Landelijke Studentenvakbond

Lokale Politiek

De politiek is als vakbond een van de belangrijkste plekken om jezelf te laten zien. Hoewel de gemeente vaak weinig te zeggen heeft over het hoger onderwijs in een bepaalde regio, speelt zij een grote rol op andere onderwerpen die belangrijk zijn voor studenten zoals huisvesting en openbaar vervoer. Het is daarom goed om contact te zoeken en te onderhouden met de lokale politiek. Dit stuk gaat verder in op hoe je dit het beste kunt doen en geeft daarbij zo concreet mogelijke tips.

Lokale partijen

Het wetgevende deel van de gemeente is de gemeenteraad. Hier zitten gemeenteraadsleden van verschillende partijen die via debatten en raadsvergaderingen proberen de stad volgens hun visie te veranderen. Deze lokale partijen zijn erg belangrijk omdat zij nieuwe plannen en voorstellen kunnen indienen in de gemeenteraad. Als je als nieuwe lokale bond veranderingen teweeg wilt brengen op gebieden als huisvesting, openbaar vervoer en duurzaamheid, is het raadzaam om deze politieke partijen te benaderen met jullie ideeën.

Via e-mail, sociale media of de website kan je vaak contact zoeken met een gemeenteraadslid of diens beleidsmedewerker. Hierbij is het goed om op een aantal zaken te letten. Ten eerste is het goed om te bedenken welke partijen je graag wilt benaderen en een goede relatie mee wilt opbouwen. Probeer jezelf niet te beperken tot een partij of alleen contact te zoeken met een partij die het volledig met jullie eens is. Je kan ook best contact hebben met een partij waar je het op het gebied van huisvesting over oneens bent en op het gebied van openbaar vervooer juist eens. Je visie over huisvesting kan je dan weer ergens anders kwijt. Natuurlijk zijn er ook altijd partijen die qua gedachtegoed zo ver van je af staan dat je er in eerst instantie geen contact mee zoekt. Dat is ook prima. Als je dan de partijen hebt gekozen die je wilt benaderen, moet je ook de gemeenteraadsleden contacteren die de portefeuilles heeft hebben jullie iets op willen bereiken. Als jullie iets op huisvesting willen bereiken, heeft het geen zin het gemeenteraadslid van partij X met portefeuille ‘Economische Zaken’. Ten derde is het goed om bij jullie eerst contact te benadrukken wat jullie als studentenvakbond kunnen bieden. Gemeenteraadsleden hebben vaak veel onderwerpen waar ze zich tegelijkertijd op moeten richten. Als studentenvakbond hou je je uitsluitend bezig met studentenzaken en weet je daar dus ook erg veel van. De kans is dus groot dat je veel beter weet wat er allemaal speelt onder studenten in jullie stad dan een gemeenteraadslid. Je hebt hen dus kennis en perspectieven te bieden die zij anders niet krijgen.

Bestuursverantwoordelijke

Mochten jullie eenmaal contact hebben met politieke partijen, maak dan één iemand binnen je organisatie verantwoordelijk voor al het contact met politieke partijen. Politici spreken dagelijks veel organisaties en mensen. Het is voor hun dus fijn om 1 contactpersoon per organisatie te hebben. Kies dus één iemand die het contact met politieke partijen onderhoudt en laat diegene regelmatig contact zoeken met de verschillende partijen.

Houd de agenda van de gemeenteraad goed in de gaten

Als je eenmaal contact hebt met politieke partijen, is het ook raadzaam om de website van de gemeente in de gaten te houden. Hier komt altijd te staan welke debatten en vergaderingen er gepland staan. Het is essentieel om hiervan tijdig op de hoogte te zijn zodat je tijd hebt om politieke partijen te benaderen om hen jullie perspectief te vertellen.

Deel je standpunt ook schriftelijk

Zoals al gezegd hebben gemeenteraadsleden het vaak druk. Daardoor hebben ze niet altijd tijd om te bellen of af te spreken voor elk debat. Dan kan het handig zijn om je inbreng voor een bepaald debat op te schrijven in een zogenaamd position paper. Hierin maak je in 1-2 A4’tjes duidelijk wat je standpunt is en welke argumenten je daarvoor hebt. Het is goed om dit position paper zo kort en duidelijk mogelijk te maken. Maak je kernboodschap bijvoorbeeld dikgedrukt en maak je tussenkopjes al zo concreet mogelijk (zoals in dit document). Op die manier kunnen gemeenteraadsleden snel de belangrijkste boodschap eruithalen wanneer ze het document scannen. Verder is het altijd aan te raden om zo veel mogelijk onderzoeken en cijfers van bijvoorbeeld het CBS, CPB of andere instituten erbij te betrekken. Dit maakt je standpunt geloofwaardiger.

Wees zo concreet mogelijk

Je bereikt het meeste bij politici als je zo concreet mogelijk vertelt wat er volgens jullie moet gebeuren. Hoe concreter, hoe makkelijker het voor hen is om jullie eisen over te nemen en bijvoorbeeld in een motie te zetten. Mocht je de huisvesting van studenten willen verbeteren, dan is het niet zo handig om alleen tegen gemeenteraadsleden te zeggen: “We willen dat er meer gebouwd wordt”. Het is goed om hier ook jullie eigen plannen en ideeën aan toe te voegen: “We willen dat er meer kamers gebouwd wordt voor studenten. We zien dat in wijk X nog veel lege kantoorpanden staan. We denken dat die goed omgebouwd kunnen worden tot mooie en betaalbare kamers”. Zo weet een gemeenteraadslid goed wat jullie doel is maar ook hoe jullie dat willen bereiken.

Uitvoerende overheid

Waar de lokale politiek de wetgevende macht is, is het college van burgemeester en wethouders de uitvoerende macht. Het is goed om ook dit gedeelte van de gemeentelijke overheid te contacteren. Benader bijvoorbeeld eens de wethouder van wonen of openbaar vervoer voor een kennismakingsafspraak. Vaak zijn de lokale wethouders of ambtenaren erg geïnteresseerd in met jullie praten over allerlei plannen die zij graag willen uitvoeren. Onderschat niet hoe belangrijk de uitvoering is van de mooie plannen die partijen altijd hebben. Ook hier kan je als lokale vakbond nog veel invloed uitoefenen en dingen jouw kant op sturen. 

Conclusie

Goed contact met de lokale gemeenteraad en overheid zijn essentieel voor een lokale vakbond op thema’s als huisvesting, duurzaamheid en openbaar vervoer. Investeer hierin, maak iemand verantwoordelijk en kom met zo concreet mogelijk plannen. Zo maximaliseer je je impact.