Landelijke Studentenvakbond

LSVb in actie

De LSVb strijdt al 35 jaar voor de belangen van de student, maar wat betekent dat nu eigenlijk? Op deze pagina willen wij jou de highlights van wat wij doen meegeven. Je vind hier het overzicht van de grote evenementen, acties en demonstraties van de LSVb vanaf 2015. 

2018 – Weg met het schuldenstelsel

Op 14 november 2018 stonden er meer dan 300 studenten op straat in Den Haag. Zij wilden allemaal één ding: Het leenstelsel moet worden teruggedraaid. Het leenstelsel zorgt voor een generatie die diep in de schulden zit en dat moet niet kunnen. De studenten zijn in een mars van de Lange Voorhout naar het gebouw van OCW getrokken om hun onvrede over het stelsel te uitten. LSVb voorzitter Carline van Breugel: “Geef studenten weer een toekomst, weg met het schuldenstelsel en terug met de basisbeurs.”

 

2017 – Het diversiteitscafé 

Diversiteit en inclusiviteit zijn voor de LSVb belangrijke themas. Iedereen moet zich namelijk thuis kunnen voelen op een hogeschool of universiteit. Daarover gingen wij op 6 juli 2017 in gesprek. Niet alleen docenten en experts, maar juist ook de student zelf kwam aan het woord. Want zij zijn diegenen die zich thuis moeten voelen. We hebben deze avond belangrijke input verkregen voor onze visie op diversiteit en inclusiviteit waarmee wij ervoor strijden om alle studenten zich beter thuis te laten voelen.

 

2017 – De student kiest

Wij brachten, in aanloop naar de verkiezingen in maart 2017, een podium naar de TU in Delft waar we de politici eens echt konden uithoren over hun plannen voor studerend Nederland. Tijdens de student kiest hebben de aanwezige policiti hun visie gedeeld op het leenstelsel, de dienstplicht voor studenten, het studenten ov en meer voor een volle zaal met studenten. De studenten wisten ook nog genoeg vragen te vuren richting deze politici.

2016- Het museum van onderwijsbezuinigingen

Met een spandoek van 50 meter kondigden studenten in Den Haag aan dat het tijd was voor investeringen in het onderwijs. Het spandoek liet zien dat er al 35 jaar kei hard bezuinigd wordt op het (hoger) onderwijs. Hoogtijd dus om een keer goed te investeren. Benieuwd naar het hele spandoek? Je kunt de PDF hier downloaden.

2016 – Het jongerencongres

25 verschillende jongerenpartijen kwamen in 2015 bijeen voor het jongerencongres 2016. Hier presenteerde wij het jongerenmanifest, een toekomstvisie op het onderwijs waar wij allemaal naartoe willen werken. Zij willen meer vrijheid voor studenten, gelijke kansen voor elke student, zelf ontplooiing centraal zetten, het onderwijs betaalbaar maken en een gelijke erkenning voor mbo, hbo en wo.

2015 – Stop het Leenstelsel

In 2015 veranderde de studiefinanciering. Voor 2015 kregen studenten de basisbeurs waarbij studenten afhankelijk van hun woonsituatie geld kregen om te gaan studeren. Had een student meer nodig, dan konden zij bijlenen. Vanaf 2015 werd dit het leenstelsel. Hierin lenen studenten hun gehele studiefinanciering en moet alles dus ook terugbetaald worden. Dit zorgt ervoor dat studenten moeten afstuderen met enorme schulden en veel studenten niet meer durven door te studeren uit angst voor een hoge schuld. Studeren mag niet alleen voor de elite worden. Dat is waar deze studenten voor staan.