatie.

(nog niet uitgewerkt)

De LSVb is een organisatie waar mensen groeien in kennis en vaardigheden.

Wij zijn gedreven en gepassioneerd om het studentenbelang te behartigen. Onze medewerkers, vrijwilligers en lidbonden, worden door ons eigen Trainingsbureau gecoached en getraind om te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden. Daarbij leren wij ook van elkaar en wordt de kwaliteit van het dialoog binnen de federatie constant verbeterd. De federatie is goed op de hoogte waar de kennis in de organisatie is en weet deze te behouden. Het LSVb bestuur richt zich op faciliterend en coachend leiderschap

De LSVb is bekend bij alle studenten en weet wat speelt onder studenten in Nederland.

Niet elke student kent de LSVb terwijl we opkomen voor de belangen van elke (toekomstige) student in Nederland. Dat slaat een deuk in de legitimiteit en effectiviteit van de LSVb. Is het mogelijk om goed op te komen voor de studenten als niet elke student je kent en weet te bereiken? De student moet weten wat zij aan de LSVb heeft en waarvoor ze bij de LSVb.

De LSVb is een organisatie die diversiteit van mensen waardeert en inclusief is voor iedereen die wil bijdragen aan de LSVb visie.

Om ervoor te zorgen dat de LSVb haar visie kan verwezenlijken in het belang van alle studenten in Nederland is het belangrijk dat al hun perspectieven aan bod komen in het handelen van de LSVb. Op de manier hoe de LSVb nu is georganiseerd, komen niet al die perspectieven goed tot haar recht. Er zijn twee kernelementen in dit statement:

Ten eerste waardeert de LSVb diversiteit: De LSVb heeft de neiging om dezelfde soort studenten aan te trekken. Hoewel het fijn is dat er zoveel actieve, idealistische studenten zich willen inzetten voor de LSVb, zijn bepaalde groepen studenten, zoals hbo-studenten of techniekstudenten nu slecht vertegenwoordigd binnen de organisatie en dit heeft  invloed op het besluitvormingsproces. Niet alle perspectieven worden daardoor altijd goed gehoord binnen de LSVb.

Ten tweede gaat het erom dat alle activo’s zich prettig voelen in de organisatie en daarom is de LSVb inclusief voor iedereen die wil bijdragen aan het verwezenlijken van de LSVb visie. Dit betekent dus juist niet dat mensen met een andere mening niet welkom zijn, maar wel dat mensen die mee willen helpen aan het verwezenlijken van onze doelen bij onze vereniging horen.  Tegelijkertijd kan een sterker verenigingsgevoel een belangrijke bijdrage leveren aan de inclusiviteit binnen de organisatie en daar moet dus ook aan gewerkt worden.

 

De LSVb besluit helder, transparant en efficiënt.

De LSVb is een grote organisatie met veel stemmen waarin helder is wie mandaat heeft. Met jaarlijks wisselende besturen zijn processen ingericht continuïteit, maar krijgt het bestuur ook de slagkracht om snel te kunnen handelen. Daarbij is de LSVb in staat om snel goed doordachte besluiten te nemen en bevat het proces voldoende ‘checks and balances’ om de kwaliteit te garanderen. De besluitvormingsprocessen en mandaten zijn daarbij helder, transparant en efficiënt.

De LSVb handelt effectief en weloverwogen om zijn visie te bewerkstelligen.

(nog uitwerken)

De LSVb heeft een gezonde werkomgeving.

(nog uitwerken)

De LSVb bestaat uit een diverse groep mensen die langdurig betrokken wil blijven bij het verbeteren van onderwijs en het studentenleven.

We zijn een diverse en betrokken groep mensen die zich verbonden voelt met de doelen van de LSVb. Soms zijn we als LSVb-activo misschien wat minder ervaren, maar dat compenseren we met inzet, gedrevenheid en passie. Daarnaast leidt de LSVb ons goed op. De vrijheid en verantwoordelijkheid die we krijgen maakt onze tijd bij de LSVb de tofste en leerzaamste ervaring die we naast onze studie kunnen hebben. We voelen ons gewaardeerd, we hebben toffe collega-activo’s en zien de impact van onze inzet. Daarom blijven we langdurig actief voor de LSVb.

De LSVb zoekt altijd meer studenten die zich kunnen inzetten voor het studentenbelang, om de slagkracht te vergroten.

De LSVb wil de wereld veranderen en verbeteren. Dat is geen simpele opgave voor een kleine organisatie zoals de LSVb: we beperken ons nu vaak noodgedwongen tot reageren op de veranderingen die op ons afkomen. De taak die we onszelf stellen vraagt echter dat we door het hele land onze visie actief uitdragen en realiseren: binnen de onderwijsinstellingen, in de steden waar we studeren, in politiek Den Haag, maar ook in het bredere maatschappelijk debat. Om dat te bewerkstelligen zullen we meer studenten moeten betrekken. Betrekken zal verder moeten gaan dan kortstondig contact via sociale media of het eenmalig aanwezig zijn bij een demonstratie. Betrekken zal moeten betekenen dat we studenten moeten vertrouwen en ondersteunen om, samen met ons, actief de wereld te gaan veranderen.