Landelijke Studentenvakbond

Stappenplan heropstart

Beste gegadigde uit steden met een ‘slapende bond’,

In dit stuk wil ik jullie meenemen op een basis-process voor het heropstarten van een bond die al lid is van de LSVb, maar ‘slapend’ is geworden. Slapend refereert naar het feit dat de vereniging zowel lid is van de LSVb, niet officieel ontbonden is maar ook geen actieve leden of bestuur heeft. Aan het einde van dit stuk volgt een overzicht van slapende bonden.

Het heropstarten van een bond is op sommige manieren makkelijker dan het oprichten van een nieuwe bond maar komt met zijn eigen uitdagingen. Zeker aan het begin is het lastig om te achterhalen hoe je je KvK inschrijving kan doen, of er nog een actieve bankrekening is en of het ledenregister nog geldig is. Tevens zul je zoals een beginnende bond opnieuw moeten nadenken over het aanpassen van de statuten, het huishoudelijk reglement en een nieuwe missie moeten vinden voor je bond. Als je meer wil weten over deze individuele onderdelen klik dan vooral op de link of ga naar de federatiewiki pagina!

Hoewel je als heropstartende bond je niet actief bezig hoeft te houden met de vereisten van het lidmaatschap van de LSVb, kan de ALV je wel opleggen een ‘heropstartplan’ te schrijven. Dit plan moet alle essentiële elementen bevatten van een beleidsplan en meer. Het gaat dan ook specifiek om hoe de vereniging weer actief kan worden, continuïteit gewaarborgd kan worden (hoe komt er een nieuw bestuur) en hoe de financiën eruit komen te zien.

Bedenk wel dat het heropstart traject niet vast ligt en open is voor interpretatie. Een goed recent voorbeeld is THUS uit Den Haag, heropgestart van HSVb die zich ten eerste hebben gefocust op activisme en grassroots de vereniging herop te bouwen, in contrast met de Leidse LSBo, die eerst zich hebben gefocust op zich institutioneel herbouwen en een voet in de deur te krijgen bij de universiteit in plaats van meteen de straat op. Het is aan jou als heropstarter om een weg te vinden die past bij de visie die jij met je groep herstarters ontwikkelt.

De eerste stap in het heroprichten van een bond is het bij elkaar sprokkelen van een groep enthousiaste mensen die zich hard willen maken voor de studenten in jouw stad. Vaak zullen dezen ook het nieuwe (of interim) bestuur worden, commissie-coördinatoren of de eerste leden. Ga met deze mensen praten over de visie, wat er nodig is in jullie stad en hoe jullie je daar hard voor kunnen maken, als jullie bereid zijn het als studentenbond te doen kan je door naar stap 2.

Zoek contact met de federatiemedewerker van de LSVb. Deze persoon houdt zich bezig met alles rondom te federatie en de uitbreiding hiervan. Tevens is deze persoon een wandelende encyclopedie over alles binnen de LSVb en het oprichten van een bond. De federatiemedewerker kan elke week uren maken om jullie te ondersteunen bij het heroprichten van je bond, je voorzien van relevante informatie, meekijken bij het schrijven van de essentiële documenten zoals statuten en je adviseren over de onderwijsinstellingen en hoe je een voet binnen de deur krijgt. Als je een bond heropstart helpt de federatiemedewerker je ook bij het uitleggen van je verplichtingen als lid van de LSVb.

Stap 3 is bezig gaan met het vinden van leden, belanghebbenden en je bond herbouwen door acties, borrels etc. Het is belangrijk continuïteit te vinden en een opzet te hebben die duurzaam is.

Als je een goede basis hebt is het verstandig te gaan nadenken over eventuele Statuten en HR veranderingen. Als je de naam van de vereniging, kenmerken of simpelweg de legale structuur wil veranderen (omdat het bijvoorbeeld niet meer WBTR-veilig is) doe je er goed aan dit te regelen, stel het op, vraag (potentiële) leden om input en zorg ervoor dat je statuten laat corrigeren en vaststellen door een notaris.

De laatste stap is het aangaan van contacten met de gemeente en onderwijsinstellingen. Dit kan in eerste opzicht een enorme uitdaging lijken, maar door duidelijke doelen te stellen en voorbereid contact aan te gaan is er veel mogelijk. Meer hierover lezen kan je doen in de federatiewiki!

Hieronder volgt een lijst met slapende bonden die heropgestart kunnen worden:

Students Alliance Wageningen – SAW